Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - Estonia

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?

Jeżeli opłata sądowa jest uiszczana na podstawie orzeczenia sądu, należy ją uiścić na rachunek wskazany w orzeczeniu i użyć numeru referencyjnego wskazanego w orzeczeniu.


Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile wynoszą opłaty?

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jak wnieść opłatę sądową?

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wprowadzenie

Od wniesienia pozwu w sądzie estońskim w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń pobiera się taką samą opłatę skarbową jak w przypadku pozwu w postępowaniu krajowym. Kwestie opłat skarbowych i innych kosztów postępowania regulują kodeks postępowania cywilnego i ustawa o opłatach skarbowych. Opłaty skarbowe i koszty procesu należne sądowi można wnosić wyłącznie przelewem bankowym.

Jakie opłaty są pobierane?

Od wniesienia pozwu pobiera się opłatę skarbową na pokrycie kosztów postępowania.W toku postępowania mogą zostać doliczone inne koszty postępowania, takie jak koszty doręczenia pism procesowych, koszty tłumaczenia.

Ilezapłacę?

Od wniesienia pozwu w sądzie estońskim w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń pobiera się taką samą opłatę skarbową jak w przypadku pozwu w postępowaniu krajowym. Wysokość opłaty skarbowej zależy od dochodzonej kwoty pieniężnej. Na przykład opłata sądowa w wysokości 100 EUR za roszczenie 500 EUR, 175 EUR za roszczenie w wysokości 1000 EUR, 200 EUR w przypadku roszczenia 1500 EUR i 225 EUR w przypadku roszczenia o wartości 2000 EUR.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Opłatę skarbową należy wnieść przy składaniu pozwu. W przypadku niewniesienia opłaty skarbowej sąd wyznacza termin zapłaty. Nieuiszczenie opłaty skarbowej w tym terminie skutkuje odrzuceniem pozwu przez sąd.

Jak wnieść opłatę sądową?

Opłaty skarbowe można wnosić wyłącznie przelewem bankowym. Nie ma możliwości zapłaty kartą kredytową. W przypadku wszystkich płatności na rzecz sądów odbiorcą przelewu jest Ministerstwo Finansów.

Jeżeli opłata skarbowa jest uiszczana z góry, w uzasadnieniu nakazu zapłaty należy jak najdokładniej wskazać, za którą czynność należy uiścić opłatę skarbową. Jeżeli wniosek składa się za pośrednictwem Link otworzy się w nowym okniepublicznej dokumentacji elektronicznej, opłatę skarbową można uiścić w tym samym otoczeniu co połączenie bankowe.Jeżeli opłata sądowa jest uiszczana na podstawie orzeczenia sądu, należy ją uiścić na rachunek wskazany w orzeczeniu i użyć numeru referencyjnego wskazanego w orzeczeniu.

Więcej informacji na temat rachunków do celów uiszczania opłat państwowych i numerów referencyjnych Link otworzy się w nowym okniesądów znajduje się na stronie internetowej estońskich sądów.

Co zrobić po jej wniesieniu?

Należy przekazać sądowi informacje potwierdzające wniesienie opłaty skarbowej, aby umożliwić zweryfikowanie jej otrzymania. Przedmiotowe informacje są następujące: imię i nazwisko osoby, która wniosła opłatę skarbową, dane banku i rachunku, na który uiszczono opłatę, zapłaconą kwotę oraz datę płatności. Sąd jest w stanie zweryfikować wpłynięcie opłaty drogą elektroniczną, co oznacza, że nie trzeba przedstawiać polecenia przelewu potwierdzającego płatność. W razie konieczności sąd może jednak wezwać do przedstawienia takiego potwierdzenia.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 19/11/2020