Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Anglija un Velsa

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


Ievads

Kādi maksājumi ir piemērojami?

Cik daudz man maksās?

Kas notiek, ja es samaksāt tiesas nodevas laikā?

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Kas man pēc tam, kad maksājums?

Ievads

Prasītājs ir spējīgs izmantot regulu par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām veikt darbības līdz EUR 2.000 (neskaitot procentus, izdevumus un izmaksātās summas) pret atbildētāju, pārrobežu lietu. Pārrobežu gadījums ir tad, ja vismaz vienai no pusēm ir domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta dalībvalstī, kas nav tās tiesas dalībvalsts, kurā prasība tiek celta. Procedūru var izmantot gan naudas un fondus, kas nav naudas prasījumiem civillietās un komerclietās. Tiesvedībā Anglijā un Velsā var izsniegt apgabala tiesa, bet ne Augstākajā tiesā.

Kādi maksājumi ir piemērojami?

Tiesas nodevas Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām ir tāda pati kā par iekšzemes procedūra maza apmēra prasībām.

Tiesas izdevumu apmaksa ir vajadzīgas, lai veiktu pieteikumu Eiropas maza apmēra prasībām. Ja vēlaties veikt maksājumu ar debetkarti/kredītkarti attiecīgās kartes būtu jāprecizē papildinājumā “Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, A veidlapa”.

Ja uzklausīšanu ir jānosaka strīda uzklausīšanu maksa attiecas arī.

Ja prasījumu izpildi, būs vajadzīgi papildu tiesas nodevas. Sīkāka informācija par pieejamām procedūrām atrodama izpildes lappuses Anglijā un Velsā.contentPresentation.do?idTaxonomy=52&idCountry=ew&plang=en&member=1Saite atveras jaunā logāhttp://www.justice.gov.uk/downloads/courts/european-union-cross-border-claims/ex375_1005.pdf

Cik daudz man maksās?

Tiesas nodevu Anglijā un Velsā var atrast bukletā EX50 — civiltiesību un ģimenes tiesas nodevāmSaite atveras jaunā logāhttps://hmctsformfinder.justice.gov.uk/HMCTS/GetLeaflet.do?court_leaflets_id=264

Ērtības labad maza apmēra maksu šajā tabulā ir pareizas uz 2016. gada 17. novembris. Tiesas izdevumi var mainīties, tādēļ jums vienmēr jāuzzina tiesā vai no jūsu juridiskā pārstāvja vai kādām citām iesaistītajām personām vai iestādēm, vai kāda no noteiktajām summām joprojām ir spēkā; Šīs maksas ir Lielbritānijas sterliņu mārciņa (GBP), lai aprēķinātu ekvivalentu euro pārrēķina jāpiemēro dienā, kad vēlaties iesniegt pieteikumu.

1.1 Sākot tiesvedību (tostarp izdot pēc atļaujas izsniegšanas, izņemot CCBC ir ierosinājuši centra lietotājiem vai lietotāju raupja, kādas naudas Prasības tiešsaiste), lai atgūtu naudas summu, ja pieprasītā summa:

Maksu, kas maksājama (GBP)

(a) Nepārsniedz £300.

GBP 35

(b) Pārsniedz £300, bet nepārsniedz £500.

GBP 50

(c) Pārsniedz £500, bet nepārsniedz £1,000.

GBP 70

(d) Pārsniedz £1,000, bet nepārsniedz £1,500.

GBP 80

(e) Pārsniedz £1,500, bet nepārsniedz £3,000.

GBP 115

Uzklausīšana par procedūru, kas vēl ir jāmaksā nodeva.

Maksu, kas maksājama par tiesas sēdē, lietas par maza apmēra prasību procesu, ja pieprasītā summa:

 

(I) Nepārsniedz £300.

GBP 25

(II) Pārsniedz £300, bet nepārsniedz £500.

GBP 55

(II) Pārsniedz £500, bet nepārsniedz £1,000.

