Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Estónsko

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: otillförlitlig

Var översättningen till någon hjälp?


Úvod

Aké poplatky sa uplatňujú?

Koľko musím zaplatiť?

Čo sa stane, ak musím včas zaplatiť súdne poplatky?

Ako platím náklady na súdne spory?

Čo musím urobiť po vykonaní platby?

Úvod

Pri podávaní žiadosti v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu pred estónskym súdom je štátny poplatok splatný v rovnakom čase ako vnútroštátny žiadosť. Občiansky súdny poriadok a zákon o štátnych poplatkoch, ktoré sa vzťahujú na štátne poplatky a iné procesné výdavky, sa riadia Občianskym súdnym poriadkom. Náklady na štátny poplatok a procesné náklady súdu sa môžu uhradiť len bankovým prevodom.

Aké poplatky sa uplatňujú?

Pri podávaní žiadosti sa za súdne náklady musí zaplatiť štátny poplatok.

Koľko musím zaplatiť?

Pri podávaní prihlášky v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu pred estónskym súdom je súdny poplatok rovnaký ako pri podaní vnútroštátnej žiadosti. Výška štátneho poplatku závisí od výšky požadovanej sumy. Napríklad, štátny poplatok vo výške 500 EUR je splatný vo výške 100 EUR, 1 000 EUR na požiadanie v maximálnej výške 175 EUR, 1 500 EUR na požiadanie v maximálnej výške 200 EUR a 2 000 EUR na požiadanie vo výške 225 EUR.

Čo sa stane, ak musím včas zaplatiť súdne poplatky?

Štátny poplatok sa zaplatí vopred pri podaní žiadosti. Ak je súdny poplatok nesplatený, súd poskytne navrhovateľovi možnosť uhradiť štátny poplatok v lehote stanovenej súdom. Ak súdny poplatok nie je uhradený v lehote stanovenej súdom, súd žiadosť zamietne.

Ako platím náklady na súdne spory?

Poplatok sa môže zaplatiť len bankovým prevodom. Kreditné karty sa neprijímajú. Ministerstvo financií je príjemcom platby za všetky platby, ktoré sa majú uhradiť súdom.

Ak je štátny poplatok zaplatený vopred, musí sa čo najpresnejšie uviesť, na ktorý sa platí štátny poplatok. Keď sa štátny poplatok uhrádza prostredníctvom portálu, napríklad prostredníctvom registračného portálu spoločnosti alebo prostredníctvom otvoreného elektronického súboru, platba vždy vedie k jedinečnému referenčnému číslu, ktoré je spojené s konkrétnym nárokom.

Ďalšie informácie o účtoch za štátne poplatky a referenčných číslach na súdoch sa nachádzajú na webovej Odkaz sa zobrazí v novom okne stránke súdov.

Čo musím urobiť po vykonaní platby?

Je potrebné poskytnúť súdu informácie potvrdzujúce úhradu štátneho poplatku, aby súd mohol overiť prijatie štátneho poplatku. Takéto údaje zahŕňajú: meno platiteľa, účet banky a účet, na ktorý bol poplatok zaplatený, bola zaplatená suma. Súd môže vykonať overenie platby elektronickými prostriedkami, v dôsledku čoho nie je potrebné vydať platobný príkaz na zaplatenie štátneho poplatku. Súd ho však môže v prípade potreby požiadať.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 19/09/2019