Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - Niemcy

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?


Wprowadzenie

Jakie są opłaty?

Ile muszę zapłacić?

Co dzieje się, jeżeli nie dokonam w odpowiednim czasie opłat sądowych?

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

Co należy zrobić po uiszczeniu opłat?

Wprowadzenie

Opłaty sądowe za europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń reguluje ustawa o kosztach sądowych (GKG).

Opłaty sądowe są pobierane przez sąd na podstawie faktury dotyczącej opłat sądowych. Opłaty stają się wymagalne w chwili wniesienia skargi wszczynającej postępowanie, chociaż kontynuowanie postępowania nie jest uzależnione od zapłaty.

Poza wnioskodawcą również odpowiedzialność za koszty ponosi każdy, kto ponosi odpowiedzialność przez sąd lub każdy, kto go przyjmuje w drodze ugody.

Jakie są opłaty?

Wysokość poszczególnych opłat sądowych określa załącznik do ustawy o kosztach sądowych (wykaz kosztów). Punkt 1210 KV-GKG ustala stawkę opłaty w wysokości 3,0 dla europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń. W przypadku wcześniejszego zakończenia postępowania stawka opłaty zostaje obniżona do 1,0 (numer 1211 KV-GKG).

O wysokości opłaty decyduje wartość przedmiotu sporu. jest to zazwyczaj kwota pieniężna równa kwocie dochodzonego przez powoda roszczenia.

Ile muszę zapłacić?

Ustawa przewiduje następujące stawki opłat:

Wartości do
EUR

Opłata
w wysokości 3,0 EUR

Opłata
w wysokości 1,0 EUR

500,00

105,00

35,00

1.000,00

159,0

53,00

1.500,00

213,00

71,00

2.000,00

267,00

89,00

Oprócz opłat wypłaca się wszelkie poniesione koszty, np. dotyczące doręczeń, świadków, biegłych i tłumaczy ustnych.

Co dzieje się, jeżeli nie dokonam w odpowiednim czasie opłat sądowych?

Koszty sądowe są egzekwowane przez sądy w przypadku niewywiązania się z płatności.

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

Płatność może zostać dokonana przelewem bankowym na rachunek wskazany w fakturze. Należy podać numer referencyjny.

(a) Per Bank transfer

Płatność przelewem bankowym jest możliwa.

b) karta kredytowa

Żadna płatność kartą kredytową nie jest możliwa.

C) Per polecenie zapłaty z rachunku bankowego

Nie jest możliwe dokonanie polecenia zapłaty.

Inna metoda płatności (proszę określić)

Nie ma innych rodzajów płatności.

Co należy zrobić po uiszczeniu opłat?

Postęp procedury nie jest uzależniony od płatności.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 20/09/2019