Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - Spanja

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind acceptabilă

V-a fost utilă traducerea?


Introduzzjoni

Liema tariffi japplikaw?

Kemm ikolli nħallas?

X’jiġri jekk jien ma jħallsu t-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ jħallas?

X’għandi nagħmel wara l-ħlas?

Introduzzjoni

It-tariffi tal-qorti f’każijiet ċivili, li jiġbor fih l-ESCP hija Stat u li l-pagament tagħha huwa magħmul fil-bidu tas-sena ta’ attività ġudizzjarja, fuq it-talba ta’ waħda mill-partijiet. Din il-miżata hija rregolata bil-Liġi Organika 10/2012, tal-20 ta’ Novembru, li tirregola ċerti tariffi fl-ambitu tal-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja u tal-Istitut Nazzjonali tat-Tossikoloġija u tax-Xjenza Forensika (emendat permezz tad-Digriet Liġi 3/2013, tat-22 ta’ Frar) u l-Ordni HAP/2662/2012 tat-13 ta’ Diċembru (kif emendat permezz tad-Digriet HAP/490/2013 tas-27 ta’ Marzu).Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-14301Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-2029Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15141Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3435

Fl-aħħar nett, ukoll huma regolati fil-Liġi tad-Digriet Irjali 1/2015 tas-27 ta’ Frar, de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden soċjali ġdid modicficación tal-Liġi 10/2012, iċċitata iktar’ il fuq.Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2109

Il-ħlas tat-tariffa għandu jsir bl-użu l-Aġenzija tat-Taxxa, li jistgħu jitniżżlu permezz ta’ formola li għandha timtela kif ġej (agħfas hawn) jew permezz ta’ applikazzjoni li huwa ġġenerat meta mliet id-dejta (agħfas hawn) u hija soġġetta għal ħlas telematiċi, filwaqt li attwalment hija biss għal kumpaniji kbar.Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Modelos_formularios/modelo_696.shtmlIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtmlIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://boe.es/boe/dias/2013/03/30/pdfs/BOE-A-2013-3435.pdfIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/696/Instrucc_cumplimentacion_mod_696.pdfIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/h/ie36960b.htmlIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GC07.shtml

Il-ħlas għandu jsir fil-mument tas-sottomissjoni tal-Formola A. Il-formola tal-applikazzjoni tat-tariffa jista’ jiġi mħallas minn rappreżentant legali (procurador) jew avukat (“abogado”) f’isem u għan-nom tal-persuna taxxabbli, b’mod partikolari jekk dan tal-aħħar ma jkunx residenti Spain. persuna mhux residenti m’għandux għalfejn ikun numru ta’ identifikazzjoni tat-taxxa qabel l-awtovalutazzjoni. Konsulent legali jew avukat li jkollu l-obbligazzjoni tat-taxxa għal dan il-pagament.

Liema tariffi japplikaw?

Fl-ESCP persuni taxxabbli responsabbli għall-ħlas tat-taxxa li jippromwovu attività ġudizzjarja u twettaq l-avveniment taxxabbli, jiġifieri dawk li jissottomettu talba jew kontrotalba bl-użu tal-Formola A, biss meta l-pretensjoni f’dawn il-proċeduri tkun ibbażata fuq dokument li jieħu l-forma ta’ titolu eżekuttiv ekstraġudizzjarju konformi mal-Artikolu 517 tal-Liġi 1/2000, tas-7 ta’ Jannar, dwar il-Proċedura Ċivili, u jaqbeż l-EUR 2 000 ilment f’każ li hija infurzabbli, huwa eżenti minn dan il-ħlas.Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.l3t1.html#a517 Barra minn hekk, dawn huma eżenti minn kull persuni naturali u persuni ġuridiċi li huma intitolati għall-għajnuna legali u jistgħu juru li huma jissodisfaw ir-rekwiżiti li jagħmlu dan skont il-leġiżlazzjoni applikabbli.

Kemm ikolli nħallas?

Fil-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, huma għandhom iħallsu somma fissa ta’ EUR 100, b’żieda ta’ ammont varjabbli skont l-ammont tat-talba, u li jinkiseb billi tiġi applikata għall-ammont taxxabbli, ir-rata tat-taxxa li jikkorrispondi skont it-tabella li ġejja:

Ammont taxxabbli

Persuni taxxabbli

Rata tat-taxxa

L-ammont massimu ta’ self b’rata varjabbli

EUR 0 sa EUR 1.000.000

Persuna ġuridika

0.50 % MALES:

Minn EUR 1.000.000

Persuna ġuridika

0.25 % MALES:

10.000 EUR

Il-bażi taxxabbli tikkoinċidi l-ammont tal-proċedimenti legali. Għall-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, il-proċedimenti tal-qorti jikkorrispondi għas-somma tal-ammont tas-somma prinċipali flimkien mal-interessi u penali kuntrattwali.

