Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande - Tjeckien

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?


Inledning

Vilka avgifter ska betalas?

Ange belopp#03

Vilka är följderna av försenad betalning av avgifter?

Hur och var betalar domstolsavgifterna?#05

Vad ska man göra efter betalning av avgifter?

Inledning

Domstolsavgifterna regleras genom lag nr 549/1991 om domstolsavgifter. Avgiftstabellen är bifogad lagen. Avgifterna ska tilldelas den nationella budgeten.

Avgifterna betalas via banköverföring till den behöriga domstolen. Avgifter som inte får överstiga 5 000 tjeckiska kronor kan också betalas genom skattemärken.

Vilka avgifter ska betalas?

När det gäller småmålsförfarandet måste domstolsavgifter betalas i enlighet med de allmänna bestämmelserna. Samma regler gäller för andra civilrättsliga förfaranden.

Ange belopp

Avgifterna för förfarandet fastställs i form av ett fast belopp eller som en procentsats av grundavgiften. En procentavgift beräknas genom att avgiftens beräkningsgrund multipliceras med avgiftssatsen. De individuella satserna anges i den lista som bifogats till lag nr 549/1991 om domstolsavgifter.

När det gäller det europeiska småmålsförfarandet baseras en grundläggande regel på ett penningkriterium. Ett fast belopp om 1000 CZK ska betalas ut för en ansökan om ett civilrättsligt förfarande om betalning av ett belopp om 20 000 CZK i kontanter.

Vilka är följderna av försenad betalning av avgifter?

Om den avgift som ska betalas för väckande av talan, överklagande, överklagande eller överklagande inte har betalats, ska domstolen uppmana den skattskyldige att betala avgiften inom en period av minst 15 dagar. I undantagsfall får domstolen ange en kortare period. Efter utgången av denna period ska domstolen upphöra med förfarandet. Betalning av avgiften efter periodens slut ska inte beaktas.

Om appellationsdomstolen efter det att ärendet hänskjutits för beslut finner att den utestående avgiften inte har betalats, ska domstolen uppmana den skattskyldige att betala inom en tidsfrist på minst 15 dagar. I undantagsfall får appellationsdomstolen ange en kortare period. Efter utgången av denna period ska appellationsdomstolen avsluta förfarandet. Betalning av avgiften efter periodens slut ska inte beaktas. Förfarandet vid rätten till ledighet ska gälla i tillämpliga delar.

Om beslutet om uppskov med verkställigheten av underlåtenheten att betala skatt upphävs ska det upphöra att gälla.

Hur och var betalar domstolsavgifterna?

Avgifterna betalas via banköverföring till den behöriga domstolen. Bankuppgifter finns på de enskilda domstolarnas webbplatser, som finns på webbplatsen https://www.justice.cz/. Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.justice.cz/ Avgifter på upp till 5 000 CZK kan också betalas genom skattemärken.

I mål om domstolsavgifter ska domstolen avgöra vilken domstol som är behörig att pröva målet i första instans.

Vad ska man göra efter betalning av avgifter?

Genom att skicka pengar till den behöriga domstolens bankkonto eller genom att ställa de stämplar som står till den behöriga domstolens förfogande, är den skattskyldiges skyldigheter i fråga om betalning av domstolsavgifter uppfyllda. Inga andra handlingar ska lämnas in till domstolen.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 19/09/2019