Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Anglicko a Wales

Stabilixxi mill-ġdid

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?


Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nebudú platiť súdne poplatky načas?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Navrhovateľ môže využiť nariadenie o veciach s nízkou hodnotou sporu, aby konanie až do sumy 2,000 EUR (bez akýchkoľvek úrokov, výdavkov a úhrad) proti žalovanému v cezhraničnom prípade. Je cezhraničnou vecou vec, ak aspoň jedna zo strán má bydlisko alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte ako v členskom štáte súdu, na ktorom sa konanie začalo. Tento postup možno použiť tak na peniaze a fondom nepeňažného pohľadávok v občianskych a obchodných veciach. V Anglicku a vo Walese môže byť vydané v konaní County Court, nie však na Najvyššom súde.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Súdne poplatky za európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sú tie isté ako pre domácich malých pohľadávok.

Platba súdnych poplatkov je potrebné, aby žiadosť o vydanie európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Ak chcete zaplatí prostredníctvom debetnej/kreditnej karty príslušnej karte detaily by mali byť uvedené v dodatku k „európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, formulár A“.

V prípadoch, kde je potrebné rozhodnúť v spore, ktorý vypočutie poplatok sa budú takisto uplatňovať.

Ak by bolo potrebné vykonať ďalší súdny poplatok si bude vyžadovať. Ďalšie podrobnosti o typoch konaní sú k dispozícii na výkon možno nájsť na stránkach pre Anglicko a Wales.contentPresentation.do?idTaxonomy=52&idCountry=ew&plang=en&member=1Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justice.gov.uk/downloads/courts/european-union-cross-border-claims/ex375_1005.pdf

Koľko mám zaplatiť?

Súdne poplatky v Anglicku a Walese je možné nájsť v letáku EX50 – Civil and Family Court PoplatkyOdkaz sa zobrazí v novom oknehttps://hmctsformfinder.justice.gov.uk/HMCTS/GetLeaflet.do?court_leaflets_id=264

Pre uľahčenie odkazovania sa od malých požadovať zaplatenie odmien v nasledujúcej tabuľke sú správne z 17. novembra 2016. Súdne poplatky podliehajú zmenám, takže by ste vždy mali preveriť, či už na súde, u svojho právneho zástupcu a u iných jednotlivcov alebo organizácií, ktoré sú zapojené do výšky poplatkov je stále aktuálne. Tieto poplatky sú v libra šterlingov (GBP), na výpočet ekvivalentu v eurách na prepočet sa musí uplatňovať v deň, keď chcete podať žiadosť.

1.1 O začatí konaní (vrátane konaní vydal povolenie vydať po tom, ako je poskytnutá bez CCBC prípadov predložených prípadov, ktoré centrum používatelia alebo používatelia peňažného nároku OnLine surového) na vymáhanie sumy peňazí, ak je požadovaná suma:

Povinný poplatok (v GBP)

Písm. a) Nepresahuje 300 GBP.

35 GBP

(b) Prekročí 300 GBP, ale nepresahuje 500 GBP.

50 GBP

(c) Prekročí 500 GBP, ale nepresahuje 1,000 GBP.

70 GBP

(d) Prekročí 1,000 GBP, ale nepresahuje 1,500 GBP.

80 GBP

(e) Prekročí 1,500 GBP, ale nepresahuje 3,000 GBP.

115 GBP

Konanie na vypočutie o ďalší poplatok je splatný.

Poplatok splatný za vypočutie vo veci s nízkou hodnotou sporu, kde požadovaná suma:

 

(I) Nepresahuje 300 GBP.

25 GBP

(II) Prekročí 300 GBP, ale nepresahuje 500 GBP.

55 GBP

(II) Prekročí 500 GBP, ale nepresahuje 1,000 GBP.

80 GBP

(III) Prekročí 1,000 GBP, ale nepresahuje 1,500 GBP.

115 GBP

(IV) Prekročí 1,500 GBP, ale nepresahuje 3,000 GBP.

170 GBP

Ak si želáte uplatniť pohľadávku ďalší poplatok je splatný.

Budete musieť zaplatiť súdny poplatok podať na súd a ďalšie súdne poplatky platiť počas rôznych fáz súdneho prípadu. Môžete mať nárok na „odpustenie poplatku“ (v závislosti od vašich osobných okolností), čo znamená, že možno nebudete musieť zaplatiť súdny poplatok alebo budete musieť zaplatiť len jeho časť. Pri každom poplatku, ktorý má byť zaplatený počas súdneho procesu, však musíte požiadať o jeho odpustenie samostatne. Áno, napríklad keď žiada o odpustenie podaná prvá žiadosť by ste len na odpustenie tohto prvého poplatku. Je to preto, lebo vaše osobné okolnosti sa počas žaloby môžu zmeniť a možno neskôr počas prípadu už nebudete mať právo na odpustenie poplatku. Alebo môžete nadobudnúť právo na odpustenie poplatku počas prípadu.

Čo sa stane, ak nebudú platiť súdne poplatky načas?

Ak navrhovateľ vyplniť príslušné údaje o kreditnej karte správne alebo nie, z nejakého dôvodu súd zašle formulár B „žiadosť súdu alebo tribunálu o doplnenie a/alebo opravu tlačiva návrhu na uplatnenie pohľadávky“ navrhovateľovi so žiadosťou, aby informácie o platnom kreditných kariet, umožnenie platenia súdnych poplatkov. Žiadosti nebudú prijaté žiadne ďalšie ak platba nie je prijatá.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Platba súdnych poplatkov je poskytovať správne údaje o platbe na súd. Spočiatku by sa to malo dosiahnuť poskytnutím príslušných podrobností v „európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, dodatok k formuláru A“.

Platby sa zvyčajne uskutočňujú prostredníctvom debetnej/kreditnej karty. Nie všetky spôsoby platby v tlačive A budú pravdepodobne k dispozícii súd, na ktorý sa žiadosť podáva. Žiadateľ by sa mal obrátiť na súd a overiť spôsob platby, ktoré možno použiť.

Takisto je možné platiť kreditnou kartou cez telefón. Mnohé súdy majú zariadenia na prijímanie platieb kartou týmto spôsobom, ale príslušným súdom by mal byť skontaktovaný potvrdiť platbu možno týmto spôsobom.

Elektronická platba môže byť podaná iba proti osobe s adresou v Spojenom kráľovstve.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Ak bola žiadosť podaná správne, súd poslúži formulár žiadosti (spolu so sprievodnými dokumentmi) spolu s európskym konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu – formulár (formulár C) odporcovi. Oznámenie vydania bude súčasne zaslať žiadateľovi spolu s potvrdenkou platobnej transakcie.

Po prijatí budú obyčajne 8 x 12 cm a majú názov súdu navrchu svoju poštovú adresu, a sumou zaplatenou s dátumom a časom platby na dne.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Európskej únii cezhraničných pohľadávok.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justice.gov.uk/courts/european-union-cross-border-claims


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 09/02/2017