Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес - Кипър

Vrati normalni prikaz

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: prosječna

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?


Въведение

Процедурният регламент регламент за изпълнение (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 11 юли 2007 г. в Кипър е Европейската процедура за уреждане на спорове, приложима от 1 януари 2009 г. година.


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 17/09/2019