Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - L-Ingilterra u Wales

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: gut

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Introduzzjoni

Liema tariffi japplikaw?

Kemm għandi paga?

X’jiġri jekk jien ma jħallsu t-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ jħallsu t-tariffi tal-qorti?

X’għandi nagħmel wara l-ħlas?

Introduzzjoni

Pretendent jista’ l-użu tal-proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar biex jieħdu azzjoni sa somma ta’ EUR 2.000 (esklużi l-interessi, l-ispejjeż u l-infiq kollha) kontra konvenut f’każ transfruntier. Każ transkonfinali hu fejn mill-inqas waħda mill-partijiet hija domiċiljata jew abitwalment residenti fi Stat Membru ieħor għajr l-Istat Membru tal-qorti fejn tkun tressqet l-azzjoni. Il-proċedura tista’ tintuża għal talbiet monetarji u non-money kemm kemm f’materji ċivili u kummerċjali. Fl-Ingilterra u Wales il-proċedimenti jistgħu jiġu maħruġa mill-Qorti tal-Kontea iżda mhux quddiem l-High Court.

Liema tariffi japplikaw?

Il-miżati tal-qorti għall-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar huma l-istess bħal dawk għal talba żgħira domestika.

Ħlas ta’ miżati tal-qorti huwa meħtieġ sabiex issir applikazzjoni għal Talba Żgħira Ewropea. Jekk tixtieq li jħallas b’karta ta’ debitu/kreditu l-biljett rilevanti li għandhom jiġu pprovduti dettalji fl-Appendiċi għal “Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, il-Formola A”.

F’każijiet fejn smigħ huwa meħtieġ biex jiġi determinat tilwim ta’ dritt tas-smigħ se japplikaw ukoll.

F’każ li jkun hemm bżonn li tiġi infurzata talba ulterjuri tat-tariffi tal-qorti se jkun meħtieġ. Aktar dettalji dwar it-tipi ta’ proċeduri disponibbli jistgħu jinstabu fuq il-paġni ta’ infurzar għall-Ingilterra u Wales.contentPresentation.do?idTaxonomy=52&idCountry=ew&plang=en&member=1Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.justice.gov.uk/downloads/courts/european-union-cross-border-claims/ex375_1005.pdf

Kemm għandi paga?

Miżati tal-qorti fl-Ingilterra u Wales jinsabu f’fuljett EX50 — Ċivili u tal-Familja u dwar it-Tariffi tal-QortiIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://hmctsformfinder.justice.gov.uk/HMCTS/GetLeaflet.do?court_leaflets_id=264

Għal referenza faċli, il-kontenut tat-talba ż-żgħira t-tariffi fit-tabella t’hawn taħt huma korretti sas-17 ta’ Novembru 2016. It-tariffi tal-qorti huma soġġetti għal bdil, għalhekk għandek dejjem tivverifika mal-qorti jew mar-rappreżentant legali tiegħek li dak l-ammont għadu t-tariffa kurrenti. Dawn it-tariffi huma f’lira sterlina (GBP), biex tikkalkula l-ammont ekwivalenti f’euro ta’ konverżjoni għandha tiġi applikata fil-jum li tixtieq tagħmel l-applikazzjoni.

1.1 Dwar il-bidu ta’ proċedimenti (inklużi proċedimenti maħruġa wara awtorizzazzjoni biex jinħarġu tingħata billi teskludi CCBC kawżi mressqa minn utenti jew ċentru każijiet aħrax minn Money Talba OnLine l-utenti) biex jirkupraw somma ta’ flus meta s-somma mitluba:

Tariffa pagabbli (£)

(a) Mhux aktar minn £300

£35

(b) Jeċċedi £300 iżda ma jaqbiżx £500

£50

(ċ) Jeċċedi £500 iżda ma jaqbiżx £1,000

£70

(d) Jeċċedi £1,000 iżda ma jaqbiżx £1,500

£80

(e) Jeċċedi £1,500 iżda ma jaqbiżx £3,000

£115

Dwar proċediment għal smigħ tkun trid titħallas tariffa oħra.

