Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - Spanja

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: durchschnittlich

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Introduzzjoni

Liema tariffi japplikaw?

Kemm ikolli nħallas?

X’jiġri jekk jien ma jħallsu t-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ jħallas?

X’għandi nagħmel wara l-ħlas?

Introduzzjoni

It-tariffi tal-qorti f’każijiet ċivili, li jiġbor fih l-ESCP hija Stat u li l-pagament tagħha huwa magħmul fil-bidu tas-sena ta’ attività ġudizzjarja, fuq it-talba ta’ waħda mill-partijiet. Din il-miżata hija rregolata bil-Liġi Organika 10/2012, tal-20 ta’ Novembru, li tirregola ċerti tariffi fl-ambitu tal-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja u tal-Istitut Nazzjonali tat-Tossikoloġija u tax-Xjenza Forensika (emendat permezz tad-Digriet Liġi 3/2013, tat-22 ta’ Frar) u l-Ordni HAP/2662/2012 tat-13 ta’ Diċembru (kif emendat permezz tad-Digriet HAP/490/2013 tas-27 ta’ Marzu).Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-14301Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-2029Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15141Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3435

Fl-aħħar nett, ukoll huma regolati fil-Liġi tad-Digriet Irjali 1/2015 tas-27 ta’ Frar, de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden soċjali ġdid modicficación tal-Liġi 10/2012, iċċitata iktar’ il fuq.Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2109

Il-ħlas tat-tariffa għandu jsir bl-użu l-Aġenzija tat-Taxxa, li jistgħu jitniżżlu permezz ta’ formola li għandha timtela kif ġej (agħfas hawn) jew permezz ta’ applikazzjoni li huwa ġġenerat meta mliet id-dejta (agħfas hawn) u hija soġġetta għal ħlas telematiċi, filwaqt li attwalment hija biss għal kumpaniji kbar.Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Modelos_formularios/modelo_696.shtmlIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtmlIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://boe.es/boe/dias/2013/03/30/pdfs/BOE-A-2013-3435.pdfIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/696/Instrucc_cumplimentacion_mod_696.pdfIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/h/ie36960b.htmlIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GC07.shtml

Il-ħlas għandu jsir fil-mument tas-sottomissjoni tal-Formola A. Il-formola tal-applikazzjoni tat-tariffa jista’ jiġi mħallas minn rappreżentant legali (procurador) jew avukat (“abogado”) f’isem u għan-nom tal-persuna taxxabbli, b’mod partikolari jekk dan tal-aħħar ma jkunx residenti Spain. persuna mhux residenti m’għandux għalfejn ikun numru ta’ identifikazzjoni tat-taxxa qabel l-awtovalutazzjoni. Konsulent legali jew avukat li jkollu l-obbligazzjoni tat-taxxa għal dan il-pagament.

Liema tariffi japplikaw?

Fl-ESCP persuni taxxabbli responsabbli għall-ħlas tat-taxxa li jippromwovu attività ġudizzjarja u twettaq l-avveniment taxxabbli, jiġifieri dawk li jissottomettu talba jew kontrotalba bl-użu tal-Formola A, biss meta l-pretensjoni f’dawn il-proċeduri tkun ibbażata fuq dokument li jieħu l-forma ta’ titolu eżekuttiv ekstraġudizzjarju konformi mal-Artikolu 517 tal-Liġi 1/2000, tas-7 ta’ Jannar, dwar il-Proċedura Ċivili, u jaqbeż l-EUR 2 000 ilment f’każ li hija infurzabbli, huwa eżenti minn dan il-ħlas.Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.l3t1.html#a517 Barra minn hekk, dawn huma eżenti minn kull persuni naturali u persuni ġuridiċi li huma intitolati għall-għajnuna legali u jistgħu juru li huma jissodisfaw ir-rekwiżiti li jagħmlu dan skont il-leġiżlazzjoni applikabbli.

Kemm ikolli nħallas?

Fil-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, huma għandhom iħallsu somma fissa ta’ EUR 100, b’żieda ta’ ammont varjabbli skont l-ammont tat-talba, u li jinkiseb billi tiġi applikata għall-ammont taxxabbli, ir-rata tat-taxxa li jikkorrispondi skont it-tabella li ġejja:

Ammont taxxabbli

Persuni taxxabbli

Rata tat-taxxa

L-ammont massimu ta’ self b’rata varjabbli

EUR 0 sa EUR 1.000.000

Persuna ġuridika

0.50 % MALES:

Minn EUR 1.000.000

Persuna ġuridika

0.25 % MALES:

10.000 EUR

Il-bażi taxxabbli tikkoinċidi l-ammont tal-proċedimenti legali. Għall-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, il-proċedimenti tal-qorti jikkorrispondi għas-somma tal-ammont tas-somma prinċipali flimkien mal-interessi u penali kuntrattwali.

