Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - Estonia

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?


Wprowadzenie

Jakie opłaty są stosowane?

Ile muszę zapłacić?

Co się stanie, jeżeli będę musiał terminowo uiścić opłaty sądowe?

W jaki sposób mogę pokryć koszty postępowania sądowego?

Co muszę zrobić po dokonaniu płatności?

Wprowadzenie

Przy wnoszeniu do sądu estońskiego wniosku w ramach europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, opłatę należy uiścić w tym samym czasie, co wniosek krajowy. Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawa o opłatach skarbowych i innych kosztach proceduralnych reguluje kodeks postępowania cywilnego. Koszty opłaty państwowej i koszty postępowania przed sądem mogą być pokrywane wyłącznie przelewem bankowym.

Jakie opłaty są stosowane?

Przy składaniu wniosku opłatę państwową należy uiścić jako koszt sądowy.

Ile muszę zapłacić?

Przy składaniu wniosku w ramach europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń przed estońskim sądem opłata sądowa jest taka sama, jak w przypadku składania wniosku krajowego. Wysokość opłaty państwowej zależy od kwoty wymaganej. Na przykład opłata państwowa w wysokości 500 EUR jest należna za kwotę 100 EUR, 1 000 EUR na wniosek o najwyższą kwotę 175 EUR, 1 500 EUR na wniosek o najwyższą kwotę w wysokości 200 EUR i 2 000 EUR na żądanie w wysokości 225 EUR.

Co się stanie, jeżeli będę musiał terminowo uiścić opłaty sądowe?

Opłatę skarbową wypłaca się z wyprzedzeniem w chwili złożenia wniosku. Jeżeli opłata sądowa nie jest należna, sąd daje powodowi możliwość uiszczenia opłaty skarbowej w terminie wyznaczonym przez sąd. Jeżeli sąd nie uiści opłaty sądowej w terminie wyznaczonym przez sąd, sąd odmawia przyjęcia wniosku.

W jaki sposób mogę pokryć koszty postępowania sądowego?

Opłatę można uiścić wyłącznie przelewem bankowym. Karty kredytowe nie są akceptowane. Ministerstwo Finansów jest beneficjentem płatności do sądów.

Jeżeli opłata państwowa jest uiszczana z góry, należy określić w jak najbardziej szczegółowy sposób, w odniesieniu do której wnoszona jest opłata państwowa. W przypadku gdy opłata państwowa jest wnoszona za pośrednictwem portalu, na przykład za pośrednictwem portalu rejestracji przedsiębiorstw lub w formie pliku elektronicznego, płatność zawsze generuje niepowtarzalny numer referencyjny powiązany ze szczególnym roszczeniem.

Więcej informacji na temat rachunków narodowych i numerów referencyjnych w sądach można znaleźć na stronie Link otworzy się w nowym oknie internetowej sądów.

Co muszę zrobić po dokonaniu płatności?

Do sądu należy dostarczenie informacji potwierdzających uiszczenie opłaty państwowej, aby sąd mógł zweryfikować otrzymanie opłaty państwowej. Takie dane obejmują: nazwa płatnika, rachunek bankowy i rachunek, na który uiszczono opłatę, to zapłacona kwota. Sąd może dokonać weryfikacji płatności za pomocą środków elektronicznych, w wyniku czego nie jest konieczne wystawienie nakazu zapłaty potwierdzającego uiszczenie opłaty państwowej. Sąd może jednak, w razie konieczności, zwrócić się o to do sądu.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 19/09/2019