Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - Repubblika Ċeka

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?


Introduzzjoni

Liema tariffi għandhom jitħallsu?

X’ammonti rċevejt?#03

X’inhuma l-konsegwenzi tal-ħlas tard tat-tariffi?

Kif u fejn għandhom jitħallsu l-miżati tal-qorti?#05

X’għandu jsir wara li jitħallsu t-tariffi?

Introduzzjoni

Id-drittijiet tal-qorti huma rregolati mill-Att Nru 549/1991 dwar it-tariffi tal-qorti. L-iskeda tat-Tariffi hija annessa mal-Att. It-tariffi għandhom jiġu allokati lill-baġit nazzjonali.

Id-drittijiet jitħallsu permezz ta’ trasferiment bankarju fil-kont tal-qorti kompetenti. Il-miżati li ma jaqbżux CZK 5 000 jistgħu jitħallsu wkoll permezz ta’ bolol tat-taxxa.

Liema tariffi għandhom jitħallsu?

Għall-proċedura għal talbiet żgħar, il-miżati tal-qorti jridu jitħallsu skont ir-regoli ġenerali. L-istess regoli japplikaw għal proċedimenti ċivili oħra.

X’ammonti rċevejt?

Ir-rati tal-miżati għall-proċedimenti huma stabbiliti bħala somma fissa jew bħala perċentwal tal-bażi tal-ħlas. Tariffa perċentwali tiġi kkalkulata billi l-bażi tat-tariffa tiġi mmultiplikata bir-rata tat-tariffa. Ir-rati individwali huma stabbiliti fl-Iskeda annessa għall-Att Nru 549/1991 dwar it-tariffi tal-qorti.

Mill-perspettiva tal-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, regola bażika hija bbażata fuq kriterju monetarju. Somma fissa ta’ CZK 1000 hija pagabbli għal applikazzjoni għal proċedimenti ċivili dwar il-ħlas ta’ somma ta’ CZK 20 000 fi flus.

X’inhuma l-konsegwenzi tal-ħlas tard tat-tariffi?

Fejn it-tariffa pagabbli għal proċedimenti, appelli, appelli jew appelli ma tkunx tħallset, il-qorti għandha tistieden lill-persuna taxxabbli biex tħallasha fi żmien 15 jum. Bħala eċċezzjoni, il-qorti tista’ tispeċifika perijodu iqsar. Wara l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-qorti għandha twaqqaf il-proċedimenti. Il-ħlas tat-tariffa wara l-iskadenza tal-perjodu ma għandux jitqies.

Jekk, wara li tkun tressqet il-kawża quddiemha għal deċiżjoni ta’ appell, il-qorti tal-appell issib li l-ħlas dovut ma tħallasx dovut, il-qorti tal-appell għandha tistieden lill-persuna taxxabbli biex tħallas fi żmien perjodu li għandu jkun ta’ mill-inqas 15 jum. Bħala eċċezzjoni, il-qorti tal-appell tista’ tispeċifika perijodu iqsar. Wara l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-qorti tal-appell għandha twaqqaf il-proċedimenti. Il-ħlas tat-tariffa wara l-iskadenza tal-perjodu ma għandux jitqies. Il-proċedura quddiem il-qorti tal-leave għandha tapplika mutatis mutandis.

Jekk id-digriet li jissospendi l-proċedimenti għal nuqqas ta’ ħlas tat-taxxa jiġi sospiż, dan għandu jieqaf milli japplika.

Kif u fejn għandhom jitħallsu l-miżati tal-qorti?

Id-drittijiet jitħallsu permezz ta’ trasferiment bankarju fil-kont tal-qorti kompetenti. Id-dettalji tal-bank jistgħu jinstabu fuq is-siti elettroniċi tal-qrati individwali, li huma disponibbli mill-portal https://www.justice.cz/. Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.justice.cz/ Il-miżati ta’ mhux aktar minn CZK 5 000 jistgħu jitħallsu wkoll permezz ta’ bolol tat-taxxa.

Fi kwistjonijiet li jirrigwardaw it-tariffi tal-qorti, il-qorti għandha tiddeċiedi liema qorti hija kompetenti biex tisma’ u tiddetermina l-każ fl-ewwel istanza.

X’għandu jsir wara li jitħallsu t-tariffi?

Billi jintbagħtu flus fil-kont bankarju tal-qorti kompetenti jew billi jsiru disponibbli għat-timbri tal-qorti kompetenti, jiġu ssodisfati l-obbligi tal-kontribwent fir-rigward tal-ħlas tat-tariffi tal-qorti. L-ebda dokument ieħor ma huwa meħtieġ li jiġi ppreżentat lill-qorti.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 19/09/2019