Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

Percorso di navigazione

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - Estonja

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?

Jekk it-tariffa tal-qorti titħallas abbażi ta’ deċiżjoni tal-qorti, din trid titħallas fil-kont indikat fis-sentenza u tuża n-numru ta’ referenza indikat fis-sentenza.


Introduzzjoni

X’tariffi japplikaw?

Kemm se nħallas?

X’jiġri jekk ma nħallasx fil-ħin?

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

X’għandi nagħmel wara l-ħlas?

Introduzzjoni

Jekk tippreżenta rikors quddiem qorti fl-Estonja fil-proċedura Ewropea għal talbiet żgħar, ikollok tħallas l-istess tariffa tal-istat daqslikieku kont qed tippreżenta applikazzjoni nazzjonali. It-tariffi tal-Istat u spejjeż proċedurali oħra huma rregolati mill-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili u l-Att dwar it-Tariffi tal-Istat. It-tariffi tal-Istat u l-ispejjeż proċedurali li għandhom jitħallsu lill-qorti jistgħu jitħallsu biss permezz ta’ trasferiment bankarju.

X’tariffi japplikaw?

Meta tissottometti l-applikazzjoni tiegħek, ikollok tħallas tariffa tal-istat biex tkopri l-ispejjeż tal-proċedimenti.Spejjeż proċedurali oħra jistgħu jiżdiedu matul il-proċedimenti, bħal spejjeż ta’ notifika ta’ atti proċedurali, spejjeż ta’ traduzzjoni.

Kemmse nħallas?

Jekk tippreżenta rikors quddiem qorti fl-Estonja fil-proċedura Ewropea għal talbiet żgħar, it-tariffa tal-istat li jkollok tħallas hija l-istess daqslikieku kont qed tippreżenta applikazzjoni nazzjonali. Id-daqs tat-tariffa tal-istat jiddependi mill-ammont ta’ flus li titlob. Pereżempju, tariffa tal-qorti ta’ EUR 100 għal pretensjoni ta’ EUR 500, EUR 175 għal pretensjoni ta’ EUR 1000, EUR 200 għal pretensjoni ta’ EUR 1500 u EUR 225 għal pretensjoni ta’ EUR 2000.

X’jiġri jekk ma nħallasx fil-ħin?

Trid tħallas it-tariffa tal-istat bil-quddiem meta tissottometti applikazzjoni. Jekk ma ħallastx it-tariffa tal-istat, il-qorti tagħtik l-opportunità li tħallasha sad-data ta’ skadenza stabbilita mill-qorti. Jekk ma tħallasx it-tariffa tal-istat sa dik l-iskadenza, il-qorti tiċħad ir-rikors tiegħek.

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

It-tariffi tal-Istat jistgħu jitħallsu biss permezz ta’ trasferiment bankarju. Il-karti tal-kreditu mhumiex aċċettati. Għall-pagamenti kollha maħsuba li jsiru lill-qrati, il-benefiċjarju huwa l-Ministeru tal-Finanzi.

Jekk it-tariffa tal-istat titħallas bil-quddiem, l-ispjegazzjoni tal-ordni ta’ ħlas trid tindika bl-aktar mod preċiż possibbli għal liema att għandha titħallas it-tariffa tal-istat. Jekk l-applikazzjoni tiġi sottomessa permezz ta’ Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafajl elettroniku pubbliku, it-tariffa tal-istat tista’ titħallas fl-istess ambjent bħal-konnessjoni bankarja.Jekk it-tariffa tal-qorti titħallas abbażi ta’ deċiżjoni tal-qorti, din trid titħallas fil-kont indikat fis-sentenza u tuża n-numru ta’ referenza indikat fis-sentenza.

Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar il-kontijiet tat-tariffi tal-Istat u n-numri ta’ referenza Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatal-qrati fuq is-sit web tal-Qrati Estonjani.

X’għandi nagħmel wara l-ħlas?

Trid tipprovdi lill-qorti b’informazzjoni li tikkonferma l-ħlas tat-tariffa tal-istat, sabiex il-qorti tkun tista’ tivverifika li rċeviet it-tariffa tal-istat. Din l-informazzjoni hija kif ġej: l-isem tal-persuna li tħallas it-tariffa tal-Istat, id-dettalji dwar il-bank u l-kont li fih tkun tħallset it-tariffa tal-istat, l-ammont imħallas, u d-data tal-pagament. Il-Qorti tista’ tivverifika l-irċevuta tal-pagament b’mod elettroniku, jiġifieri m’għandekx għalfejn tissottometti l-ordni ta’ ħlas li tikkonferma l-ħlas tat-tariffa tal-istat. Madankollu, il-qorti tista’ titolbu, jekk ikun meħtieġ.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 19/11/2020