Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande - Grekland

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?


Inledning

Vilka avgifter tas ut?

Hur mycket kommer jag att betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgift i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifter?

Vad gör jag när jag har betalat?

Inledning

Det huvudsakliga syftet med det europeiska småmålsförfarandet är att förenkla och påskynda handläggningen av gränsöverskridande tvister om mindre värden i Europeiska unionen och samtidigt minska kostnaderna för sådana förfaranden mellan medlemsstaterna.

Vilka avgifter tas ut?

För att väcka talan vid den domstol som kommer att behandlas i enlighet med det europeiska småmålsförfarandet är det nödvändigt att betala en domstolsavgift, som beräknas på en (liten) procentandel av kapitalet, vars tilldelning begärs av käranden. Dessa avgifter ska betalas tillsammans med ansökan om ersättning.

Hur mycket kommer jag att betala?

Det berörda beloppet ska fastställas av domstolen och ska stå i proportion till det ersättningsbelopp som sökanden begär. Om sökanden till exempel begär ett belopp på 5,000 EUR, kommer hans eller hennes egna kostnader att uppgå till cirka 65 EUR.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgift i tid?

I händelse av underlåtenhet att betala domstolsavgifter i god tid ska domstolen ha befogenhet att antingen a) fastställa en tidsfrist för käranden att lägga fram bevis på betalning av avgiften, eller b) avslå ansökan.

Hur kan jag betala domstolsavgifter?

Domstolsavgifterna betalas vanligtvis kontant till en offentlig fond. Rättssekreterare kan förklara förfarandet för utbetalning till de berörda parterna. Det finns för närvarande ingen möjlighet att betala domstolsavgifter med kreditkort eller bankkonto.

Vad gör jag när jag har betalat?

Bevis om betalning av domstolsavgifter av staten ska bifogas handlingarna tillsammans med ansökan.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 20/09/2019