Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Spanje

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Inleiding

Welke tarieven zijn van toepassing?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik niet verwijzen in de gerechtskosten op tijd?

Hoe moet ik betalen?

Wat moet ik doen na de betaling?

Inleiding

De gerechtskosten in burgerlijke zaken, met inbegrip van de EPGV is een staat en zijn de betaling plaatsvindt aan het begin van het jaar was van gerechtelijke activiteit, op verzoek van een van de partijen. Deze vergoeding wordt geregeld door organieke wet 10/2012 van 20 november inzake bepaalde heffingen op het gebied van de rechtsbedeling en het nationaal instituut voor toxicologie en forensische wetenschap (gewijzigd bij Koninklijk Besluit 3/2013 van 22 februari) en in besluit HAP/2662/2012 van 13 december (zoals gewijzigd bij besluit HAP/490/2013 van 27 maart). De link wordt in een nieuw venster geopend.http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-14301 De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-2029De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15141De link wordt in een nieuw venster geopend.http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3435

Tot slot ook geregeld in Koninklijk Wetsbesluit 1/2015 van 27 februari, segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social wat een nieuw modicficación Wet 10/2012, reeds aangehaald.De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2109

De betaling van de visrechten moet gebruik worden gemaakt van de belastingdienst kan worden gedownload, door middel van een formulier dat moet worden ingevuld als volgt (klik hier) of via een toepassing die gegevens gegenereerd worden wanneer voltooid (klik hier) en kan hij de betaling van de telematica, hoewel het op dit moment alleen voor grote ondernemingen.De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Modelos_formularios/modelo_696.shtmlDe link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtmlDe link wordt in een nieuw venster geopend.http://boe.es/boe/dias/2013/03/30/pdfs/BOE-A-2013-3435.pdfDe link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/696/Instrucc_cumplimentacion_mod_696.pdfDe link wordt in een nieuw venster geopend.https://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/h/ie36960b.htmlDe link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GC07.shtml

De betaling dient te geschieden bij de indiening van het formulier A. Het beroep vergoeding kan worden betaald door de wettelijke vertegenwoordiger (procurador) of advocaat (abogado) in naam en voor rekening van de belastingplichtige, en met name wanneer deze laatste geen ingezetene is van Spanje. een niet-ingezeten hoeft niet per se een fiscaal identificatienummer voor zelfbeoordeling. De barrister of solicitor draagt belastingplicht voor deze betaling.

Welke tarieven zijn van toepassing?

In de Praktijkcode Europese statistieken belastingplichtigen de heffing verschuldigd die het bevorderen van de justitiële activiteit en het uitoefenen van het belastbare feit, dat wil zeggen de vordering of reconventionele vordering indienen met gebruikmaking van formulier A, uitsluitend wanneer de vordering in deze procedures is gebaseerd op een document dat in de vorm van een buitengerechtelijke executoriale titel op grond van artikel 517 van wet 1/2000, van 7 januari, inzake burgerlijke rechtsvordering en meer dan 2 000 EUR bedraagt, mits het gaat om een klacht uitvoerbaar, wordt vrijstelling van de betaling.De link wordt in een nieuw venster geopend.http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.l3t1.html#a517 Zij zijn eveneens vrijgesteld van alle natuurlijke personen en rechtspersonen die recht hebben op rechtsbijstand en kunnen aantonen dat zij voldoen aan de voorwaarden daarvoor overeenkomstig de geldende regeling.

Hoeveel moet ik betalen?

In de Europese procedure voor geringe vorderingen, die zij moeten betalen voor een vast bedrag van 100 EUR, en een variabel bedrag dat afhankelijk is van het bedrag van de vordering en dat wordt verkregen door op de maatstaf van heffing, het tarief van de belasting die overeenkomstig de volgende tabel:

Maatstaf van heffing

Belastingplichtigen

Belastingtarief

De maximale variabele rentevoet

0 EUR tot 1 000 000 EUR

Rechtspersoon

0,50 % AANTAL MANNEN:

1 000 000 EUR

Rechtspersoon

0,25 % AANTAL MANNEN:

10.000 EURO

De maatstaf van heffing overeenstemt met het bedrag van de juridische procedure. Voor de Europese procedure voor geringe vorderingen, de gerechtelijke procedure komt overeen met de som van het bedrag van de gevorderde hoofdsom heeft vermeerderd met de rente en contractuele boetes.

