Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Tšehhi

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: upålidelig

Er oversættelsen nyttig?


Sissejuhatus

Milliseid tasusid tuleks maksta?

Kui suur?#03

Millised on tasude hilinenud maksmise tagajärjed?

Kuidas ja kus tasuda kohtukulud?#05

Mida teha pärast tasude maksmist?

Sissejuhatus

Kohtulõivud on reguleeritud seadusega nr 549/1991 kohtukulude kohta. Seadusele on lisatud lõivude loend. Lõivud kantakse riigieelarvesse.

Tasud makstakse pangaülekandega pädeva kohtu kontole. Tasusid, mis ei ületa 5 000 Tšehhi krooni, võib maksta ka maksumärkide abil.

Milliseid tasusid tuleks maksta?

Väiksemate kohtuvaidluste menetluse puhul tuleb tasuda kohtukulud vastavalt üldeeskirjadele. Samad eeskirjad kehtivad ka muude tsiviilkohtumenetluste puhul.

Kui suur?

Menetlustasude määrad kehtestatakse fikseeritud summana või protsendina lõivu alusest. Protsendimäära arvutamiseks korrutatakse tasu baasmäär tasu määraga. Individuaalmäärad on sätestatud seaduses nr 549/1991 (kohtulõivude kohta) lisatud tabelis.

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse seisukohast põhineb põhireegel rahalisel kriteeriumil. 1000 Tšehhi krooni suuruse sularahamaksega seotud tsiviilhagi taotluse eest tasutakse kindel summa 20 000 Tšehhi krooni.

Millised on tasude hilinenud maksmise tagajärjed?

Kui menetluse algatamise, apellatsioonkaebuste, apellatsioonkaebuste või apellatsioonkaebuste esitamise eest makstavat tasu ei ole makstud, palub kohus maksumaksjal see tasuda vähemalt 15 päeva jooksul. Erandkorras võib kohus määrata lühema tähtaja. Pärast nimetatud tähtaja möödumist lõpetab kohus menetluse. Lõivu tasumist pärast tähtaja möödumist arvesse ei võeta.

Kui apellatsioonikohus leiab pärast juhtumi kohta otsuse tegemist, et tasumisele kuuluv lõiv ei ole tasutud, palub apellatsioonikohus maksumaksjal tasuda tähtaja jooksul, mis on vähemalt 15 päeva. Erandkorras võib apellatsioonikohus kindlaks määrata lühema tähtaja. Pärast selle tähtaja möödumist lõpetab apellatsioonikohus menetluse. Lõivu tasumist pärast tähtaja möödumist arvesse ei võeta. Menetlust, millega kohus lahkub, kohaldatakse mutatis mutandis.

Kui otsus maksu maksmata jätmise kohta peatatakse, lõpetatakse selle kohaldamine.

Kuidas ja kus tasuda kohtukulud?

Tasud makstakse pangaülekandega pädeva kohtu kontole. Pangaandmed on kättesaadavad liikmesriikide kohtute veebisaitidel, mis on kättesaadavad veebiportaalis https://www.justice.cz/. Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.justice.cz/ Kuni 5 000 Tšehhi krooni suuruse tasu võivad maksta ka maksumärgid.

Kohtulõivude küsimustes otsustab kohus, milline kohus on pädev esimeses kohtuastmes ära kuulama.

Mida teha pärast tasude maksmist?

Saates raha pädevale kohtu pangakontole või andes templid pädevale kohtule, on maksumaksja kohustused seoses kohtulõivude maksmisega täidetud. Kohtule ei pea esitama muid dokumente.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 19/09/2019