Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Anglija un Velsa

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?


Ievads

Kādas maksas ir piemērojamas?

Cik maksā?

Kas notiek, ja es laikus nemaksāju tiesas nodevas?

Kā es varu maksāt tiesas nodevas?

Ko darīt pēc maksājuma?

Ievads

Prasītājs var izmantot Eiropas maza apmēra prasību regulu, lai veiktu darbību līdz EUR 2.000 apmērā (izņemot visus procentus, izdevumus un izmaksas) pret atbildētāju pārrobežu lietā. Pārrobežu lieta ir tad, ja vismaz vienas puses domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta ir citā dalībvalstī, nevis tajā, kurā atrodas tiesa, kurā celta prasība. Procedūru var izmantot gan naudas, gan ar naudu nesaistītiem prasījumiem gan civillietās, gan komerclietās. Anglijā un Velsā procedūras var izdot apgabaltiesā, bet ne Augstajā tiesā.

Kādas maksas ir piemērojamas?

Tiesas nodevas par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām ir tādas pašas kā attiecībā uz iekšzemes maza apmēra prasībām.

Lai iesniegtu pieteikumu par Eiropas maza apmēra prasībām, ir jāmaksā tiesas nodeva. Ja vēlaties maksāt ar debetkarti/kredītkarti, attiecīgās kartes dati ir jānorāda papildinājumā „Eiropas procedūra maza apmēra prasībām, A veidlapa”.

Gadījumos, kad ir nepieciešama uzklausīšana, lai noteiktu strīdu, tiks piemērota arī uzklausīšanas maksa.

Ja prasības izpilde ir nepieciešama, pieprasīs papildu tiesas nodevu. Sīkāka informācija par pieejamo procedūru veidiem atrodama tīmekļa vietnē http://www.justice.gov.uk/downloads/courts/european-union-cross-border-claims/ex375_1005.pdfSaite atveras jaunā logā.

Cik maksā?

Tiesas nodevas Anglijā un Velsā atrodama bukletā “EX50 Saite atveras jaunā logā— Civiltiesas un ģimenes tiesas nodevas ”.

Ērtības labad zemāk esošajā tabulā ir norādīts, ka mazas prasības attiecībā uz prasībām ir pareizas, sākot ar 2016. gada 17. novembris. Tiesas izdevumi var mainīties, tādēļ jums vienmēr jāuzzina tiesā vai no jūsu juridiskā pārstāvja vai kādām citām iesaistītajām personām vai iestādēm, vai kāda no noteiktajām summām joprojām ir spēkā; Šīs maksas ir sterliņu mārciņās (GBP), lai aprēķinātu ekvivalentu euro valūtā, ko konvertē dienā, kad vēlaties iesniegt pieteikumu.

1.1 Pēc tiesvedības uzsākšanas (ieskaitot tiesvedību, kas tiek veikta pēc atļaujas izsniegšanas, izņemot CCBC lietas, ko iesnieguši Centra lietotāji, vai gadījumus, kad naudas līdzekļu summa ir vienāda ar naudas pieprasījumu), lai atgūtu naudas summu, ja pieprasītā summa:

Maksājamā maksa (GBP)

(a) Nepārsniedz GBP 300

£35

(b) Pārsniedz £300, bet nepārsniedz £500

£50

C) Pārsniedz £500, bet nepārsniedz £1,000

£70

(d) Pārsniedz £1,000, bet nepārsniedz £1,500

£80

E) Pārsniedz £1,500, bet nepārsniedz £3,000

£115

Attiecībā uz tiesas sēdi ir jāmaksā papildu maksa.

Maksa par lietas izskatīšanu uz maza apmēra prasībām, ja pieprasītā summa:

I) Nepārsniedz GBP 300

£25

II) Pārsniedz £300, bet nepārsniedz £500

£55

II) Pārsniedz £500, bet nepārsniedz £1,000

£80

III) Pārsniedz £1,000, bet nepārsniedz £1,500

£115

IV) Pārsniedz £1,500, bet nepārsniedz £3,000

£170

Ja vēlaties pieprasīt izpildi, jāmaksā papildu maksa.

Jums ir jāmaksā tiesas nodeva, lai tiesā iesniegtu pieteikumu, un jāmaksā arī citas tiesas nodevas dažādos lietas izskatīšanas posmos. Jūs var” atbrīvot no nodevas” (atkarībā no jūsu personīgajiem apstākļiem), kas nozīmē, ka, iespējams, jums nevajadzēs maksāt tiesas nodevu, vai būs jāmaksā tikai tās daļa. Tomēr jums ir jāpieprasa atbrīvošana no katras nodevas, kas jāmaksā visa tiesas procesa laikā. Proti, piemēram, lūdzot atbrīvošanu no nodevas, kad tiek iesniegts pirmais pieteikums, jūs atbrīvos tikai no šīs pirmās nodevas par pieteikuma iesniegšanu. Šāda kārtība ir ieviesta, jo jūsu personīgie apstākļi tiesas procesa laikā varētu mainīties, un, iespējams, lietas izskatīšanas tālākā gaitā jums vairs nebūs tiesību uz atbrīvošanu no nodevas. Kā arī jums var piešķirt atbrīvošanu no nodevas lietas tālākā gaitā.

Kas notiek, ja es laikus nemaksāju tiesas nodevas?

Ja prasītājs nepareizi aizpilda attiecīgo kredītkaršu informāciju pareizi vai maksājums nav noticis kāda iemesla dēļ, tiesa, kas izskata prasību, nosūtīs B veidlapu „tiesas pieprasījums aizpildīt un/vai labot prasības veidlapu” prasītājam, kurš pieprasa, lai tiktu sniegta informācija par derīgu kredītkarti, kas ļautu samaksāt tiesas nodevas. Ja netiks saņemts pareizs maksājums, pieteikumu turpmāk neņems vērā.

Kā es varu maksāt tiesas nodevas?

Tiesas nodevas maksājums tiek veikts, sniedzot pareizu maksājuma informāciju tiesai. Sākotnēji tas būtu jādara, sniedzot attiecīgu informāciju par “Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, A veidlapas papildinājumu”.

Maksājumu parasti veic ar debetkarti/kredītkarti. Ne visas A veidlapā paredzētās maksājuma metodes var būt pieejamas tiesā, kurai tiek iesniegts pieteikums. Prasītājam būtu jāsazinās ar tiesu un jāpārbauda, kuru maksāšanas veidu izmantot.

Var būt iespējams arī samaksāt ar kredītkarti pa tālruni. Daudzās tiesās ir iestādes karšu maksājumu veikšanai šādā veidā, bet vispirms būtu jāsazinās ar attiecīgo tiesu, lai apstiprinātu maksājumu šādā veidā.

Elektronisko maksājumu var celt tikai pret tādu personu, kurai ir Apvienotās Karalistes adrese.

Ko darīt pēc maksājuma?

Ja pieteikums iesniegts pareizi, tiesa izsūtīs pieprasījuma veidlapu (kopā ar pavaddokumentiem) kopā ar Eiropas procedūru maza apmēra prasībām (C veidlapa) atbildētājam. Vienlaikus prasītājam vienlaikus nosūta paziņojumu par izsniegšanu, kā arī maksājuma darījuma saņemšanu.

Kvīts parasti ir 8 x 12 cm, un tās nosaukums ir augšā, norādot pasta adresi, un summa, kas samaksāta, norādot datumu un laiku, kad maksājums veikts apakšā.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzam skatīt Saite atveras jaunā logāEiropas Savienības pārrobežu prasības.


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 18/09/2019