Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Duitsland

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?


Inleiding

Wat zijn de vergoedingen?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet in tijd betaalt?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik doen nadat de vergoedingen zijn betaald?

Inleiding

De gerechtskosten voor de Europese procedure voor geringe vorderingen zijn geregeld in de wet „Costs Act” (GKG).

De gerechtskosten worden door de rechtbank in rekening gebracht door middel van een factuur voor het gerecht. De taksen zijn verschuldigd bij de indiening van het beroep, maar de voortzetting van de procedure is niet afhankelijk van de betaling.

Bovendien zijn ook degenen die de kosten verschuldigd zijn, aansprakelijk voor wie de aansprakelijkheid wordt opgelegd door de rechter of een ieder die deze draagt door middel van een schikking.

Wat zijn de vergoedingen?

De specifieke vergoedingen zijn vastgelegd in een bij de wet inzake de kosten van het Hof gevoegde kostenraming (hierna: „KV-GKG”). In punt 1210 KV-GKG wordt voor de Europese procedure voor geringe vorderingen een tarief van 3,0 vastgesteld. In geval van voortijdige beëindiging van de procedure wordt de vergoeding verlaagd tot 1,0 (nummer 1211 KV-GKG).

De vergoeding wordt vastgesteld op basis van het bedrag dat in de zaak aan de orde is, gewoonlijk hetzelfde als het bedrag van de vordering.

Hoeveel moet ik betalen?

De volgende vergoedingen zijn van toepassing:

Waarden tot
EUR

3,0
EUR vergoeding

1,0
EUR vergoeding

500,00

105,00

35,00

1.000,00

159,0

53,00

1.500,00

213,00

71,00

2.000,00

267,00

89,00

Naast de vergoedingen worden alle kosten, bijvoorbeeld voor diensten, getuigen, deskundigen en tolken, betaald.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet in tijd betaalt?

De gerechtskosten worden door de rechtbanken afgedwongen in geval van niet-betaling.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De betaling kan geschieden door overschrijving naar de in de factuur vermelde rekening. Het referentienummer moet worden vermeld.

Overdracht door de Bank

Betaling via bankoverschrijving is mogelijk.

b.Kredietkaart

Betaling door middel van een kredietkaart is niet mogelijk.

(c) Per automatische afschrijving op uw bankrekening

Het is niet mogelijk een automatische incasso-betaling uit te voeren.

D) Andere betalingswijze (gelieve te specificeren)

Er zijn geen andere soorten betalingen.

Wat moet ik doen nadat de vergoedingen zijn betaald?

De voortgang van de procedure is niet afhankelijk van de betaling.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 20/09/2019