Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - Greċja

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind acceptabilă

V-a fost utilă traducerea?


Introduzzjoni

Liema tariffi huma imposti?

Kemm se nħallas?

X’jiġri jekk ma nħallsux it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

X’nagħmel ladarba nkun għamilt il-ħlas?

Introduzzjoni

L-għan ewlieni tal-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar huwa li tissimplifika u tħaffef il-litigazzjoni ta’ talbiet żgħar transkonfinali fl-Unjoni Ewropea filwaqt li tnaqqas l-ispejjeż ta’ proċeduri bħal dawn bejn l-Istati Membri.

Liema tariffi huma imposti?

Sabiex azzjoni titressaq quddiem il-qorti li ser tiġi diskussa f’konformità mal-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, huwa meħtieġ li titħallas tariffa tal-qorti, li tiġi kkalkolata fuq perċentwal (żgħir) tal-kapital, li l-premju huwa mitlub mir-rikorrent. Dawn it-tariffi għandhom jitħallsu flimkien mal-preżentazzjoni tat-talba.

Kemm se nħallas?

L-ammont in kwistjoni għandu jkun determinat mill-Qorti tal-Ġustizzja u għandu jkun proporzjonat għall-ammont ta’ kumpens mitlub mill-applikant. Pereżempju, jekk l-applikant jitlob ammont ta’ EUR 5.000, l-ispejjeż tiegħu se jkunu ta’ madwar EUR 65.

X’jiġri jekk ma nħallsux it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Fil-każ ta’ nuqqas ta’ ħlas ta’ tariffi tal-qorti fi żmien debitu, il-qorti għandu jkollha d-diskrezzjoni jew (a) li tistabbilixxi limitu ta’ żmien biex ir-rikorrent jagħti prova tal-ħlas tat-tariffa, jew (b) li jiċħad l-applikazzjoni.

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

Normalment it-tariffi tal-qorti jitħallsu fi flus kontanti lil fond pubbliku. Is-Segretarji ġudizzjarji jistgħu jispjegaw il-proċedura ta’ ħlas lill-partijiet interessati. Ma hemm l-ebda possibbiltà (bħalissa) li jitħallsu t-tariffi tal-qorti permezz ta’ karta ta’ kreditu jew kont bankarju.

X’nagħmel ladarba nkun għamilt il-ħlas?

Il-prova ta’ ħlas ta’ drittijiet tal-qorti mit-Teżor tal-Istat għandha tiġi mehmuża mal-fajl flimkien mal-applikazzjoni.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 20/09/2019