Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

  • Pradžia
  • ...
  • ...
  • ...
  • Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande - England och Wales

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: vidutinė

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

En sökande kan använda förordningen om ett europeiskt småmålsförfarande att vidta en åtgärd upp till ett belopp på 2,000 EUR (exklusive alla former av ränta, omkostnader och utlägg) mot en svarande i ett gränsöverskridande mål. Ett gränsöverskridande fall där åtminstone en av parterna har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort i en annan medlemsstat än den medlemsstat där den domstol där talan väcks. Förfarandet kan användas både pengar och investeringsfonder, i båda civilrättsliga och handelsrättsliga ärenden. I England och Wales kan utfärdas i County Court, men inte vid High Court.

Vilka avgifter gäller?

Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande är desamma som för den inhemska små fordringar.

Betalning av domstolsavgifter krävs för att ansökan om ett europeiskt småmålsförfarande. Om ni önskar betala med betal- eller kreditkort sammanhängande kort detaljer bör lämnas i tillägget till ”det europeiska småmålsförfarandet i formulär A”.

I de fall där en utfrågning är nödvändig för att avgöra tvisten, en avgift ska också gälla.

Bör det finnas ett behov av att få igenom sina krav ytterligare en domstolsavgift kommer att krävas. Närmare uppgifter om de typer av förfaranden som återfinns på sidorna för England och Wales.contentPresentation.do?idTaxonomy=52&idCountry=ew&plang=en&member=1Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.justice.gov.uk/downloads/courts/european-union-cross-border-claims/ex375_1005.pdf

Hur mycket ska jag betala?

Domstolsavgifter i England och Wales hittar du i broschyren EX50 – Civil and Family Court AvgifterLänken öppnas i ett nytt fönsterhttps://hmctsformfinder.justice.gov.uk/HMCTS/GetLeaflet.do?court_leaflets_id=264

För att underlätta jämförelser är nedanstående småmål avgifter i nedanstående tabell är korrekta från och med den 17 november 2016. Eftersom domstolsavgifterna kan ändras bör du alltid kontrollera hos domstolen, ditt juridiska ombud och eventuella andra personer eller organisationer som deltar att avgifter som är aktuella. Dessa avgifter i pund sterling (GBP) för att beräkna motvärdet i euro en omräkning ska utföras samma dag som du vill lämna in ansökan.

1.1 Om talan (inklusive förfaranden som utfärdats efter tillstånd att utfärda beviljas genom att utesluta & ärenden som inletts av centrumet eller grova fall av Money Claim Online användare) för att återkräva en summa pengar där det begärda beloppet:

Avgift som ska betalas (GBP)

A) Inte överstiger 300 pund

35 GBP

B) Överstiger 300 pund men högst 500 pund

50 GBP

C) Överstiger 500 pund men högst 1,000 pund

70 GBP

(d) Överstiger 1,000 pund men högst 1,500 pund

80 GBP

(e) Överstiger 1,500 pund men högst 3,000 pund

115 GBP

Om förfarandet för att bli en ytterligare avgift betalas.

En avgift som ska betalas för den muntliga förhandlingen i ett småmålsförfarande där det begärda beloppet:

 

(I) Inte överstiger 300 pund

25 GBP

(II) Överstiger 300 pund men högst 500 pund

55 GBP

(II) Överstiger 500 pund men högst 1,000 pund

80 GBP

(III) Överstiger 1,000 pund men högst 1,500 pund

115 GBP

(IV) Överstiger 1,500 pund men högst 3,000 pund

170 GBP

Om du vill se en ytterligare avgift betalas.

Du måste betala en domstolsavgift för att lämna in en ansökan till domstolen och sedan betala ytterligare avgifter vid olika stadier av förfarandet. Du kan ha rätt till fee remission [avgiftsbefrielse] (beroende på dina personliga omständigheter), vilket betyder att du kanske inte behöver betala någon domstolsavgift, eller bara behöver betala en del av den. Du måste dock ansöka om avgiftsbefrielse för varje avgift under hela domstolsförfarandet. Om du ansöker om avgiftsbefrielse när du lämnar in den första ansökan så gäller denna följaktligen bara för den första ansökningsavgiften. Anledningen är att dina personliga omständigheter kan ändras under domstolsförfarandets gång och att du kanske inte längre har rätt till någon avgiftsbefrielse senare under förfarandet. Det kan också hända att du blir berättigad till avgiftsbefrielse under förfarandets gång.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om sökanden inte fylla i relevanta kreditkortsuppgifter korrekt eller betalningen förfaller av någon anledning, som kommer att sända formulär B (begäran från domstolen om komplettering och/eller rättelse av ansökningsformuläret ”till sökanden med begäran om att uppgifter om en giltig kreditkort ska tillhandahållas för att göra det möjligt att betala domstolsavgifter. Ansökan kommer inte att behandlas ytterligare om korrekt betalning inte har mottagits.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Den ansökningsavgift som görs genom att tillhandahålla korrekta uppgifter om betalningen till domstolen. Det bör göras genom att man tillhandahåller relevanta uppgifter om ”europeiskt småmålsförfarande i tillägg till formulär A”.

Betalningen erläggs vanligen genom betal- eller kreditkort. Inte alla betalningssätt i formulär A kommer sannolikt att finnas tillgängliga vid den domstol till vilken ansökan görs. Den sökande bör kontakta domstolen och kontrollera vilka betalningssätt kan användas.

Det skulle eventuellt också vara möjligt att betala med kreditkort via telefon. Många domstolar ha anläggningar för kortbetalningar på detta sätt, utan domstolen bör kontaktas först bekräfta betalning kan ske på detta sätt.

Elektronisk betalning kan endast väckas mot en person med adress i Förenade kungariket.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Om en ansökan har gjorts på ett korrekt sätt, kommer domstolen att stämningsansökan (med alla följedokument) tillsammans med det europeiska småmålsförfarandet svarsformuläret (formulär C) till svaranden. Ett meddelande kommer att skickas samtidigt till sökanden, tillsammans med ett kvitto för betalningstransaktionen.

Kvittot ska i normalfallet 8 x 12 cm och namnet på den domstol vid toppen, varvid dess postadress, utbetalda belopp och rapporter med uppgifter om datum och tid för betalning i botten.

För mer information, se Europeiska unionens gränsöverskridande fordringarLänken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.justice.gov.uk/courts/european-union-cross-border-claims


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 09/02/2017