Għal Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar b’bażi ta’ EUR 9.000, bħala persuna ġuridika, it-taxxa tammonta għal EUR 100 + EUR 9.000 * 0.50 % = EUR 145.

X’jiġri jekk jien ma jħallsu t-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Jekk ma tiġix akkumpanjata minn prova li ħallset il-miżata, Avukat tal-Ġudikatura għandhom jirrikjedu lill-persuna taxxabbli sabiex tipprovdi, b’risposta għal ittra sa dak in-nuqqas jiġi rimedjat. In-nuqqas ta’ preżentazzjoni ta’ prova ta’ ritorn ma timpedixxix l-applikazzjoni tal-limiti ta’ żmien stabbiliti fil-liġi proċedurali, b’tali mod li l-assenza ta’ rimedju għal dan in-nuqqas, wara d-digriet Avukat ta’ msemmija f’dan l-artikolu, se twassal għal esklużjoni tal-att proċedurali u b’konsegwenza ta’ dan, it-tkomplija jew l-ikkompletar tal-proċedura, kif xieraq.

Kif nista’ jħallas?

It-tariffa li għandha titħallas minn proċedura ta’ inverżjoni tal-ħlas qabel il-preżentazzjoni tal-parti kkonċernata. Din il-miżata għandha titħallas bl-użu tal-mudell uffiċjali 696 awtovalutazzjoni tat-tariffa għall-eżerċizzju tas-setgħa ġudizzjarja li għandhom jimtlew kif ġej (agħfas hawn) jew permezz ta’ applikazzjoni li huwa ġġenerat meta mliet id-dejta (agħfas hawn).Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://boe.es/boe/dias/2013/03/30/pdfs/BOE-A-2013-3435.pdfIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/696/Instrucc_cumplimentacion_mod_696.pdfIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/h/ie36960b.html Il-pagament jista’ jsir personalment fi kwalunkwe ta’ mal-istituzzjonijiet finanzjarji msieħba, il-mudell bl-Ispanjol u bl-Ingliż.Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www5.aeat.es/es13/h/pago007h.htmlIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GC07.shtmlIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/en_gb/tramitacion/GC07.shtml

Sal-lum, dejta dwar il-pagament huwa disponibbli biss għal impriżi kbar, ħlas permezz ta’ trasferiment bankarju, karta ta’ kreditu jew ta’ debitu, kont bankarju, eċċ., minħabba li l-leġiżlazzjoni dwar il-miżati ġiet riveduta reċentement u għad ma kienx possibli li timplimenta soluzzjoni teknika.

It-tariffi tal-qorti huma inklużi fl-ammont ta’ għajnuna legali hija rregolata bil-Liġi 1/1996, tal-10 ta’ Jannar dwar l-Għajnuna Legali (speċifikament għal dan il-qasam prinċipalment fl-Artikoli 1 sa 8 u 46 sa 51).Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-750

Hemm informazzjoni dwar din il-kwistjoni fuq il-websajt http://www.justiciagratuita.es/, li tista’ titlob ir-rikonoxximent ta’ dan id-dritt, l-Assoċjazzjoni tal-Avukatura fil-post fejn tinsab il-qorti jew Għolja tal-Ġustizzja (proċess ġudizzjarju.Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.justiciagratuita.es/

X’għandi nagħmel wara l-ħlas?

Prova ta’ ħlas tal-miżata skont il-mudell uffiċjali (fuq karta jew f’forma elettronika), debitament validati għandhom jakkumpanjaw il-Formola A.

Spanja attwalment ma jiżgurax is-sistema elettronika ta’ kif jintbagħtu l-formoli assoċjati tal-ESCP, b’xhieda ta’ pagament (fuq karta jew f’forma elettronika) għandhom ikunu mibgħuta fuq karta jew kartun flimkien ma’ dokumentazzjoni oħra mitluba.

Fiż-żmien li fih il-possibbiltà li jippreżentaw id-dokumenti b’mod elettroniku, l-użu se jkollu l-iskont ta’ 10 % fuq it-tariffa. Il-liġi tipprovdi għal rifużjoni ta’ 60 fil-mija tal-ammont tat-taxxa fil-mument tar-reġistrazzjoni ta’ akkwixxenza jew ftehim li jtemm il-proċedimenti.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 09/02/2017