Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Grieķija

Възстанови

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Ievads

Kādas nodevas tiek iekasētas?

Cik daudz maksās?

Ko darīt, ja es laikus nemaksāju tiesas nodevas?

Kā es varu maksāt par tiesas nodevām?

Ko darīt, kad esmu veicis maksājumu?

Ievads

Eiropas procedūras maza apmēra prasībām galvenais mērķis ir vienkāršot un paātrināt pārrobežu maza apmēra prasību tiesvedību Eiropas Savienībā, vienlaikus samazinot šādu procedūru izmaksas dalībvalstu starpā.

Kādas nodevas tiek iekasētas?

Lai celtu prasību tiesā, kas tiks apspriesta saskaņā ar Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, ir jāmaksā tiesas nodeva, ko aprēķina, pamatojoties uz (nelielu) kapitāla daļu, kuras piešķiršanu lūdz prasītājs. Šīs maksas maksā kopā ar prasījuma iesniegšanu.

Cik daudz maksās?

Attiecīgo summu nosaka Tiesa, un tā ir samērīga attiecībā pret kompensācijas summu, ko pieprasa pieteikuma iesniedzējs. Ja pieteikuma iesniedzējs apgalvo, ka, piemēram, summa ir EUR 5.000, tās pašas izmaksas ir aptuveni EUR 65.

Ko darīt, ja es laikus nemaksāju tiesas nodevas?

Gadījumā, ja netiek laikus samaksāta tiesas maksa, tiesai ir tiesības vai nu a) noteikt termiņu prasītājam, lai iesniegtu pierādījumu par nodevas samaksu, vai b) noraidīt pieteikumu.

Kā es varu maksāt par tiesas nodevām?

Parasti tiesas nodevas skaidrā naudā tiek maksātas publiskajam fondam. Tiesas sekretāri var izskaidrot maksājuma procedūru ieinteresētajām personām. Nepastāv (pašlaik) iespēja maksāt tiesas nodevas, izmantojot kredītkarti vai bankas kontu.

Ko darīt, kad esmu veicis maksājumu?

Kopā ar pieteikumu lietas materiāliem tiek pievienots apliecinājums par tiesas nodevas samaksu no Valsts kases.


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 20/09/2019