Għal Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar b’bażi ta’ EUR 9.000, bħala persuna ġuridika, it-taxxa tammonta għal EUR 100 + EUR 9.000 * 0.50 % = EUR 145.

X’jiġri jekk jien ma jħallsu t-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Jekk ma tiġix akkumpanjata minn prova li ħallset il-miżata, Avukat tal-Ġudikatura għandhom jirrikjedu lill-persuna taxxabbli sabiex tipprovdi, b’risposta għal ittra sa dak in-nuqqas jiġi rimedjat. In-nuqqas ta’ preżentazzjoni ta’ prova ta’ ritorn ma timpedixxix l-applikazzjoni tal-limiti ta’ żmien stabbiliti fil-liġi proċedurali, b’tali mod li l-assenza ta’ rimedju għal dan in-nuqqas, wara d-digriet Avukat ta’ msemmija f’dan l-artikolu, se twassal għal esklużjoni tal-att proċedurali u b’konsegwenza ta’ dan, it-tkomplija jew l-ikkompletar tal-proċedura, kif xieraq.

Kif nista’ jħallas?

It-tariffa li għandha titħallas minn proċedura ta’ inverżjoni tal-ħlas qabel il-preżentazzjoni tal-parti kkonċernata. Din il-miżata għandha titħallas bl-użu tal-mudell uffiċjali 696 awtovalutazzjoni tat-tariffa għall-eżerċizzju tas-setgħa ġudizzjarja li għandhom jimtlew kif ġej (agħfas hawn) jew permezz ta’ applikazzjoni li huwa ġġenerat meta mliet id-dejta (agħfas hawn).Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://boe.es/boe/dias/2013/03/30/pdfs/BOE-A-2013-3435.pdfIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/696/Instrucc_cumplimentacion_mod_696.pdfIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/h/ie36960b.html Il-pagament jista’ jsir personalment fi kwalunkwe ta’ mal-istituzzjonijiet finanzjarji msieħba, il-mudell bl-Ispanjol u bl-Ingliż.Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www5.aeat.es/es13/h/pago007h.htmlIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GC07.shtmlIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/en_gb/tramitacion/GC07.shtml

Sal-lum, dejta dwar il-pagament huwa disponibbli biss għal impriżi kbar, ħlas permezz ta’ trasferiment bankarju, karta ta’ kreditu jew ta’ debitu, kont bankarju, eċċ., minħabba li l-leġiżlazzjoni dwar il-miżati ġiet riveduta reċentement u għad ma kienx possibli li timplimenta soluzzjoni teknika.

It-tariffi tal-qorti huma inklużi fl-ammont ta’ għajnuna legali hija rregolata bil-Liġi 1/1996, tal-10 ta’ Jannar dwar l-Għajnuna Legali (speċifikament għal dan il-qasam prinċipalment fl-Artikoli 1 sa 8 u 46 sa 51).Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-750

Hemm informazzjoni dwar din il-kwistjoni fuq il-websajt http://www.justiciagratuita.es/, li tista’ titlob ir-rikonoxximent ta’ dan id-dritt, l-Assoċjazzjoni tal-Avukatura fil-post fejn tinsab il-qorti jew Għolja tal-Ġustizzja (proċess ġudizzjarju.Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.justiciagratuita.es/

X’għandi nagħmel wara l-ħlas?

Prova ta’ ħlas tal-miżata skont il-mudell uffiċjali (fuq karta jew f’forma elettronika), debitament validati għandhom jakkumpanjaw il-Formola A.

Spanja attwalment ma jiżgurax is-sistema elettronika ta’ kif jintbagħtu l-formoli assoċjati tal-ESCP, b’xhieda ta’ pagament (fuq karta jew f’forma elettronika) għandhom ikunu mibgħuta fuq karta jew kartun flimkien ma’ dokumentazzjoni oħra mitluba.

Fiż-żmien li fih il-possibbiltà li jippreżentaw id-dokumenti b’mod elettroniku, l-użu se jkollu l-iskont ta’ 10 % fuq it-tariffa. Il-liġi tipprovdi għal rifużjoni ta’ 60 fil-mija tal-ammont tat-taxxa fil-mument tar-reġistrazzjoni ta’ akkwixxenza jew ftehim li jtemm il-proċedimenti.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 09/02/2017