Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - L-Ingilterra u Wales

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: καλή

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Introduzzjoni

X’tariffi huma applikabbli?

Kemm se nħallas?

X’jiġri jekk ma nħallsux it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

X’għandi nagħmel wara l-pagament?

Introduzzjoni

Rikorrent jista’ juża r-Regolament Ewropew għal Talbiet Żgħar biex jieħu azzjoni sa ammont ta’ EUR 2.000 (esklużi l-interessi, l-ispejjeż u l-infiq kollha) kontra konvenut f’każ transkonfinali. Każ transkonfinali huwa fejn mill-inqas waħda mill-partijiet hija domiċiljata jew abitwalment residenti fi Stat Membru li mhux Stat Membru tal-qorti fejn tiġi ppreżentata l-azzjoni. Il-proċedura tista’ tintuża kemm għal pretensjonijiet ta’ flus kif ukoll għal dawk li mhumiex fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali. Fil-proċedimenti tal-Ingilterra u Wales jistgħu jinħarġu fil-Qorti tal-Kontea iżda mhux fil-Qorti Superjuri.

X’tariffi huma applikabbli?

It-tariffi tal-qorti għall-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar huma l-istess bħal dawk għall-pretensjonijiet żgħar domestiċi.

Il-ħlas ta’ tariffi tal-qorti huwa meħtieġ sabiex issir applikazzjoni għal Talba Żgħira Ewropea. Jekk tixtieq tħallas b’kard ta’ debitu/ta’ kreditu d-dettalji rilevanti tal-kard għandhom jiġu pprovduti fl-Appendiċi għal “Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, Formola A”.

F’każijiet fejn ikun hemm bżonn ta’ smigħ sabiex tiġi ddeterminata t-tilwima, għandha tapplika wkoll tariffa għas-smigħ.

Jekk ikun hemm bżonn li jintalab ħlas ieħor tal-qorti, tkun meħtieġa miżata oħra tal-qorti. Aktar dettalji dwar it-tipi ta’ proċeduri disponibbli jinsabu fil-paġni ta’ infurzar għall-Ingilterra u Wales.Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida http://www.justice.gov.uk/downloads/courts/european-union-cross-border-claims/ex375_1005.pdf

Kemm se nħallas?

It-tariffi tal-qorti fl-Ingilterra u f’Wales jistgħu jinstabu fil-fuljett ESX50 Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida— Tariffi tal-Qorti Ċivili u tal-Familja

Għal faċilità ta’ referenza, it-tariffi ta’ talbiet żgħar fit-tabella hawn taħt huma korretti mill-17 ta’ Novembru 2016. It-tariffi tal-Qorti jistgħu jinbidlu, għalhekk għandek dejjem tivverifika mal-qorti jew mar-rappreżentant legali tiegħek li dak l-ammont għadu t-tariffa kurrenti. Dawn it-tariffi huma f’lira sterlina (GBP), biex jiġi kkalkulat l-ekwivalenti f’Euros għandha tiġi applikata konverżjoni dakinhar li tkun tixtieq tagħmel l-applikazzjoni.

1.1 Għal proċedimenti tal-bidu (inklużi proċedimenti maħruġa wara li jingħata l-permess biex tinħareġ l-awtorizzazzjoni billi jiġu esklużi l-każijiet CCBC li tressqu mill-utenti taċ-Ċentru jew li huma kawżi mhux maħduma mill-utenti taċ-Ċentru tal-Flus (Money claim Online Users)) biex tiġi rkuprata somma ta’ flus fejn is-somma mitluba:

Tariffa pagabbli (£)

(a) Ma jaqbiżx £300

£35

(b) Taqbeż £300 iżda ma taqbiżx £500

£50

(c) Taqbeż £500 iżda ma taqbiżx £1,000

£70

(d) Taqbeż £1,000 iżda ma taqbiżx £1,500

£80

(e) Taqbeż £1,500 iżda ma taqbiżx £3,000

£115

Dwar il-proċedura għal smigħ għandha titħallas tariffa oħra.

