Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

Percorso di navigazione

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande - Estland

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?

Om domstolsavgiften betalas på grundval av ett domstolsbeslut ska den betalas till det konto som anges i domen och använda det referensnummer som anges i domen.


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Om du lämnar in en ansökan till en domstol i Estland i det europeiska småmålsförfarandet måste du betala samma statliga avgift som om du lämnade in en nationell ansökan. Statliga avgifter och andra förfarandekostnader regleras av civilprocesslagen och lagen om statliga avgifter. Statliga avgifter och rättegångskostnader som ska betalas till domstolen kan endast betalas genom banköverföring.

Vilka avgifter gäller?

När du inger din ansökan måste du betala en statlig avgift för att täcka kostnaderna för förfarandet.Andra kostnader för förfarandet kan läggas till under förfarandet, såsom kostnader för delgivning av inlagor och översättningskostnader.

Hur mycketska jag betala?

Om du lämnar in en ansökan till en domstol i Estland i det europeiska småmålsförfarandet är den statliga avgiften densamma som om du lämnade in en nationell ansökan. Storleken på den statliga avgiften beror på hur mycket du kräver. Till exempel en domstolsavgift på 100 EUR för en fordran på 500 EUR, 175 EUR för en fordran på 1 000 EUR, 200 EUR för en fordran på 1 500 EUR och 225 EUR för en fordran på 2 000 EUR.

Vadhänder om jag inte betalar i tid?

Du måste betala den statliga avgiften i förskott när du inger din ansökan. Om du inte har betalat avgiften ger domstolen dig möjlighet att betala den inom en tidsfrist som domstolen fastställer. Om du inte har betalat den avgiften när fristen löper ut avvisas ansökan.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Statliga avgifter kan endast betalas via banköverföring. Kreditkort godtas inte. Finansministeriet är betalningsmottagare vid alla betalningar som ska gå till domstolen.

Om den statliga avgiften betalas i förväg ska det i förklaringen till betalningsföreläggandet så exakt som möjligt anges för vilken handling den statliga avgiften ska betalas. Om ansökan lämnas in via en Länken öppnas i ett nytt fönsteroffentlig e-fil kan den statliga avgiften betalas i samma miljö som banklänken.Om domstolsavgiften betalas på grundval av ett domstolsbeslut ska den betalas till det konto som anges i domen och använda det referensnummer som anges i domen.

Mer information om konton för statliga avgifter och Länken öppnas i ett nytt fönsterdomstolarnas referensnummer finns på de estniska domstolarnas webbplats.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Du måste lämna information till domstolen som visar att du har betalat den statliga avgiften, så att domstolen kan bekräfta att den har tagit emot betalningen. Denna information är följande: namnet på den person som betalar den statliga avgiften, uppgifter om banken och det konto till vilket den statliga avgiften betalades, det belopp som betalats och betalningsdatum. Domstolen kan kontrollera att den har tagit emot betalningen på elektronisk väg. Du behöver med andra ord inte lämna in den betalningsorder som bekräftar att du har betalat avgiften. Vid behov kan domstolen dock be att få se denna.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 19/11/2020