GBP 80

(III) Pārsniedz £1,000, bet nepārsniedz £1,500.

GBP 115

(IV) Pārsniedz £1,500, bet nepārsniedz £3,000.

GBP 170

Ja Jūs vēlaties panākt sava prasījuma izpildi vēl ir jāmaksā nodeva.

Jums ir jāmaksā tiesas nodeva, lai tiesā iesniegtu pieteikumu, un jāmaksā arī citas tiesas nodevas dažādos lietas izskatīšanas posmos. Jūs var” atbrīvot no nodevas” (atkarībā no jūsu personīgajiem apstākļiem), kas nozīmē, ka, iespējams, jums nevajadzēs maksāt tiesas nodevu, vai būs jāmaksā tikai tās daļa. Tomēr jums ir jāpieprasa atbrīvošana no katras nodevas visa tiesas procesa laikā. Proti, piemēram, lūdzot atbrīvošanu no nodevas, kad tiek iesniegts pirmais pieteikums, jūs atbrīvos tikai no šīs pirmās nodevas par pieteikuma iesniegšanu. Šāda kārtība ir ieviesta, jo jūsu personīgie apstākļi tiesas procesa laikā varētu mainīties, un, iespējams, lietas izskatīšanas tālākā gaitā jums vairs nebūs tiesību uz atbrīvošanu no nodevas. Kā arī jums var piešķirt atbrīvošanu no nodevas lietas tālākā gaitā.

Kas notiek, ja es samaksāt tiesas nodevas laikā?

Ja prasītājs nespēj aizpildīt attiecīgos kredītkartes dati nav pareizi vai kāda iemesla dēļ, tiesa, kas izskata nosūtīs B veidlapa “Pieprasījums tiesā, papildināt un/vai labot prasības pieteikuma veidlapu”, prasītājs, lūdzot ziņas par derīgu kredītkaršu jāsniedz, lai varētu apmaksāt tiesvedības izdevumus. Pieteikums netiks turpmāk pareizu maksājumu, ja nav saņemts.

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Tiesas nodeva ir maksājums, ko nodrošina pareizu maksājuma informāciju tiesai. Sākotnēji tas būtu jāpanāk, nodrošinot attiecīgo informāciju “Eiropas procedūra maza apmēra prasībām, veidlapas A papildinājumā”.

Maksājumu parasti veic ar debetkarti/kredītkarti. Ne visi maksājuma veidi, kas minēti A veidlapa var būt pieejami tiesai, kurā pieteikums tiek iesniegts. Prasītājam būtu jāsazinās ar tiesu un pārbaudīt, kuru maksājuma veidu var izmantot.

Tā var arī segt, izmantojot kredītkarti pa telefonu. Ņemot daudzās tiesās ir ierīces karšu maksājumu šādā veidā, bet attiecīgajai tiesai vispirms ir jāsazinās ar apstiprināt maksājumu var veikt tikai šādā veidā.

Elektronisko maksājumu var būt vērsta tikai pret to, kādam ar adresi Apvienotajā Karalistē.

Kas man pēc tam, kad maksājums?

Ja pieteikums ir ticis veikts pareizi, tiesai būs prasības pieteikuma veidlapa (ar visiem pavaddokumentiem) kopā ar Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, (C veidlapa) atbildes veidlapu izsniedz atbildētājam. Paziņojums par šo jautājumu tiks nosūtīti vienlaikus gan prasītājam, kopā ar maksājuma darījumu.

Saņemšanas visbiežāk ir 8 x 12 cm un ir tās tiesas nosaukums, augšā, minot tās adresi, un samaksāto summu ar datumu un laiku, kad maksājumu apakšā.

Vairāk informācijas, lūdzu, skatiet Eiropas Savienības pārrobežu prasībasSaite atveras jaunā logāhttp://www.justice.gov.uk/courts/european-union-cross-border-claims


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 09/02/2017