Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti - Španjolska

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind acceptabilă

V-a fost utilă traducerea?


Uvod

Što se naknade primjenjuju?

Koliko će koštati?

Što se događa ako ne plati sudske takse na vrijeme?

Kako mogu platiti?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Sudske naknade u građanskim predmetima, što obuhvaća sporove male vrijednosti s državnim i njegova plaćanja na početku godine pravosudne djelatnosti, na zahtjev bilo koje od stranaka. Ova pristojba uređeno je Organski zakon 10/2012, od 20. studenomu, uređuje određene pristojbe u području pravosuđa i Nacionalnog instituta za toksikologiju i forenzičnu znanost (izmijenjena Kraljevski dekret-zakon 3/2013, od 22. veljače) i u nalogu HAP/2662/2012 od 13. prosinca (kako je izmijenjena uredbom HAP/490/2013 od 27. ožujka).Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-14301Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-2029Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15141Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3435

Naposljetku, također su uređena u kraljevski dekretski zakon 1/2015, 27. veljače, de segunda oportunidad de reducción carga financiera y otras medidas de orden socijalne koji je naznačen novi modicficación Zakonom 10/2012, prethodno naveden.Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2109

Plaćanje pristojbe moraju biti ispunjeni na poreznoj agenciji, kroz koji se može preuzeti obrazac koji treba popuniti kako slijedi (kliknite ovdje) ili preko aplikacije koja nastaje kod potpune podatke (kliknite ovdje) te se njome telematske plaćanja, iako trenutačno samo za velika poduzeća.Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Modelos_formularios/modelo_696.shtmlPoveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtmlPoveznica se otvara u novom prozoruhttp://boe.es/boe/dias/2013/03/30/pdfs/BOE-A-2013-3435.pdfPoveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/696/Instrucc_cumplimentacion_mod_696.pdfPoveznica se otvara u novom prozoruhttps://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/h/ie36960b.htmlPoveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GC07.shtml

Plaćanje treba izvršiti u trenutku podnošenja Form A. pristojba može platiti pravni zastupnik (procurador) ili odvjetnika (abogado) u ime i za račun poreznog obveznika, posebno ako on nije rezident u Spain. nerezidenta ne moraju biti porezni identifikacijski broj prije samoprocjene. Solicitor ili barrister” koji nosi porezne obveze za to plaćanje.

Što se naknade primjenjuju?

U postupku za sporove male vrijednosti na obveznike plaćanja naknade koji potiče sudsku aktivnost i obavljaju oporezivi događaj, tj. onih koji podnose tužbenom zahtjevu ili protutužbi koristeći obrazac A, samo kada je potraživanje u navedenim postupcima na temelju dokumenta koji je u obliku izvansudske ovršne isprave, na temelju članka 517. Zakona 1/2000 od 7. siječnja, o parničnom postupku, i premašuje 2 000 EUR pritužbu ako je provediv, izuzet je od plaćanja.Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.l3t1.html#a517 Također, izuzeti su od svih fizičkih osoba i pravnih osoba koji imaju pravo na pravnu pomoć i mogu dokazati da ispunjavaju uvjete za tako postupiti u skladu sa zakonodavstvom koje se primjenjuje.

Koliko će koštati?

U europskom postupku za sporove male vrijednosti, oni moraju platiti paušalni iznos od 100 eura, uvećan za promjenjivi iznos ovisno o iznosu potraživanja i koji se dobiva primjenom porezne stope na oporezivi iznos, koji odgovara u skladu sa sljedećom tablicom:

Oporezivi iznos

Porezni obveznici

Stopa poreza

Najviši iznos po promjenjivoj kamatnoj stopi

0 EUR do 1 000 000 EUR

Pravna osoba

0,50 % MALES:

1 000 000 EUR

Pravna osoba

0,25 % MALES:

10.000 EUR

Oporeziva osnovica podudara se s iznosom sudskog postupka. Za europski postupak za sporove male vrijednosti, sudski postupak odgovara zbroju iznosa uvećanog za kamate na glavno potraživanje i ugovorne kazne.

Za europski postupak za sporove male vrijednosti s osnove od 9,000 EUR koji je pravna osoba, pristojba iznosi 100 EUR + 9,000 EUR * 0,50 % = 145 EUR).

Što se događa ako ne plati sudske takse na vrijeme?

Ako nije popraćeno dokazom da nije platio naknadu, odvjetnik pravosuđa od poreznog obveznika zahtijeva da u odgovoru na dopis dok takav propust ne otkloni. Nedostatak dokaza o vraćanju ne sprječava primjenu postupovnih rokova koji su propisani zakonom, tako da odsutnost ispraviti taj nedostatak, redoslijedom pravnika koji iz tog članka, dovest će do prekluzije postupovni akt, a kao posljedica nastavka ili završetak postupka, prema potrebi.

Kako mogu platiti?

Naknada koja se plaća obrnutog postupka prije podnošenja predmetne strane. Ta se naknada platiti koristeći službenom primjerku 696. samoprocjenom naknade za izvršavanje sudske vlasti koje se moraju ispuniti kako slijedi (kliknite ovdje) ili preko aplikacije koja nastaje kod potpune podatke (kliknite ovdje).Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://boe.es/boe/dias/2013/03/30/pdfs/BOE-A-2013-3435.pdfPoveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/696/Instrucc_cumplimentacion_mod_696.pdfPoveznica se otvara u novom prozoruhttps://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/h/ie36960b.html Plaćanja se mogu izvršiti na nekoj od partnerskih financijskih institucija, modela na španjolskom i engleskom.Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www5.aeat.es/es13/h/pago007h.htmlPoveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GC07.shtmlPoveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/en_gb/tramitacion/GC07.shtml

Do danas, podatke o plaćanju primjenjuje samo na velika poduzeća, plaćanja bankovnim transferom, kreditne i debitne kartice, bankovni račun itd., s obzirom na to da se zakonodavstvo o naknadama nedavno je revidirana i, stoga, još nije bilo moguće provesti tehničko rješenje.

Sudske pristojbe uključene su u pravnoj pomoći uređena je Zakonom 1/1996, od 10. siječnja o pravnoj pomoći (posebno za to područje uglavnom u člancima 1. do 8. i 46. do 51.).Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-750

Nema informacija o ovom pitanju na internetsku stranicu http://www.justiciagratuita.es/, na kojoj možete zatražiti priznavanje tog prava, odvjetničke komore u mjestu u kojem se nalazi njegovo sjedište ili s viši sud (sudskog postupka.Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.justiciagratuita.es/

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Dokaz o plaćanju naknade pod službeni obrazac (u papirnatom ili elektroničkom obliku) propisno ovjerenih mora pratiti obrazac A.

Španjolska trenutačno ne slanje elektroničkih obrazaca vezanih za sporove male vrijednosti, dokaz o plaćanju (u papirnatom ili elektroničkom obliku) moraju se slati na papiru ili papiru zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom.

U trenutku u kojem je mogućnost predaje dokumenata elektroničkim putem, upotrebom imat će popust od 10 % na naknade. Zakonom je predviđena subvencija od 60 posto iznosa naknade kada se prešutno ili sporazum o okončanju postupka.


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 09/02/2017