Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti - Češka

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?


Uvod

Koje bi naknade trebalo platiti?

Koliki je iznos?#03

Koje su posljedice zakašnjelog plaćanja pristojbi?

Kako i gdje platiti sudske pristojbe?#05

Što učiniti nakon plaćanja pristojbi?

Uvod

Sudske pristojbe uređuju se Zakonom br. 549/1991 o sudskim pristojbama. Raspored pristojbi priložen je Aktu. Naknade se dodjeljuju nacionalnom proračunu.

Troškovi se plaćaju bankovnom doznakom na račun nadležnog suda. Pristojbe koje ne prelaze iznos od 5 000 CZK mogu se platiti i poreznim markicama.

Koje bi naknade trebalo platiti?

Za postupak za sporove male vrijednosti sudske pristojbe moraju se platiti u skladu s općim pravilima. Ista se pravila primjenjuju i na druge građanske postupke.

Koliki je iznos?

Stope pristojbi za postupke utvrđene su kao fiksni iznos ili kao postotak osnovice pristojbe. Postotna naknada izračunava se tako da se osnovica naknade pomnoži sa stopom pristojbe. Pojedinačne stope navedene su u Obvezujućem rasporedu priloženom Zakonu br. 549/1991 o sudskim pristojbama.

S gledišta europskog postupka za sporove male vrijednosti osnovno pravilo temelji se na monetarnom kriteriju. Za tužbu u građanskom postupku u vezi s plaćanjem iznosa od 20 000 CZK u novcu isplaćuje se fiksni iznos od 1000 CZK.

Koje su posljedice zakašnjelog plaćanja pristojbi?

Ako pristojba koja se plaća za pokretanje postupka, žalbe, žalbe ili žalbe nije plaćena, sud poziva poreznog obveznika da mu plati u roku od najmanje 15 dana. Sud iznimno može odrediti kraće razdoblje. Nakon isteka tog roka sud prekida postupak. Plaćanje pristojbe nakon isteka razdoblja ne uzima se u obzir.

Ako, nakon što mu je predmet podnesen na odluku o žalbi, žalbeni sud utvrdi da pristojba koja se mora platiti nije plaćena, žalbeni sud poziva poreznog obveznika da plati u roku od najmanje 15 dana. Žalbeni sud iznimno može odrediti kraći žalbeni sud. Nakon isteka tog roka, žalbeni sud obustavlja postupak. Plaćanje pristojbe nakon isteka razdoblja ne uzima se u obzir. Postupak pred sudom godišnjeg odmora primjenjuje se mutatis mutandis.

Obustava postupka zbog neplaćanja poreza prestaje važiti.

Kako i gdje platiti sudske pristojbe?

Troškovi se plaćaju bankovnom doznakom na račun nadležnog suda. Bankovni podaci dostupni su na internetskim stranicama pojedinačnih sudova, koji su dostupni na internetskom portalu https://www.justice.cz/. Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.justice.cz/ Naknade u iznosu do 5 000 CZK mogu se platiti i poreznim markicama.

U pitanjima koja se odnose na sudske pristojbe, sud odlučuje koji je sud nadležan za odlučivanje u prvom stupnju.

Što učiniti nakon plaćanja pristojbi?

Slanjem novca na bankovni račun nadležnog suda ili stavljanjem pečata na raspolaganje nadležnom sudu ispunjene su obveze poreznog obveznika u pogledu plaćanja sudskih pristojbi. Nijedan drugi dokument ne mora se podnijeti sudu.


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 19/09/2019