Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Igaunija

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?

Ja tiesas nodevu maksā, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, tā jāiemaksā spriedumā norādītajā kontā un jāizmanto spriedumā norādītais atsauces numurs.


Ievads

Kādas maksas tiek piemērotas?

Cik daudz es samaksāšu?

Kas notiek, ja es nesamaksāju laikus?

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Kas man jādara pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Ja iesniedzat pieteikumu Igaunijas tiesā Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām, jums būs jāmaksā tāda pati valsts nodeva kā tad, ja jūs iesniegtu valsts pieteikumu. Valsts nodevas un citas procesuālās izmaksas reglamentē Civilprocesa kodekss un Valsts nodevu likums. Valsts nodevas un procesuālās izmaksas, kas jāmaksā tiesai, var segt tikai ar bankas pārskaitījumu.

Kādas maksas tiek piemērotas?

Iesniedzot pieteikumu, jums būs jāmaksā valsts nodeva, lai segtu tiesvedības izmaksas.Tiesvedības laikā var tikt pievienotas citas procesuālās izmaksas, piemēram, procesuālo dokumentu izsniegšanas izmaksas, tulkošanas izmaksas.

Cik daudzes samaksāšu?

Iesniedzot pieteikumu Igaunijas tiesā Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām, jums būs jāmaksā tāda pati valsts nodeva kā tad, ja jūs iesniegtu valsts pieteikumu. Valsts nodevas apmērs ir atkarīgs no jūsu pieprasītās naudas summas. Piemēram, tiesas nodeva EUR 100 apmērā par prasījumu EUR 500, EUR 175 apmērā par prasījumu EUR 1000, EUR 200 apmērā par prasījumu EUR 1500 apmērā un EUR 225 apmērā par prasījumu EUR 2000 apmērā.

Kas notiek, ja es nesamaksāju laikus?

Iesniedzot pieteikumu, jums iepriekš ir jāsamaksā valsts nodeva. Ja neesat samaksājis valsts nodevu, tiesa jums dos iespēju to samaksāt tiesas noteiktajā termiņā. Ja noteiktajā termiņā nebūsiet samaksājis valsts nodevu, tiesa jūsu pieteikumu noraidīs.

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Valsts nodevas var maksāt tikai ar bankas pārskaitījumu. Kredītkartes nepieņem. Attiecībā uz visiem maksājumiem, ko paredzēts veikt tiesā, maksājuma saņēmējs ir Finanšu ministrija.

Ja valsts nodevu maksā avansā, maksājuma rīkojuma paskaidrojumā pēc iespējas precīzi jānorāda, par kuru darbību jāmaksā valsts nodeva. Ja pieteikums ir iesniegts, izmantojot publisku Saite atveras jaunā logāe-datni, valsts nodevu var samaksāt tādā pašā vidē kā bankas saite.Ja tiesas nodevu maksā, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, tā jāiemaksā spriedumā norādītajā kontā un jāizmanto spriedumā norādītais atsauces numurs.

Plašāka informācija par valsts nodevu kontiem un tiesu atsauces numuriem ir atrodama Saite atveras jaunā logāIgaunijas tiesu tīmekļa vietnē.

Kas man jādara pēc maksājuma veikšanas?

Jums ir jāsniedz tiesai informācija, kas apstiprina valsts nodevas samaksu, lai tiesa varētu pārbaudīt valsts nodevas saņemšanu. Minētā informācija ir šāda: tās personas vārds un uzvārds, kura maksā valsts nodevu, sīkas ziņas par banku un kontu, kurā samaksāta valsts nodeva, samaksātā summa un maksājuma datums. Tiesa var elektroniski pārbaudīt maksājuma saņemšanu, t. i., jums nav jāiesniedz maksājuma rīkojums, kas apstiprina valsts nodevas samaksu. Tomēr vajadzības gadījumā tiesa to var lūgt.


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 19/11/2020