Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Čehija

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: upålidelig

Er oversættelsen nyttig?


Ievads

Kādas nodevas ir jāmaksā?

Kāds bija summas apmērs?#03

Kādas ir maksājumu kavējumu sekas?

Kā un kur samaksāt tiesas nodevas?#05

Kā rīkoties pēc maksas samaksāšanas?

Ievads

Tiesas nodevas regulē Likums Nr. 549/1991 par tiesas nodevām. Tiesību aktam ir pievienots maksu saraksts. Maksas ieskaita valsts budžetā.

Maksājumus veic ar bankas pārskaitījumu kompetentās tiesas kontā. Nodevas, kas nepārsniedz CZK 5 000, var maksāt arī, izmantojot nodokļu markas.

Kādas nodevas ir jāmaksā?

Attiecībā uz procedūru maza apmēra prasībām tiesas nodevas ir jāmaksā saskaņā ar vispārējiem noteikumiem. Tādi paši noteikumi ir spēkā arī attiecībā uz citām civillietām.

Kāds bija summas apmērs?

Tiesvedības maksas likmes ir noteiktas kā fiksēta summa vai kā procentuālā daļa no maksas pamata. Procentuālo maksu aprēķina, maksas bāzi reizinot ar maksas likmi. Individuālās likmes ir noteiktas sarakstā, kas pievienots Likumam Nr. 549/1991 par tiesas nodevām.

No Eiropas procedūras maza apmēra prasībām viedokļa pamata noteikums ir balstīts uz monetāro kritēriju. Par pieteikumu civilprocesam, kas attiecas uz summu CZK 1000 skaidrā naudā, jāmaksā fiksēta summa CZK 20 000 apmērā.

Kādas ir maksājumu kavējumu sekas?

Ja maksa par tiesvedības ierosināšanu, pārsūdzēšanu, pārsūdzēšanu vai pārsūdzēšanu nav samaksāta, tiesa aicina nodokļu maksātāju to samaksāt vismaz 15 dienu laikā. Izņēmuma kārtā tiesa var noteikt īsāku termiņu. Pēc minētā termiņa beigām tiesa pārtrauc tiesvedību. Atlīdzības maksājumu pēc termiņa beigām neņem vērā.

Ja pēc tam, kad lieta ir iesniegta apelācijas lēmuma pieņemšanai, apelācijas tiesa konstatē, ka maksājamā maksa nav samaksāta, apelācijas tiesa aicina nodokļu maksātāju maksājumu termiņā, kas ir vismaz 15 dienas. Izņēmuma kārtā apelācijas tiesa var noteikt īsāku termiņu. Pēc minētā termiņa beigām apelācijas tiesa pārtrauc tiesvedību. Atlīdzības maksājumu pēc termiņa beigām neņem vērā. Pēc analoģijas piemēro procedūru atvaļinājuma tiesai.

Ja rīkojums par nodokļu nesamaksāšanas izbeigšanu tiek pārtraukts, to vairs nepiemēro.

Kā un kur samaksāt tiesas nodevas?

Maksājumus veic ar bankas pārskaitījumu kompetentās tiesas kontā. Bankas dati ir pieejami atsevišķu tiesu tīmekļa vietnēs, kas pieejamas tīmekļa vietnē https://www.justice.cz/. Saite atveras jaunā logāhttps://www.justice.cz/ Nodevas līdz CZK 5 000 var maksāt arī ar nodokļu markām.

Lietās, kas attiecas uz tiesas nodevām, tiesa lemj, kura tiesa ir kompetenta izskatīt un izlemt lietu pirmajā instancē.

Kā rīkoties pēc maksas samaksāšanas?

Nosūtot naudu kompetentās tiesas bankas kontā vai padarot zīmogus pieejamus kompetentajai tiesai, ir izpildīti nodokļu maksātāja pienākumi attiecībā uz tiesas nodevu maksāšanu. Tiesai nav jāiesniedz neviens cits dokuments.


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 19/09/2019