Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Griekenland

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?


Inleiding

Welke kosten worden in rekening gebracht?

Hoeveel zal ik betalen?

Wat als ik de gerechtskosten niet op tijd hoeft te betalen?

Hoe kan ik voor de gerechtskosten betalen?

Wat doe ik zodra ik de betaling heb gedaan?

Inleiding

Het hoofddoel van de Europese procedure voor geringe vorderingen is de beslechting van grensoverschrijdende geringe vorderingen in de Europese Unie te vereenvoudigen en te bespoedigen en tegelijkertijd de kosten van dergelijke procedures tussen de lidstaten te verminderen.

Welke kosten worden in rekening gebracht?

Om een zaak aanhangig te maken bij de rechter die overeenkomstig de Europese procedure voor geringe vorderingen zal worden behandeld, moet een rechterlijke vergoeding worden betaald, die wordt berekend op basis van een (klein) percentage van het kapitaal waarvan de toekenning wordt gevraagd door de eiser. Deze vergoedingen worden samen met de aanvraag betaald.

Hoeveel zal ik betalen?

Het betrokken bedrag wordt vastgesteld door het Hof van Justitie en staat in verhouding tot het bedrag van de door de aanvrager aangevraagde schadevergoeding. Indien de aanvrager bijvoorbeeld een bedrag vordert van 5,000 EUR, bedraagt zijn eigen kosten ongeveer 65 EUR.

Wat als ik de gerechtskosten niet op tijd hoeft te betalen?

Indien de gerechtskosten niet tijdig zijn betaald, beschikt de rechtbank over de bevoegdheid a) een termijn vast te stellen waarbinnen de eiser het bewijs van de betaling van de taks moet kunnen overleggen, ofwel b) de aanvraag af te wijzen.

Hoe kan ik voor de gerechtskosten betalen?

Gewoonlijk worden de gerechtskosten betaald aan een openbaar fonds. De referendarissen kunnen de betalingsprocedure aan de belanghebbenden uitleggen. Er is (momenteel) niet de mogelijkheid om gerechtskosten door middel van een creditcard of bankrekening te betalen.

Wat doe ik zodra ik de betaling heb gedaan?

Het bewijs van betaling van de gerechtskosten door het Ministerie van Financiën wordt, samen met de aanvraag, bij het dossier gevoegd.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 20/09/2019