Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti - Španija

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko znaša strošek obravnave pritožbe?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Koliko moram plačati?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Sodnih taks v civilnih zadevah, ki zajema EPSMV države in njenega plačila na začetku leto sodne dejavnosti, na zahtevo ene od pogodbenic. Ta pristojbina urejena z zakonom št. 10/2012 z dne 20. novembra, ki ureja nekatere takse na področju pravosodja in Nacionalnega inštituta za toksikologijo in forenzične znanosti (spremenjen s kraljevim zakonodajnim odlokom 3/2013 z dne 22. februarja) in v Odredbi HAP/2662/2012 z dne 13. decembru (kakor je bila spremenjena z odredbo HAP/490/2013 z dne 27. marca).Povezava se odpre v novem oknuhttp://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-14301Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-2029Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15141Povezava se odpre v novem oknuhttp://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3435

Nazadnje, prav tako urejeni v Kraljevi zakonski odlok 1/2015 z dne 27. februarja, de oportunidad segunda, reducción de carga financiera y otras medidas de orden modicficación socialne, ki je zaznamoval novi zakon št. 10/2012, navedena zgoraj.Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2109

Plačilo pristojbine morajo biti na davčni upravi po elektronski obrazec, ki se izpolni na naslednji način (kliknite tukaj) ali prek aplikacije, ki nastanejo, ko izpolni podatke (kliknite tukaj) in ga je zavezan telematske plačila, medtem ko se za zdaj le za velika podjetja.Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Modelos_formularios/modelo_696.shtmlPovezava se odpre v novem oknuhttp://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtmlPovezava se odpre v novem oknuhttp://boe.es/boe/dias/2013/03/30/pdfs/BOE-A-2013-3435.pdfPovezava se odpre v novem oknuhttp://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/696/Instrucc_cumplimentacion_mod_696.pdfPovezava se odpre v novem oknuhttps://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/h/ie36960b.htmlPovezava se odpre v novem oknuhttps://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GC07.shtml

Plačilo se izvrši ob predložitvi zahtevka na obrazcu A. pristojbina plača zagovorniku (procurador) ali odvetnika (abogado) v imenu in za davčnega zavezanca, zlasti če ta ni rezident Španija nerezidenta, ni nujno, da je identifikacijska številka davka pred samoocenjevanja. Je barrister ali solicitor nosi davčno obveznost za to plačilo.

Katere sodne takse je treba plačati?

V okviru evropskega postopka v sporih majhne vrednosti davčnih zavezancev za plačilo dajatve, ki podpirajo sodne dejavnosti in opravljanje je obdavčljivi dogodek, tj. osebo, ki vloži zahtevek ali nasprotno tožbo z uporabo obrazca A, šele ko to trditev v teh postopkih temelji na dokumentu, ki ima obliko zunajsodno izvršilnega naslova v skladu s členom 517 zakona 1/2000 z dne 7. januarja o civilnem postopku, presega 2 000 EUR, če je izvršljiv, je oproščen plačila.Povezava se odpre v novem oknuhttp://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.l3t1.html#a517 Poleg tega so oproščene vse fizične in pravne osebe, ki so upravičene do pravne pomoči in lahko dokažejo, da izpolnjujejo zahteve v skladu z zakonodajo, ki se uporablja.

Koliko znaša strošek obravnave pritožbe?

V evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, morajo plačati fiksni znesek v višini 100 EUR, povečano za spremenljivi znesek glede na znesek zahtevka, in da se izračuna tako, da se davčna osnova, davčna stopnja, ki velja v skladu z naslednjo tabelo:

Davčna osnova

Davčni zavezanci

Davčna stopnja

Najvišji znesek obveznic s spremenljivo obrestno mero

Od 0 do 1.000.000

Pravna oseba

0,50 % MOŠKIH:

Od 1 000 000 EUR

Pravna oseba

0,25 % MOŠKIH:

10.000 V EUR

Obdavčljiva osnova se ujema z zneskom sodnega postopka. Za evropski postopek v sporih majhne vrednosti v sodnem postopku, ki ustreza vsoti zneska glavno terjatev in obresti in pogodbenih kazni.

Za evropski postopek v sporih majhne vrednosti z osnove 9,000 EUR, ki je pravna oseba, bi dajatev znašala 100 EUR +9,000 EUR * 0,50 % = 145 milijonov EUR.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če ni bilo priloženo dokazilo, da je plačala pristojbino, ki je sodstvo se od davčnega zavezanca zahteva, da v odgovor na dopis, dokler se takšna opustitev ne odpravi. Pomanjkanje predstavitev bi dokazilo o povratku ne preprečuje uporabe procesnih rokov, določenih z zakonodajo, tako da se ta pomanjkljivost ne odpravi, in sicer po vrstnem redu, ki je naveden v tem členu, povzročila izključitev proceduralni akt, in posledično nadaljevanje in zaključek postopka, kakor je primerno.

Koliko moram plačati?

Pristojbina, ki jo mora plačati postopka obrnjene davčne obveznosti, preden se predstavijo zadevne stranke. Ta pristojbina se plača na uradnem vzorcu 696 samoocenjevanje takse za izvajanje sodne oblasti, ki jih je treba izpolniti, kot sledi (kliknite tukaj) ali z uporabo podatkov, ko bo zaključena (kliknite tukaj).Povezava se odpre v novem oknuhttp://boe.es/boe/dias/2013/03/30/pdfs/BOE-A-2013-3435.pdfPovezava se odpre v novem oknuhttp://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/696/Instrucc_cumplimentacion_mod_696.pdfPovezava se odpre v novem oknuhttps://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/h/ie36960b.html Plačilo se lahko izvede na kateri koli partnerskim finančnim institucijam, vzorec v španščini in angleščini.Povezava se odpre v novem oknuhttps://www5.aeat.es/es13/h/pago007h.htmlPovezava se odpre v novem oknuhttps://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GC07.shtmlPovezava se odpre v novem oknuhttps://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/en_gb/tramitacion/GC07.shtml

Do danes je plačilo podatkov je na voljo samo velikim podjetjem, plačilo z bančnim nakazilom, kreditne kartice in debetne kartice, bančni račun itd., saj zakonodaja o pristojbinah in je bila pred kratkim revidirana, zato še ni bilo mogoče izvajati tehnične rešitve.

Sodne takse so vključene v pravno pomoč ureja Zakon 1/1996 z dne 10. januarja o pravni pomoči (posebej za to območje, zlasti v členih od 1 do 8 in od 46 do 51).Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-750

Obstajajo informacije v zvezi s tem vprašanjem na spletni strani http://www.justiciagratuita.es/, ki jo lahko zahteva priznanje te pravice odvetniške zbornice v kraju, v katerem se nahaja sodišče ali višjega sodišča (sodnega postopka.Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.justiciagratuita.es/

Kaj je treba storiti po plačilu?

Dokazilo o plačilu pristojbine v skladu z uradnim vzorcem (v papirni ali elektronski obliki), ki so ustrezno validirani, mora biti priložen obrazec A.

Španija trenutno ne elektronsko pošiljanje obrazcev v zvezi z evropskim postopkom v sporih majhne vrednosti, dokazilo o plačilu (v papirni ali elektronski obliki) je treba poslati na papirju ali papirju skupaj z ostalo zahtevano dokumentacijo.

V času, ko se možnost predložitve dokumentov v elektronski obliki, bo imel 10 % popust na pristojbino. Zakon predvideva nadomestilo v višini 60 odstotkov zneska takse, če privolitve ali dogovora o zaključku postopkov.


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 09/02/2017