Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Hispaania

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Sissejuhatus

Millised on tasud?

Kui palju pean kaebuse menetlemise eest maksma?

Mis juhtub, kui ma ei ole kohtulõivu tasuda õigel ajal?

Kuidas ma selle eest maksma?

Mida peaksin tegema pärast?

Sissejuhatus

Tsiviilasjades Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse, mis hõlmab riigi ja selle makse tehakse aasta alguses tegevuse ükskõik kumma osapoole taotlusel. Kõnealune tasu on reguleeritud seadusega 10/2012, 20. november, millega reguleeritakse teatavaid lõive õigusvaldkonnas ja riiklike toksikoloogiainstituudi ja kriminalistika (muudetud kuninga dekreet-seaduse 3/2013, 22. veebruar) ja 13. detsember määruse HAP/2662/2012 (muudetud määrusega HAP/490/2013, 27. märts).Lingil klikates avaneb uus akenhttp://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-14301Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-2029Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15141Lingil klikates avaneb uus akenhttp://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3435

Lisaks reguleeritakse ka 27. veebruar kuninglikule dekreetseadusele 1/2015, de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, mis tähistas uut modicficación seadusega nr 10/2012, vt eespool.Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2109

Tasu maksmise taotlus tuleb esitada maksuametile kaudu, allalaaditava vorm täidetakse järgmiselt (klõpsake siia) või taotluse alusel, kui täidetud (klõpsake siia) ja ta vastutab telemaatiliste makse, samas kui praegu on ainult suurte ettevõtete puhul.Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Modelos_formularios/modelo_696.shtmlLingil klikates avaneb uus akenhttp://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtmlLingil klikates avaneb uus akenhttp://boe.es/boe/dias/2013/03/30/pdfs/BOE-A-2013-3435.pdfLingil klikates avaneb uus akenhttp://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/696/Instrucc_cumplimentacion_mod_696.pdfLingil klikates avaneb uus akenhttps://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/h/ie36960b.htmlLingil klikates avaneb uus akenhttps://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GC07.shtml

Makse tuleb teha esitamise ajal taotluse vormi A saab maksta tasu (procurador) või advokaadile (abogado) ja maksukohustuslase nimel, eelkõige juhul, kui viimati nimetatud elukoht ei ole Spain. mitteresident ei pea maksukohustuslasena registreerimise number enne enesehindamise. Vandeadvokaat või õigusnõustaja tasu eest lasub maksukohustus.

Millised on tasud?

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse maksukohustuslasi, kes on kohustatud maksma lisatasu, kes edendavad tegevuse ja maksustatavat teokoosseisu, st esitada nõue või vastunõue, kasutades vormi A, ainult juhul, kui nõude aluseks on need menetlused ühte dokumenti, mis on kohtuväline artikkel 517 kohaselt 7. jaanuar seaduse nr 1/2000 tsiviilkohtumenetluse kohta, mis ületab 2 000 eurot, kui täitmisele pööratav, on maksust vabastatud.Lingil klikates avaneb uus akenhttp://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.l3t1.html#a517 Samuti on nad vabastatud kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus saada õigusabi ja tõendada, et nad vastavad nõuetele, saaks seda teha kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega.

Kui palju pean kaebuse menetlemise eest maksma?

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlust, peavad nad maksma kindlaksmääratud summana 100 eurot, millele lisandub muutuv summa sõltuvalt nõude summaga, mis saadakse, kui kohaldatakse maksumäära, maksustatava summa, mis vastab vastavalt järgmisele tabelile:

Maksustatav väärtus

Maksukohustuslased

Maksumäär

Maksimaalne muutuv intressimäär

0-1.000.000 eurot

Juriidiline isik

0,50 % MALES:

1.000.000 eurot

Juriidiline isik

0,25 % MALES:

10.000 EUROT

Maksustatava summa langeb kokku kohtumenetluses. Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluses võib kohus, vastab summa põhinõuet, millele lisanduvad intress ja leppetrahvid.

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse kohaselt on 9.000 eurot, on juriidilised isikud, siis maksu 100 eurot + 9.000 eurot * 0,50 % = 145 eurot.

Mis juhtub, kui ma ei ole kohtulõivu tasuda õigel ajal?

Kui ei ole kaasas makstud tasu kohtunike, advokaatide, nõuavad, et maksukohustuslane ise esitab vastuseks kirja, kuni puudus on kõrvaldatud. Puudub tõendite esitamisel tagasisaatmist ei takista menetlusõiguses aegumistähtaegadest, nii et kui selle puuduse kõrvaldada, ja advokaat, et nimetatud artikkel, mis toob kaasa ning selle tulemusena jätkamise või lõpetamise kohta.

Kuidas ma selle eest maksma?

Tasu, mida makstakse pöördmaksustamise enne asjaomase isiku. Lõiv makstakse 696 ametlikku proovi tasu enesehindamise kohtuvõimu, mida tuleb täita järgmiselt (klõpsake siia) või taotluse alusel, kui täidetud (klõpsake siin).Lingil klikates avaneb uus akenhttp://boe.es/boe/dias/2013/03/30/pdfs/BOE-A-2013-3435.pdfLingil klikates avaneb uus akenhttp://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/696/Instrucc_cumplimentacion_mod_696.pdfLingil klikates avaneb uus akenhttps://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/h/ie36960b.html Makse võib teha mis tahes isik partneritest finantseerimisasutusi, hispaania ja inglise keeles.Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www5.aeat.es/es13/h/pago007h.htmlLingil klikates avaneb uus akenhttps://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GC07.shtmlLingil klikates avaneb uus akenhttps://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/en_gb/tramitacion/GC07.shtml

Praeguseks on andmed maksete kohta on kättesaadav ainult suurettevõtjatele, maksed pangaülekandega, krediitkaardi, pangakontode, deebet- ja jne, kuna tasude kohta on hiljuti läbi vaadatud ja neid ei ole veel olnud võimalik rakendada tehniline lahendus.

Kohtulõivud on õigusabi andmine on reguleeritud seadusega nr 1/1996 õigusabi käsitleva 10. jaanuar (eelkõige selle valdkonna eest peamiselt artiklites 1-8 ja 46-51).Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-750

On olemas teavet selle teema kohta saate veebilehelt http://www.justiciagratuita.es/, kus kõnealuse õiguse tunnustamise taotluse advokatuur, kus asub kohus või Senior Court (kohtu poolt.Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.justiciagratuita.es/

Mida peaksin tegema pärast?

Tasu maksmist tõendava ametliku vormi (paberkandjal või elektrooniliselt), peab olema lisatud nõuetekohaselt kinnitatud.

Hispaania ei ole praegu vormide elektroonilist saatmist, väiksemate kohtuvaidluste menetlusest, kusjuures maksetõend (paberil või elektrooniliselt) tuleb saata paberkandjal või koos muude nõutud dokumendid.

Ajal, mil on võimalik esitada dokumente elektrooniliselt, on 10 % allahindlus. Seadusega nähakse ette toetus 60 protsenti litsentsitasu suurus kui nõustumise või menetluse lõpetamise kohta.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 09/02/2017