Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Espanja

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Miten paljon joudun maksamaan itse?

Mitä tapahtuu, jos en maksaa oikeudenkäyntimaksut ajoissa?

Miten jäsen maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Riita-asiassa oikeudenkäyntimaksut eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn, joka on valtion ja sen maksu suoritettiin vuoden alussa, jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä. Tämä maksu määräytyy lain nro 10/2012 20. marraskuuta tiettyjä maksuja lainkäytön ja toksikologian ja forensisen tieteen kuninkaan asetuksen 3/2013 (sellaisena kuin se on muutettuna), 22. helmikuuta ja 13. joulukuuta annettu määräys HAP/2662/2012, sellaisena kuin se on muutettuna määräyksen HAP/490/2013 (27. maaliskuuta).Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-14301Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-2029Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15141Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3435

Lopuksi säännellään myös kuninkaan asetukseen nro 1/2015, annettu 27. helmikuuta, vähennyksiä oportunidad de Segunda carga työntekijöihin y otras medidas de orden sosiaalisen, joka merkitsi uutta modicficación lain 10/2012, mainittu edellä.Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2109

Maksun tai palkkion maksamisen on oltava veroviranomaisten, ladattava lomake täytetään seuraavasti (napsauta tästä) tai jos hakemus on täytetty (napsauta tästä) ja että se todennäköisesti telemaattisten, kun taas tällä hetkellä vain suuria yrityksiä varten.Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Modelos_formularios/modelo_696.shtmlLinkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtmlLinkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://boe.es/boe/dias/2013/03/30/pdfs/BOE-A-2013-3435.pdfLinkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/696/Instrucc_cumplimentacion_mod_696.pdfLinkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/h/ie36960b.htmlLinkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GC07.shtml

Maksu olisi suoritettava toimen. maksun voi suorittaa (procurador) ja asianajajan (abogado) nimissä ja puolesta toimiva verovelvollinen ja erityisesti silloin, kun viimeksi mainittu ei asu Spain. ei tarvitse olla verotunnistenumero ennen itsearviointia. Että oikeudenkäynti- tai toimistoasianajajan ei ole oikeudenkäyntimaksua koskevaa verovelvollisuutta.

Mitä kuluja peritään?

Eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn verovelvolliset ovat velvollisia maksamaan maksua, joka edistää oikeuslaitoksen toimintaa ja toimittaa verotettavan tapahtuman eli vaatimuksesta tai vastavaatimuksesta käyttäen lomaketta A, ainoastaan silloin, kun väite perustuu näihin menettelyihin, tuomioistuimen ulkopuolinen täytäntöönpanoasiakirja, lain 1/2000 517 artiklan nojalla 7. tammikuuta, ja yli 2 000 euroa, jos se on täytäntöönpanokelpoinen, on vapautettu maksusta.Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.l3t1.html#a517 Ne on vapautettu myös kaikkia luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä, joilla on oikeus saada maksutonta oikeusapua ja jotka voivat osoittaa täyttävänsä vaatimukset siihen sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Miten paljon joudun maksamaan itse?

Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annettuun tuomioon niiden on maksettava 100 euron kiinteä summa sekä muuttuva summa riippuu vaateen määrä, ja että saadaan soveltamalla verokantaa veroperusteeseen, joka vastaa seuraavan taulukon mukaisesti:

Veron peruste

Verovelvolliset

Verokanta

Vaihtuvakorkoisissa huutokaupoissa, enimmäismäärä

0–1.000.000 euroa

Oikeushenkilö

0,50 % – MIEHET:

1.000.000 euroa

Oikeushenkilö

0,25 % – MIEHET:

10.000 EUROA

Veron peruste on sama kuin sen määrä. Eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn osalta, vastaa tuomioistuimessa summa pääsaatavaa korot ja sopimussakot.

Vähäisiin vaatimuksiin sovellettava eurooppalainen menettely on 9.000 euroa, joka on oikeushenkilö, maksu olisi tällöin 100 euroa + 9.000 euroa * 0,50 % = 145 euroa.

Mitä tapahtuu, jos en maksaa oikeudenkäyntimaksut ajoissa?

Jos ei ole liitetty todiste siitä, että asianajaja on suorittanut maksun, oikeuslaitoksen on velvoittaa verovelvollisen antamaan vastauksena kirjeen siihen saakka, kunnes laiminlyönti on korjattu. Ei ole todiste esitetään, ei estä soveltamasta menettelyyn liittyvät määräajat, joten se, ettei tämän puutteen korjaamiseksi, asianajaja, kyseisessä artiklassa tarkoitettuihin johtaa menettelyllisten oikeuksien ja näin ollen menettelyn jatkamista tai loppuun saattamista varten.

Miten jäsen maksaa?

Maksu maksetaan käännettyä verovelvollisuusmenettelyä ennen asianomaiselle osapuolelle. Maksu on suoritettava itsearviointi käyttäen 696 virallisen mallin mukainen maksu on tuomiovallan käyttö on täytettävä seuraavasti (napsauta tästä) tai jos hakemus on täytetty (napsauta tästä).Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://boe.es/boe/dias/2013/03/30/pdfs/BOE-A-2013-3435.pdfLinkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/696/Instrucc_cumplimentacion_mod_696.pdfLinkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/h/ie36960b.html Maksu voidaan suorittaa henkilökohtaisesti ja kumppaneina toimivien rahoituslaitosten, espanjaksi ja englanniksi.Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www5.aeat.es/es13/h/pago007h.htmlLinkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GC07.shtmlLinkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/en_gb/tramitacion/GC07.shtml

Tähän mennessä tietoja on saatavilla vain maksua suurille yrityksille, pankkisiirtona, luotto- ja pankkikortteja, pankkiyhteystiedot jne., koska maksuja koskevaa lainsäädäntöä on äskettäin tarkistettu ja vielä ei ole ollut mahdollista toteuttaa teknistä ratkaisua.

Oikeudenkäyntimaksut sisältyvät tukea säännellään lailla nro 1/1996, annettu 10. tammikuuta (Legal Aid (erityisesti tällä alalla, erityisesti 1–46 ja 8–51).Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-750

Lisätietoja asiasta on osoitteessa http://www.justiciagratuita.es/, ja voit pyytää tämän oikeuden tunnustaminen, Asianajajaliitto paikkakunnalla, jossa pääasiaa käsittelevä tuomioistuin sijaitsee, tai (oikeudellinen prosessi.Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.justiciagratuita.es/

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Todiste lisenssimaksun virallisen mallin (paperilla tai sähköisessä muodossa), on seurattava asianmukaisesti.

Espanja ei tällä hetkellä lähettämistä sähköisillä lomakkeilla, jotka liittyvät eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn, ja maksutositteet (paperilla tai sähköisessä muodossa) on toimitettava paperia, kartonkia tai pahvia sekä muut vaaditut asiakirjat.

Ajankohtana, jolloin mahdollisuus toimittaa asiakirjat sähköisesti, on maksun alennus on 10 %. Laissa säädetään tuen 60 prosentin maksu, kun sopimuksen tai menettelyn lopettamisesta.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 09/02/2017