Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Küpros

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Sissejuhatus

Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu 11. juuli 2007. aasta menetlusmäärus Küprosel on 2008. aasta Euroopa vaidluste lahendamise menetlus, mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 17/09/2019