Voor een Europese procedure voor geringe vorderingen met een boekwaarde van 9,000 EUR, een rechtspersoon, de heffing wordt 100 EUR + 9,000 EUR * 0,50 % = 145 EUR.

Wat gebeurt er als ik niet verwijzen in de gerechtskosten op tijd?

Indien er bewijs is niet gepaard gegaan met de bedrag heeft betaald, de advocaat van de rechterlijke macht zal eisen dat de belastingplichtige om, in reactie op de brief tot het verzuim is hersteld. Presentatie van het ontbreken van bewijs inzake terugkeer geen belemmering voor de toepassing van de vervaltermijnen in het procesrecht, zodat het ontbreken van het verhelpen van deze gebreken, in de volgorde van de advocaat van de in het artikel bedoelde, zal leiden tot de uitsluiting van de procedurele handeling en dus de voortzetting of voltooiing van de procedure, naargelang van het geval.

Hoe moet ik betalen?

De te betalen vergoeding door de verleggingsregeling vóór de aanbrenging van de betrokken partij. Deze retributie moet worden betaald, volgens het officiële model 696 zelfevaluatie van de heffing voor de uitoefening van de rechterlijke macht dat moet worden ingevuld als volgt (klik hier) of via een toepassing die wordt gegenereerd bij de ingevulde gegevens (klik hier).De link wordt in een nieuw venster geopend.http://boe.es/boe/dias/2013/03/30/pdfs/BOE-A-2013-3435.pdfDe link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/696/Instrucc_cumplimentacion_mod_696.pdfDe link wordt in een nieuw venster geopend.https://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/h/ie36960b.html Betaling kan plaatsvinden in persoon op elk van de financiële partnerinstellingen, het model in het Spaans en het Engels.De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www5.aeat.es/es13/h/pago007h.htmlDe link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GC07.shtmlDe link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/en_gb/tramitacion/GC07.shtml

Tot op heden waren er alleen gegevens beschikbaar tot betaling aan grote ondernemingen, betaling per bankoverschrijving, kredietkaarten en debetkaarten, bankrekening, enz., aangezien de wetgeving inzake vergoedingen is onlangs herzien, en het is nog niet mogelijk gebleken om een technische oplossing uitvoeren.

De gerechtskosten worden in opgenomen in de rechtsbijstand is geregeld bij Wet 1/1996 van 10 januari inzake rechtshulp (specifiek voor dit gebied voornamelijk in de artikelen 1 tot en met 8 en 46 tot en met 51).De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-750

Informatie over deze zaak is op de website http://www.justiciagratuita.es/, waar u kunt verzoeken om erkenning van dit recht, de advocatuur in de plaats waar de rechtbank is gevestigd of met de Juzgado Decano verwijst (rechtsgang.De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.justiciagratuita.es/

Wat moet ik doen na de betaling?

Het bewijs van betaling van het visrecht onder officieel model (op papier of in elektronische vorm), naar behoren gevalideerd, moet samen met het formulier A.

Spanje momenteel geen elektronische verzending van formulieren in verband met de Europese procedure voor geringe vorderingen, en een bewijs van betaling (in papieren of elektronische vorm) moeten worden ingediend op papier of op papier, samen met de andere vereiste documenten.

Op het moment van de overlegging van de documenten langs elektronische weg, een korting van 10 % op de heffing. De wet voorziet in de restitutie van 60 procent van het bedrag van de vergoeding wanneer een berusting of een overeenkomst tot beëindiging van de procedure.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 09/02/2017