Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

  • Pradžia
  • ...
  • ...
  • ...
  • Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - L-Ingilterra u Wales

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: gera

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Introduzzjoni

Liema tariffi japplikaw?

Kemm għandi paga?

X’jiġri jekk jien ma jħallsu t-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ jħallsu t-tariffi tal-qorti?

X’għandi nagħmel wara l-ħlas?

Introduzzjoni

Pretendent jista’ l-użu tal-proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar biex jieħdu azzjoni sa somma ta’ EUR 2.000 (esklużi l-interessi, l-ispejjeż u l-infiq kollha) kontra konvenut f’każ transfruntier. Każ transkonfinali hu fejn mill-inqas waħda mill-partijiet hija domiċiljata jew abitwalment residenti fi Stat Membru ieħor għajr l-Istat Membru tal-qorti fejn tkun tressqet l-azzjoni. Il-proċedura tista’ tintuża għal talbiet monetarji u non-money kemm kemm f’materji ċivili u kummerċjali. Fl-Ingilterra u Wales il-proċedimenti jistgħu jiġu maħruġa mill-Qorti tal-Kontea iżda mhux quddiem l-High Court.

Liema tariffi japplikaw?

Il-miżati tal-qorti għall-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar huma l-istess bħal dawk għal talba żgħira domestika.

Ħlas ta’ miżati tal-qorti huwa meħtieġ sabiex issir applikazzjoni għal Talba Żgħira Ewropea. Jekk tixtieq li jħallas b’karta ta’ debitu/kreditu l-biljett rilevanti li għandhom jiġu pprovduti dettalji fl-Appendiċi għal “Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, il-Formola A”.

F’każijiet fejn smigħ huwa meħtieġ biex jiġi determinat tilwim ta’ dritt tas-smigħ se japplikaw ukoll.

F’każ li jkun hemm bżonn li tiġi infurzata talba ulterjuri tat-tariffi tal-qorti se jkun meħtieġ. Aktar dettalji dwar it-tipi ta’ proċeduri disponibbli jistgħu jinstabu fuq il-paġni ta’ infurzar għall-Ingilterra u Wales.contentPresentation.do?idTaxonomy=52&idCountry=ew&plang=en&member=1Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.justice.gov.uk/downloads/courts/european-union-cross-border-claims/ex375_1005.pdf

Kemm għandi paga?

Miżati tal-qorti fl-Ingilterra u Wales jinsabu f’fuljett EX50 — Ċivili u tal-Familja u dwar it-Tariffi tal-QortiIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://hmctsformfinder.justice.gov.uk/HMCTS/GetLeaflet.do?court_leaflets_id=264

Għal referenza faċli, il-kontenut tat-talba ż-żgħira t-tariffi fit-tabella t’hawn taħt huma korretti sas-17 ta’ Novembru 2016. It-tariffi tal-qorti huma soġġetti għal bdil, għalhekk għandek dejjem tivverifika mal-qorti jew mar-rappreżentant legali tiegħek li dak l-ammont għadu t-tariffa kurrenti. Dawn it-tariffi huma f’lira sterlina (GBP), biex tikkalkula l-ammont ekwivalenti f’euro ta’ konverżjoni għandha tiġi applikata fil-jum li tixtieq tagħmel l-applikazzjoni.

1.1 Dwar il-bidu ta’ proċedimenti (inklużi proċedimenti maħruġa wara awtorizzazzjoni biex jinħarġu tingħata billi teskludi CCBC kawżi mressqa minn utenti jew ċentru każijiet aħrax minn Money Talba OnLine l-utenti) biex jirkupraw somma ta’ flus meta s-somma mitluba:

Tariffa pagabbli (£)

(a) Mhux aktar minn £300

£35

(b) Jeċċedi £300 iżda ma jaqbiżx £500

£50

(ċ) Jeċċedi £500 iżda ma jaqbiżx £1,000

£70

(d) Jeċċedi £1,000 iżda ma jaqbiżx £1,500

£80

(e) Jeċċedi £1,500 iżda ma jaqbiżx £3,000

£115

Dwar proċediment għal smigħ tkun trid titħallas tariffa oħra.

