Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Estonsko

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?


Úvod

Jaké poplatky jsou účtovány?

Kolik je třeba zaplatit?

Co se stane, pokud budu muset zaplatit soudní poplatky včas?

Jak mám hradit náklady řízení?

Co musím udělat po provedení platby?

Úvod

Při podání návrhu v rámci evropského řízení o drobných nárocích u estonského soudu je státní poplatek splatný současně s podáním na vnitrostátní úrovni. Občanský soudní řád a zákon o státních poplatcích týkající se státních poplatků a jiných procesních nákladů se řídí občanským soudním řádem. Náklady na státní poplatek a procesní náklady soudu mohou být hrazeny pouze bankovním převodem.

Jaké poplatky jsou účtovány?

Při podání žádosti musí být jako soudní výdaj zaplacen státní poplatek.

Kolik je třeba zaplatit?

Při podání návrhu v rámci evropského řízení o drobných nárocích u estonského soudu je soudní poplatek stejný jako při podání přihlášky na vnitrostátní úrovni. Výše státního poplatku závisí na výši požadovaných peněz. Například státní poplatek ve výši 500 EUR je splatný za 100 EUR, 1 000 EUR za největší částku 175 EUR, 1 500 EUR za největší částku 200 EUR a 2 000 EUR v případě poptávky po 225 EUR.

Co se stane, pokud budu muset zaplatit soudní poplatky včas?

Státní poplatek je zaplacen předem při podání žádosti. Není-li soudní poplatek zaplacen, dá soud žalobci možnost zaplatit státní poplatek ve lhůtě stanovené soudem. Není-li soudní poplatek zaplacen ve lhůtě stanovené soudem, soud odmítne žádost přijmout.

Jak mám hradit náklady řízení?

Poplatek může být hrazen pouze bankovním převodem. Kreditní karty se nepřijímají. Ministerstvo financí je příjemce platby za jakékoli platby, které je třeba provést u soudu.

Je-li státní poplatek zaplacen předem, musí být co nejpřesněji uvedeno, pro které opatření se platí státní poplatek. Je-li státní poplatek hrazen prostřednictvím portálu, například prostřednictvím registračního portálu nebo prostřednictvím elektronického souboru, musí platba vždy vést k jedinečnému referenčnímu číslu spojenému s konkrétním nárokem.

Další informace o účtech státních poplatků a referenčních číslech u soudů jsou k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně. internetových stránkách Účetního dvora.

Co musím udělat po provedení platby?

Je nezbytné poskytnout soudu informace potvrzující zaplacení státního poplatku, aby soud mohl ověřit obdržení státního poplatku. Mezi tyto údaje patří: jméno plátce, účet banky a účet, na který byl poplatek zaplacen, byla zaplacena. Soud může ověřit platbu elektronickými prostředky, a proto není nutné vydávat platební příkaz prokazující zaplacení státního poplatku. Soud ji však může případně vyžádat.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 19/09/2019