Ħlas pagabbli għas-smigħ ta’ każ fuq il-korsa tal-pretensjonijiet żgħar fejn is-somma mitluba:

(I) Ma jaqbiżx £300

£25

(II) Taqbeż £300 iżda ma taqbiżx £500

£55

(II) Taqbeż £500 iżda ma taqbiżx £1,000

£80

(III) Taqbeż £1,000 iżda ma taqbiżx £1,500

£115

(IV) Taqbeż £1,500 iżda ma taqbiżx £3,000

£170

Jekk tixtieq li tiġi infurzata, trid titħallas tariffa oħra.

Trid tħallas it-tariffi tal-qorti biex tressaq rikors quddiem il-qorti u trid tħallas tariffi oħra tal-qorti fi stadji differenti tal-każ il-qorti. Inti tista’ tikkwalifika għal “remissjoni tat-tariffi” (skont iċ-ċirkostanti personali tiegħek) li jfisser li inti ma jkollokx għalfejn tħallas it-tariffi tal-qorti, jew inkella jkollok tħallas biss parti minnhom. Madankollu, inti trid tressaq rikors għal remissjoni separata għal kull tariffa li trid titħallas matul il-proċess ġudizzjarju. Għalhekk, pereżempju, meta tressaq rikors għar-remissjoni meta ssir l-ewwel applikazzjoni, din tagħtik biss ir-remissjoni għal dik l-ewwel tariffa “ta’ reġistrazzjoni”. Dan għaliex iċ-ċirkostanzi personali tiegħek jistgħu jinbidlu matul il-proċess għad-divorzju, u tista’ ma tibqax eliġibbli għar-remissjoni aktar tard matul il-każ. Inkella, inti tista’ ssir eliġibbli għar-remissjoni tat-tariffi matul il-każ.

X’jiġri jekk ma nħallsux it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Jekk il-pretendent ma jimliex id-dettalji rilevanti tal-karta ta’ kreditu b’mod korrett jew il-ħlas ma jaħdimx għal xi raġuni, il-qorti li qed tittratta tibgħat il-Formola B “Talba mill-qorti jew tribunal biex tikkompleta u/jew tirrettifika l-formola tat-talba” lil min qed jagħmel it-talba li titlob li jingħataw dettalji ta’ karta ta’ kreditu valida li tippermetti li jitħallsu l-miżati tal-qorti. L-applikazzjoni ma titkompliex jekk il-ħlas korrett ma jiġix riċevut.

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

Il-ħlas tad-dritt tal-qorti jsir billi jingħataw dettalji korretti dwar il-ħlas lill-qorti. Inizjalment dan għandu jsir billi jiġu pprovduti dettalji rilevanti f’ “Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, Appendiċi għal Formola A”.

Normalment il-ħlas isir permezz ta’ karta ta’ debitu/ta’ kreditu. Mhux il-metodi kollha ta’ ħlas fil-Formola A x’aktarx ikunu disponibbli fil-qorti li għaliha tkun qed issir l-applikazzjoni. Ir-rikorrent għandu jikkuntattja l-qorti u jivverifika liema metodu ta’ ħlas jista’ jintuża.

Jista’ wkoll ikun possibbli li wieħed iħallas permezz ta’ karta ta’ kreditu fuq it-telefown. Ħafna qrati għandhom faċilitajiet biex jieħdu l-pagamenti bil-kard b’dan il-mod, iżda l-qorti rilevanti għandha tiġi kkuntattjata qabel l-ewwel biex tikkonferma li l-ħlas jista’ jsir b’dan il-mod.

Il-ħlas elettroniku jista’ jsir biss kontra xi ħadd b’indirizz fir-Renju Unit.

X’għandi nagħmel wara l-pagament?

Jekk l-applikazzjoni tkun saret b’mod korrett, il-qorti sservi l-formola tat-talba (b’xi dokumenti ta’ akkumpanjament) flimkien mal-Formola ta’ Risposta tal-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar (Formola C) dwar il-konvenut. Avviż ta’ ħruġ ser jintbagħat fl-istess ħin lir-rikorrent, flimkien ma’ riċevuta tat-transazzjoni ta’ ħlas.

L-irċevuta se tkun tipikament 8 x 12 ċm u għandha l-isem tal-qorti fin-naħa ta’ fuq bil-indirizz postali tagħha, u l-ammont imħallas bid-data u l-ħin tal-pagament fil-qiegħ.

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ara Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidat-talbiet transfruntiera tal-Unjoni Ewropea


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 18/09/2019