Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - Estonja

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: otillförlitlig

Var översättningen till någon hjälp?


Introduzzjoni

Liema tariffi huma applikati?

Kemm ikolli nħallas?

X’jiġri jekk ikolli nħallas it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Kif inħallas l-ispejjeż tal-litigazzjoni?

X’għandi nagħmel wara li jkun sar il-ħlas?

Introduzzjoni

Meta tiġi ppreżentata applikazzjoni fil-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar quddiem il-qorti Estonjana, it-tariffa tal-istat għandha titħallas fl-istess ħin tal-applikazzjoni nazzjonali. Il-kodiċi tal-Proċedura Ċivili u l-Att dwar it-Tariffi tal-Istat relatati ma’ tariffi tal-istat u spejjeż proċedurali oħra huma rregolati mill-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili. L-ispejjeż tat-tariffa tal-Istat u l-ispejjeż proċedurali għall-qorti jistgħu jitħallsu biss permezz ta’ trasferiment bankarju.

Liema tariffi huma applikati?

Meta tiġi ppreżentata applikazzjoni, trid titħallas tariffa tal-Istat bħala spiża tal-qorti.

Kemm ikolli nħallas?

Meta tiġi ppreżentata applikazzjoni fil-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar quddiem il-Qorti Estonjana, it-tariffa tal-qorti għandha tkun l-istess bħal meta tiġi ppreżentata applikazzjoni nazzjonali. L-ammont tat-tariffa tal-istat jiddependi mill-ammont ta’ flus meħtieġ. Pereżempju, it-tariffa tal-istat ta’ EUR 500 hija dovuta għal EUR 100, EUR 1 000 fuq it-talba għall-akbar ammont ta’ EUR 175, EUR 1 500 fuq it-talba għall-akbar ammont ta’ EUR 200 u EUR 2 000 fuq talba għal EUR 225.

X’ jiġri jekk ikolli nħallas it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

It-tariffa tal-istat għandha titħallas bil-quddiem meta tiġi ppreżentata l-applikazzjoni. Jekk it-tariffa tal-qorti tkun bla ħlas, il-qorti tagħti lir-rikorrent l-opportunità li jħallas it-tariffa tal-istat fi żmien l-iskadenza stabbilita mill-qorti. Jekk it-tariffa tal-qorti ma titħallasx sad-data ta’ skadenza stabbilita mill-qorti, il-qorti għandha tirrifjuta li taċċetta l-applikazzjoni.

Kif inħallas l-ispejjeż tal-litigazzjoni?

It-tariffa tista’ titħallas biss permezz ta’ trasferiment bankarju. Karti ta’ kreditu m’għandhomx jiġu aċċettati. Il-Ministeru tal-Finanzi huwa l-benefiċjarju tal-pagament għal kwalunkwe pagament li għandu jsir lill-qrati.

Jekk it-tariffa tal-istat titħallas bil-quddiem, irid jiġi ddikjarat b’mod kemm jista’ jkun preċiż li għalih titħallas it-tariffa tal-istat. Meta t-tariffa tal-Istat titħallas permezz tal-portal, pereżempju permezz tal-Portal għar-Reġistrazzjoni tal-Kumpanija jew permezz ta’ fajl elettroniku miftuħ, il-pagament għandu dejjem jagħti lok għal numru ta’ referenza uniku marbut mat-talba speċifika.

Aktar informazzjoni dwar il-kontijiet tat-tariffi tal-istat u n-numri ta’ referenza fil-qrati tista’ tinstab fuq is-sit Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida web tal-Qrati.

X’għandi nagħmel wara li jkun sar il-ħlas?

Huwa neċessarju li l-qorti tiġi pprovduta b’informazzjoni li tikkonferma l-ħlas tal-miżata tal-Istat, sabiex il-qorti tivverifika li tkun irċeviet il-miżata tal-istat. Din id-dejta tinkludi: l-isem tal-pagatur, il-kont tal-bank u l-kont li għalih tħallset it-tariffa kien l-ammont imħallas. Il-Qorti tista’ tivverifika l-ħlas b’mezzi elettroniċi, li b’riżultat tagħha ma jkunx meħtieġ li tinħareġ ordni ta’ ħlas li tagħti prova tal-ħlas tat-tariffa tal-Istat. Il-Qorti tista’, madankollu, tistaqsiha, jekk meħtieġ.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 19/09/2019