Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Englanti ja Wales

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?


Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Kantajalla on mahdollisuus käyttää eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä koskevaa asetusta (European Small Claims Regulation) enintään 2.000 euron suuruiseen toimeen (lukuun ottamatta kaikkia korkoja, kuluja ja maksusuorituksia) rajatylittävissä tapauksissa. Rajat ylittävällä asialla tarkoitetaan tapausta, jossa vähintään yhdellä asianosaisella on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jonka tuomioistuimen käsiteltäväksi asia on saatettu. Menettelyä voidaan käyttää sekä rahanpesuun että kauppaoikeudellisissa asioissa. Englannissa ja Walesissa voidaan nostaa kanne County Court -tuomioistuimessa, mutta ei High Courtissa.

Mitä kuluja peritään?

Eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä perittävät oikeudenkäyntimaksut ovat samat kuin kotimaisissa vähäisiä vaateita koskevissa menettelyissä.

Euroopan vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan hakemuksen tekeminen edellyttää oikeudenkäyntimaksujen suorittamista. Jos maksat kortilla/luottokortilla, asiaa koskevat korttitiedot olisi esitettävä lisäyksessä ”Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely, lomake A”.

Tapauksissa, joissa on tarpeen tulla kuulluksi riidan ratkaisemiseksi, sovelletaan myös kuulemismaksua.

Jos vaatimusta on tarpeen panna täytäntöön, tarvitaan uusi oikeudenkäyntimaksu. Tarkempia tietoja saatavilla olevista menettelyistä on Englannin ja Walesin täytäntöönpanosivuilla osoitteessa http://www.justice.gov.uk/downloads/courts/european-union-cross-border-claims/ex375_1005.pdfLinkki avautuu uuteen ikkunaan.

Mikä on kulujen suuruus?

Englannin ja Walesin tuomioistuinmaksut ovat lehtinen EX50 Linkki avautuu uuteen ikkunaan— siviili- ja perheasioiden tuomioistuinmaksut.

Selvyyden vuoksi jäljempänä olevassa taulukossa esitetyt vähäiset korvauskulut ovat oikeita 17. marraskuuta 2016. Tuomioistuinmaksut voivat muuttua, joten voimassa oleva maksu on aina tarkistettava tuomioistuimelta, oikeudelliselta edustajalta tai muulta asiaan osalliselta henkilöltä tai organisaatiolta. Nämä maksut ilmaistaan Englannin puntina (GBP), jotta voidaan laskea vastaava arvo euroina. muuntamisessa on käytettävä sinä päivänä, jona hakemus tehdään.

1.1 Lähtömenettelyn aloittaminen (mukaan lukien asian käsittelyn jälkeen annettu menettely, jossa lukuun ottamatta tapauksia, joissa keskuksen käyttäjät ovat nostaneet tapauksia, joissa CCBC on nostettu kanne, on annettu lukuun ottamatta tapauksia, joissa käteisen rahan käyttäjät ovat nostaneet kanteita) saadakseen takaisin rahasumman, jos summa on

Maksu (puntina)

(a) On enintään 300 puntaa

35 PUNTAA

B) Ylittää 300 puntaa mutta ei ylitä 500 Englannin puntaa

50 PUNTAA

C) Ylittää 500 puntaa mutta ei ylitä 1,000 Englannin puntaa

70 PUNTAA

D) Ylittää 1,000 puntaa mutta ei ylitä 1,500 Englannin puntaa

80 PUNTAA

E) Ylittää 1,500 puntaa mutta ei ylitä 3,000 Englannin puntaa

115 PUNTAA

Kuulemismenettelystä peritään uusi maksu.

