Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Tšekki

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?


Johdanto

Mitä palkkioita olisi maksettava?

Saadut summat:#03

Mitä seurauksia maksujen viivästymisellä on?

Miten ja missä oikeudenkäyntimaksut maksetaan?#05

Mitä tehdään maksujen suorittamisen jälkeen?

Johdanto

Tuomioistuinmaksuista säädetään laissa 549/1991. Maksulaki on tämän asiakirjan liitteenä. Maksut kohdennetaan kansalliseen talousarvioon.

Maksut suoritetaan pankkisiirrolla toimivaltaisen tuomioistuimen tilille. Veromerkit voivat maksaa myös enintään 5 000 Tšekin korunan suuruiset maksut.

Mitä palkkioita olisi maksettava?

Vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä oikeudenkäyntimaksut on suoritettava yleisten sääntöjen mukaisesti. Samoja sääntöjä sovelletaan myös muihin yksityisoikeudellisiin menettelyihin.

Saadut summat:

Oikeudenkäyntimaksujen määrät vahvistetaan kiinteänä summana tai prosenttiosuutena maksun perusteesta. Prosentuaalinen maksu lasketaan kertomalla maksun peruste palkkiolla. Yksilölliset arvonlisäverokannat vahvistetaan laissa N:o 549/1991, joka liitetään oikeudenkäyntimaksuista annettuun lakiin.

Eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn osalta perussääntönä on, että perusteena on rahamääräinen peruste. 1000 Tšekin korunan suuruinen kiinteä maksu peritään 20 000 Tšekin korunan rahasuoritusta koskevasta riita-asiain käsittelystä.

Mitä seurauksia maksujen viivästymisellä on?

Jos maksua ei ole suoritettu menettelyn vireillepanosta, muutoksenhausta, muutoksenhausta tai muutoksenhausta, tuomioistuimen on pyydettävä verovelvollista maksamaan se vähintään 15 päivän kuluessa. Tuomioistuin voi poikkeuksellisesti määrätä lyhyemmän määräajan. Tämän määräajan päätyttyä tuomioistuin lopettaa asian käsittelyn. Määräajan jälkeen suoritettavan maksun suorittamista ei oteta huomioon.

Jos muutoksenhakutuomioistuin toteaa, että sen jälkeen kun asia on pantu vireille muutoksenhakupäätöstä varten, että maksua ei ole maksettu, muutoksenhakutuomioistuimen on pyydettävä verovelvollista maksamaan maksu määräajassa, joka on vähintään 15 päivää. Muutoksenhakutuomioistuin voi poikkeuksellisesti määrätä lyhyemmän määräajan. Tämän määräajan päätyttyä muutoksenhakutuomioistuin lopettaa asian käsittelyn. Määräajan jälkeen suoritettavan maksun suorittamista ei oteta huomioon. Menettelyä, joka koskee lomia, sovelletaan soveltuvin osin.

Jos veron maksamatta jättämistä koskevan menettelyn keskeyttäminen lopetetaan, sen soveltaminen päättyy.

Miten ja missä oikeudenkäyntimaksut maksetaan?

Maksut suoritetaan pankkisiirrolla toimivaltaisen tuomioistuimen tilille. Pankkiyhteystiedot löytyvät yksittäisten tuomioistuinten verkkosivuilta, jotka ovat saatavilla verkkoportaalista https://www.justice.cz/. Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.justice.cz/ Myös veromerkit voivat maksaa 5 000 Tšekin korunan suuruiset maksut.

Tuomioistuinmaksuja koskevissa asioissa tuomioistuin päättää, millä tuomioistuimella on toimivalta ratkaista asia ja ratkaista asia ensimmäisenä oikeusasteena.

Mitä tehdään maksujen suorittamisen jälkeen?

Siirtämällä rahaa toimivaltaisen tuomioistuimen tilille tai antamalla leimat toimivaltaisen tuomioistuimen käyttöön, verovelvollisen velvoitteet oikeudenkäyntimaksujen suorittamisesta on täytetty. Tuomioistuimelle ei tarvitse toimittaa muita asiakirjoja.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 19/09/2019