Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - Grecja

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?


Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile mogę zapłacić?

Co zrobić, jeśli nie zapłacę opłat sądowych w terminie?

Jak mogę zapłacić za opłaty sądowe?

Co mogę zrobić, gdy dokonam płatności?

Wprowadzenie

Głównym celem europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń jest uproszczenie i przyspieszenie postępowania w przypadku drobnych roszczeń transgranicznych w Unii Europejskiej przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów takich procedur między państwami członkowskimi.

Jakie opłaty są pobierane?

Aby wnieść sprawę do sądu, który będzie przedmiotem debaty zgodnie z europejskim postępowaniem w sprawie drobnych roszczeń, należy uiścić opłatę sądową, która jest obliczana na podstawie (niewielkiej) wartości procentowej kapitału, o którego udzielenie ubiega się powód. Opłaty te są uiszczane wraz z wniesieniem pozwu.

Ile mogę zapłacić?

Kwota, o której mowa, jest określana przez Trybunał Sprawiedliwości i proporcjonalna do kwoty odszkodowania, na które powołuje się wnioskodawca. Jeżeli na przykład wnioskodawca złoży wniosek o kwotę w wysokości 5,000 EUR, jego koszty wynoszą około 65 EUR.

Co zrobić, jeśli nie zapłacę opłat sądowych w terminie?

W przypadku nieuiszczenia w odpowiednim terminie opłat sądowych sąd może albo (a) ustalić termin dostarczenia przez powoda dowodu uiszczenia opłaty lub (b) oddalić wniosek.

Jak mogę zapłacić za opłaty sądowe?

Zazwyczaj opłaty sądowe uiszcza się w gotówce na rzecz funduszu publicznego. Sekretarze sądowi mogą wyjaśnić zainteresowanym stronom procedurę płatności. Nie istnieje (obecnie) możliwość uiszczenia opłat sądowych za pośrednictwem karty kredytowej lub rachunku bankowego.

Co mogę zrobić, gdy dokonam płatności?

Dowód uiszczenia opłat sądowych przez Skarb Państwa załącza się do akt wraz z wnioskiem.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 20/09/2019