Maksua peritään takaisin vähäisiä vaateita koskevasta tapauksesta, jossa summa on ilmoitettu seuraavasti:

(I) On enintään 300 puntaa

25 PUNTAA

II) Ylittää 300 puntaa mutta ei ylitä 500 Englannin puntaa

55 PUNTAA

II) Ylittää 500 puntaa mutta ei ylitä 1,000 Englannin puntaa

80 PUNTAA

III) Ylittää 1,000 puntaa mutta ei ylitä 1,500 Englannin puntaa

115 PUNTAA

IV) Ylittää 1,500 puntaa mutta ei ylitä 3,000 Englannin puntaa

170 PUNTAA

Jos haluat periä saatavan, peritään uusi maksu.

Hakemuksen tekemisestä tuomioistuimelle veloitetaan maksu, ja oikeuskäsittelyn eri vaiheissa on suoritettava muita tuomioistuinmaksuja. Tuomioistuinmaksusta on mahdollista saada vapautus henkilökohtaisten olosuhteiden perusteella, jolloin maksua ei tarvitse maksaa tai se on maksettava vain osittain. Vapautusta on kuitenkin haettava erikseen jokaisesta tuomioistuinkäsittelyn kuluessa maksettavasta maksusta. Esimerkiksi avioerohakemuksen tekemisen yhteydessä voi saada vapautuksen tai alennuksen vain ensimmäisestä maksusta. Tämä johtuu siitä, että henkilökohtaiset olosuhteet saattavat muuttua oikeudenkäynnin kuluessa, eivätkä vapautuksen ehdot ehkä enää täyty käsittelyn myöhemmässä vaiheessa. Toisaalta kantajasta voi tulla kelpoinen saamaan vapautus maksusta käsittelyn kuluessa.

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Jos kantaja ei täytä asianmukaisia luottokorttitietoja oikein tai maksua ei ole perusteltu asianmukaisesti, tuomioistuin, joka käsittelee asian, lähettää lomakkeen B ”Tuomioistuimen pyyntö vaatimuslomakkeen täydentämiseksi ja/tai korjaamiseksi” pyynnön esittäjälle, joka pyytää, että annetaan voimassa oleva luottokortti, joka mahdollistaa oikeudenkäyntimaksujen suorittamisen. Hakemusta ei enää oteta vastaan, jos maksua ei ole suoritettu oikein.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Oikeudenkäyntimaksu suoritetaan antamalla tuomioistuimelle asianmukaiset maksutiedot. Aluksi olisi annettava asiaa koskevat tiedot kohdassa ”Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely, lomake A liite”.

Maksu suoritetaan yleensä pankki- tai luottokortilla. Kaikki lomakkeessa A olevat maksutavat eivät todennäköisesti ole käytettävissä tuomioistuimessa, jolle hakemus tehdään. Kantajan on otettava yhteyttä tuomioistuimeen ja tarkistettava, mitä maksutapaa voidaan käyttää.

Voi myös olla mahdollista maksaa puhelinta käyttäen luottokorttia. Monilla tuomioistuimilla on mahdollisuus käyttää korttimaksuja tällä tavoin, mutta siihen on ensin otettava yhteyttä, jotta voidaan varmistaa, että maksu voidaan suorittaa tällä tavoin.

Sähköinen maksu voidaan nostaa vain sellaista henkilöä vastaan, jolla on Yhdistyneen kuningaskunnan osoite.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Jos hakemus on tehty oikein, tuomioistuin toimittaa vaatimuslomakkeen (kaikkine siihen liittyvine asiakirjoineen) vastaajalle yhdessä eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn (European Small Claims Procedure) muodossa (lomake C). Hakijalle lähetetään samanaikaisesti ilmoitus siitä, että hän on vastaanottanut maksutapahtuman.

Tulotodistuksen on yleensä oltava 8 x 12 cm, ja sen on oltava sen tuomioistuimen nimi, joka vastaa sen postiosoitetta, ja maksettava määrä, johon on merkitty maksun suorituspäivä ja -kellonaika.

Lisätietoja on Linkki avautuu uuteen ikkunaanEuroopan unionin rajatylittävissä valituksissa.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 18/09/2019