Tariffa pagabbli għas-smigħ ta’ każ dwar talbiet żgħar fejn is-somma mitluba:

 

(I) Mhux aktar minn £300

£25

(II) Jeċċedi £300 iżda ma jaqbiżx £500

£55

(II) Jeċċedi £500 iżda ma jaqbiżx £1,000

£80

(III) Jeċċedi £1,000 iżda ma jaqbiżx £1,500

£115

(IV) Jeċċedi £1,500 iżda ma jaqbiżx £3,000

£170

Jekk tixtieq teżegwixxi l-pretensjoni titħallas tariffa oħra.

Trid tħallas it-tariffi tal-qorti biex tressaq rikors quddiem il-qorti u trid tħallas tariffi oħra tal-qorti fi stadji differenti tal-każ il-qorti. Inti tista’ tikkwalifika għal “remissjoni tat-tariffi” (skont iċ-ċirkostanti personali tiegħek) li jfisser li inti ma jkollokx għalfejn tħallas it-tariffi tal-qorti, jew inkella jkollok tħallas biss parti minnhom. Madankollu, inti trid tressaq rikors għal remissjoni separata għal kull dritt li jrid jitħallas matul il-proċess ġudizzjarju. Għalhekk, pereżempju, meta tressaq rikors għar-remissjoni meta ssir l-ewwel applikazzjoni, din tagħtik biss ir-remissjoni għal dik l-ewwel tariffa “ta’ reġistrazzjoni”. Dan għaliex iċ-ċirkostanzi personali tiegħek jistgħu jinbidlu matul il-proċess għad-divorzju, u tista’ ma tibqax eliġibbli għar-remissjoni aktar tard matul il-każ. Inkella, inti tista’ ssir eliġibbli għar-remissjoni tat-tariffi matul il-każ.

X’jiġri jekk jien ma jħallsu t-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Jekk il-kwerelant jonqos milli jimla d-dettalji tal-karta ta’ kreditu rilevanti b’mod korrett jew il-ħlas jonqos għal xi raġuni, il-qorti se tibgħat Formola B “Talba mill-qorti jew mit-tribunal biex titlesta u/jew tiġi rettifikata l-formola ta’ talba” għar-rikorrent li jitlob li dettalji ta’ karta ta’ kreditu valida jiġu pprovduti li jiffaċilitaw il-ħlas tal-miżati tal-qorti. L-applikazzjoni mhux se jittieħdu aktar jekk ma jasalx il-pagament korrett.

Kif nista’ jħallsu t-tariffi tal-qorti?

Il-ħlas tat-taxxa tal-Qorti hija magħmula billi tipprovdi pagament korrett id-dettalji lill-qorti. Inizjalment, dan għandu jsir billi jiġu pprovduti d-dettalji fit-taqsima “il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, Appendiċi għal Formola A”.

Il-ħlas ġeneralment isir permezz ta’ karta ta’ debitu/kreditu. Mhux il-metodi kollha tal-ħlas fil-Formola A x’aktarx li tkun disponibbli fil-qorti li lilha qed issir l-applikazzjoni. Il-pretendent għandu jikkuntattja tal-qorti u tivverifika liema metodu ta’ ħlas tista’ tintuża’.

Jista’ jkun possibbli wkoll li tħallas permezz ta’ karta ta’ kreditu minn fuq it-telefon. Ħafna qrati jkollhom faċilitajiet għat-teħid ta’ pagamenti bil-kard f’dan il-mod, iżda l-qorti rilevanti għandhom jiġu kkuntattjati l-ewwel li jikkonfermaw il-pagament jista’ jsir b’dan il-mod.

Ħlas elettroniku jistgħu jitressqu biss kontra xi ħadd b’indirizz fir-Renju Unit.

X’għandi nagħmel wara l-ħlas?

Jekk l-applikazzjoni tkun saret b’mod korrett, il-qorti se jaqdi t-talba (il-formola bi kwalunkwe dokumenti ta’ sostenn) flimkien mal-Formola ta’ Tweġiba l-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar (Formola C) fuq il-konvenut. Avviż tal-ħruġ ser jintbagħtu fl-istess ħin lil min għamel it-talba, flimkien ma’ rċevuta tat-tranżazzjoni ta’ pagament.

L-irċevuta se tkun tipikament 8 x 12 cm u jkollha l-isem tal-qorti fil-quċċata bl-indirizz postali tagħha, u l-ammont imħallas bid-data u l-ħin tal-ħlas fil-qiegħ.

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ara UNJONI talbiet transfruntieraIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.justice.gov.uk/courts/european-union-cross-border-claims


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 09/02/2017