Tariffa pagabbli għas-smigħ ta’ każ dwar talbiet żgħar fejn is-somma mitluba:

 

(I) Mhux aktar minn £300

£25

(II) Jeċċedi £300 iżda ma jaqbiżx £500

£55

(II) Jeċċedi £500 iżda ma jaqbiżx £1,000

£80

(III) Jeċċedi £1,000 iżda ma jaqbiżx £1,500

£115

(IV) Jeċċedi £1,500 iżda ma jaqbiżx £3,000

£170

Jekk tixtieq teżegwixxi l-pretensjoni titħallas tariffa oħra.

Trid tħallas it-tariffi tal-qorti biex tressaq rikors quddiem il-qorti u trid tħallas tariffi oħra tal-qorti fi stadji differenti tal-każ il-qorti. Inti tista’ tikkwalifika għal “remissjoni tat-tariffi” (skont iċ-ċirkostanti personali tiegħek) li jfisser li inti ma jkollokx għalfejn tħallas it-tariffi tal-qorti, jew inkella jkollok tħallas biss parti minnhom. Madankollu, inti trid tressaq rikors għal remissjoni separata għal kull dritt li jrid jitħallas matul il-proċess ġudizzjarju. Għalhekk, pereżempju, meta tressaq rikors għar-remissjoni meta ssir l-ewwel applikazzjoni, din tagħtik biss ir-remissjoni għal dik l-ewwel tariffa “ta’ reġistrazzjoni”. Dan għaliex iċ-ċirkostanzi personali tiegħek jistgħu jinbidlu matul il-proċess għad-divorzju, u tista’ ma tibqax eliġibbli għar-remissjoni aktar tard matul il-każ. Inkella, inti tista’ ssir eliġibbli għar-remissjoni tat-tariffi matul il-każ.

X’jiġri jekk jien ma jħallsu t-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Jekk il-kwerelant jonqos milli jimla d-dettalji tal-karta ta’ kreditu rilevanti b’mod korrett jew il-ħlas jonqos għal xi raġuni, il-qorti se tibgħat Formola B “Talba mill-qorti jew mit-tribunal biex titlesta u/jew tiġi rettifikata l-formola ta’ talba” għar-rikorrent li jitlob li dettalji ta’ karta ta’ kreditu valida jiġu pprovduti li jiffaċilitaw il-ħlas tal-miżati tal-qorti. L-applikazzjoni mhux se jittieħdu aktar jekk ma jasalx il-pagament korrett.

Kif nista’ jħallsu t-tariffi tal-qorti?

Il-ħlas tat-taxxa tal-Qorti hija magħmula billi tipprovdi pagament korrett id-dettalji lill-qorti. Inizjalment, dan għandu jsir billi jiġu pprovduti d-dettalji fit-taqsima “il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, Appendiċi għal Formola A”.

Il-ħlas ġeneralment isir permezz ta’ karta ta’ debitu/kreditu. Mhux il-metodi kollha tal-ħlas fil-Formola A x’aktarx li tkun disponibbli fil-qorti li lilha qed issir l-applikazzjoni. Il-pretendent għandu jikkuntattja tal-qorti u tivverifika liema metodu ta’ ħlas tista’ tintuża’.

Jista’ jkun possibbli wkoll li tħallas permezz ta’ karta ta’ kreditu minn fuq it-telefon. Ħafna qrati jkollhom faċilitajiet għat-teħid ta’ pagamenti bil-kard f’dan il-mod, iżda l-qorti rilevanti għandhom jiġu kkuntattjati l-ewwel li jikkonfermaw il-pagament jista’ jsir b’dan il-mod.

Ħlas elettroniku jistgħu jitressqu biss kontra xi ħadd b’indirizz fir-Renju Unit.

X’għandi nagħmel wara l-ħlas?

Jekk l-applikazzjoni tkun saret b’mod korrett, il-qorti se jaqdi t-talba (il-formola bi kwalunkwe dokumenti ta’ sostenn) flimkien mal-Formola ta’ Tweġiba l-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar (Formola C) fuq il-konvenut. Avviż tal-ħruġ ser jintbagħtu fl-istess ħin lil min għamel it-talba, flimkien ma’ rċevuta tat-tranżazzjoni ta’ pagament.

L-irċevuta se tkun tipikament 8 x 12 cm u jkollha l-isem tal-qorti fil-quċċata bl-indirizz postali tagħha, u l-ammont imħallas bid-data u l-ħin tal-ħlas fil-qiegħ.

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ara UNJONI talbiet transfruntieraIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.justice.gov.uk/courts/european-union-cross-border-claims


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 09/02/2017