Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande - Estland

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?


Inledning

Vilka avgifter tillämpas?

Hur mycket måste jag betala?

Vad händer om jag måste betala domstolsavgifterna i tid?

Hur betalar jag kostnaderna för rättstvisterna?

Vad måste jag göra när betalningen har gjorts?

Inledning

När en ansökan lämnas in i det europeiska småmålsförfarandet vid den estniska domstolen ska den statliga avgiften betalas samtidigt med den nationella ansökan. Civilprocesslagen och lagen om statliga avgifter avseende statliga arvoden och andra processuella kostnader regleras i civilprocesslagen. Kostnaderna för den statliga avgiften och rättegångskostnaderna kan endast betalas ut genom banköverföring.

Vilka avgifter tillämpas?

När en ansökan lämnas in måste en statlig avgift betalas som en kostnad för domstolen.

Hur mycket måste jag betala?

När en ansökan lämnas in i det europeiska småmålsförfarandet vid den estniska domstolen ska domstolsavgiften vara densamma som när en nationell ansökan lämnas in. Storleken på den statliga avgiften beror på hur mycket pengar som behövs. Till exempel ska den statliga avgiften på 500 EUR betalas för 100 EUR, 1 000 EUR för efterfrågan på det största beloppet 175 EUR, 1 500 EUR för det största beloppet på 200 EUR och 2 000 EUR på begäran om 225 EUR.

Vad händer om jag måste betala domstolsavgifterna i tid?

Den statliga avgiften ska betalas i förskott när ansökan lämnas in. Om domstolsavgiften är obetald ger domstolen käranden möjlighet att betala den statliga avgiften inom den tidsfrist som domstolen fastställt. Om domstolsavgiften inte betalas inom den tidsfrist som domstolen fastställt ska domstolen vägra att godta ansökan.

Hur betalar jag kostnaderna för rättstvisterna?

Avgiften kan endast betalas genom banköverföring. Kreditkort ska inte godtas. Finansministeriet är mottagare av betalning för eventuella utbetalningar till domstolarna.

Om den statliga avgiften betalas i förskott måste den anges så exakt som möjligt för vilken åtgärd den statliga avgiften betalas. När den statliga avgiften betalas via portalen, till exempel via portalen för företagsregistrering eller genom en öppen elektronisk fil, ska betalningen alltid ge upphov till ett unikt referensnummer som är kopplat till det specifika påståendet.

Mer information om statliga arvodeskonton och referensnummer i domstolar finns på Länken öppnas i ett nytt fönster revisionsrättens webbplats.

Vad måste jag göra när betalningen har gjorts?

Det är nödvändigt att förse domstolen med uppgifter som bekräftar betalning av den statliga avgiften, så att domstolen kan kontrollera mottagandet av den statliga avgiften. Sådana uppgifter omfattar följande: betalarens namn, bankens konto och det konto till vilket avgiften betalades var det belopp som betalats. Domstolen kan kontrollera betalningen på elektronisk väg, vilket innebär att det inte är nödvändigt att utfärda en betalningsorder som styrker betalning av den statliga avgiften. Domstolen kan dock fråga sig om det är nödvändigt.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 19/09/2019