Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Inglismaa ja Wales

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?


Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju ma maksan?

Mis juhtub, kui ma ei maksa kohtulõivu õigeaegselt?

Kuidas ma saan tasuda kohtukulud?

Mida teha pärast makse tegemist?

Sissejuhatus

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste määrust on võimalik kasutada kuni 2,000 EUR ulatuses (välja arvatud kõik intressid, kulud ja väljamaksed) kostja vastu piiriüleses kohtuasjas. Piiriülese kohtuasja puhul on vähemalt ühe poole alaline elu- või asukoht või peamine elukoht liikmesriigis, mis ei ole selle kohtu liikmesriik, kus hagi esitatakse. Seda menetlust saab kasutada nii rahaliste kui ka mitterahaliste nõuete puhul nii tsiviil- kui ka kaubandusasjades. Inglismaal ja Walesis võib menetluse väljastada maakohtus, kuid mitte kõrgemas kohtus.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse puhul on kohtukulud samad kui väikeste nõuete puhul.

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste taotluse esitamiseks on vaja tasuda kohtukulud. Kui soovite maksta deebet-/krediitkaardiga, tuleks asjakohased kaardi andmed esitada liites „Euroopa väiksemate nõuete menetlus, vorm A”.

Juhul, kui kohtuistung on vajalik vaidluse kindlaksmääramiseks, kohaldatakse ka ärakuulamise eest makstavat tasu.

Kui on vaja jõustada nõue, on vaja täiendavat kohtulõivu. Täpsem teave menetluste liikide kohta on kättesaadav Inglismaa ja Walesi kohta (inglise keeles) aadressil http://www.justice.gov.uk/downloads/courts/european-union-cross-border-claims/ex375_1005.pdfLingil klikates avaneb uus aken.

Kui palju ma maksan?

Kohtulõivud Inglismaal ja Walesis on esitatud infolehes EX50 Lingil klikates avaneb uus aken— Tsiviil- ja perekonnaasjade kohtu tasud

Selguse huvides on allpool esitatud tabelis esitatud väiksemate kohtuvaidluste tasud õiged alates 17. novembrist 2016. Kuna kohtukulude suurus võib muutuda, on alati soovitatav küsida üle kohtust, oma õiguslikult esindajalt või teistelt asjaomastelt isikutelt või asutustelt; kas tegemist on praegu kehtiva tasuga. Need tasud on naelsterlingites (inglise naela), et arvutada eurodes väljendatud ekvivalent, mida tuleb kohaldada päeval, mil soovite esitada taotluse.

1.1 Kui menetluse (sealhulgas pärast loa andmist välja antud menetlus on välja antud pärast loa andmist, välja arvatud CCMBC juhtumid, mille on esitanud keskuse kasutajad või see on välja antud, või juhtumid, mil raha taotlus on sisestatud üle eraldusjoone kasutajad) suhtes, nõutakse sisse rahasumma, mille puhul summa, mille hüvitamist taotletakse:

Makstav tasu (Inglise naelades)

A) Ei ületa 300 Suurbritannia naelsterlingit

35 GBP

B) Ületab 300 Suurbritannia naelsterlingit, kuid ei ületa 500 Suurbritannia naelsterlingit

50 GBP

C) Ületab 500 Suurbritannia naelsterlingit, kuid ei ületa 1,000 Suurbritannia naelsterlingit

70 GBP

(d) Ületab 1,000 Suurbritannia naelsterlingit, kuid ei ületa 1,500 Suurbritannia naelsterlingit

80 GBP

(e) Ületab 1,500 Suurbritannia naelsterlingit, kuid ei ületa 3,000 Suurbritannia naelsterlingit

115 GBP

Asja arutamisele tuleb maksta täiendavat tasu.

Väiksemate nõuete puhul juhtumi ärakuulamise eest makstav tasu, kui taotletud summa:

I) Ei ületa 300 Suurbritannia naelsterlingit

25 GBP

II) Ületab 300 Suurbritannia naelsterlingit, kuid ei ületa 500 Suurbritannia naelsterlingit

55 GBP

II) Ületab 500 Suurbritannia naelsterlingit, kuid ei ületa 1,000 Suurbritannia naelsterlingit

80 GBP

III) Ületab 1,000 Suurbritannia naelsterlingit, kuid ei ületa 1,500 Suurbritannia naelsterlingit

115 GBP

IV) Ületab 1,500 Suurbritannia naelsterlingit, kuid ei ületa 3,000 Suurbritannia naelsterlingit

170 GBP

Kui te soovite nõude täita, tuleb maksta täiendavat tasu.

Avalduse esitamise eest tuleb tasuda kohtule kohtukulud ning kohtumenetluse eri etappidesmaksta ka muid kohtukulusid. Teil võib olla õigus kohtukuludest vabastamisele (sõltuvalt teie isiklikest asjaoludest), mis tähendab, et te ei pea kohtukulusid üldse maksma või peate maksma vaid teatava osa neist. Siiski tuleb teil kõigi kohtumenetluse käigus nõutavate kohtukulude puhul vabastamist eraldi taotleda. Seega, kui taotlete vabastust avalduse esitamisel, saate vabastuse vaid selles esialgses etapis makstavatest kuludest. Seda põhjusel, et teie isiklikud asjaolud võivad kohtuvaidluse jooksul muutuda ning te ei pruugi protsessi hilisemas etapis enam vabastamise tingimustele vastata. Samuti võib juhtuda, et täidate kuludest vabastamise tingimused alles protsessi hilisemas etapis.

Mis juhtub, kui ma ei maksa kohtulõivu õigeaegselt?

Kui taotleja ei täida asjakohaseid krediitkaardiandmeid korrektselt või makse ebaõnnestub mõnel põhjusel, saadab kohus vormi B „Esimese Astme Kohtu taotlus nõudevormi täiendamiseks ja/või parandamiseks” nõude esitajale, kes palub esitada kehtiva krediitkaardi andmed, et võimaldada kohtulõivude tasumist. Taotlust ei võeta enam arvesse, kui ei saada õiget makset.

Kuidas ma saan tasuda kohtukulud?

Kohtulõivu tasutakse, esitades kohtule õiged makseandmed. Kõigepealt tuleks selleks esitada asjaomased üksikasjad vormis „Euroopa väiksemate nõuete menetlus, vormi A liide”.

Tavaliselt makstakse makse deebet-/krediitkaardiga. Kõik vormis A esitatud makseviisid ei ole tõenäoliselt kättesaadavad kohtule, kellele taotlus esitatakse. Hageja peaks pöörduma kohtusse ja kontrollima, millist maksemeetodit saab kasutada.

Samuti võib olla võimalik maksta krediitkaardiga telefoni teel. Paljudel kohtutel on vahendid kaardimaksete tegemiseks sel viisil, kuid selle kinnitamiseks tuleb kõigepealt pöörduda asjaomase kohtu poole.

Elektroonilist makset on võimalik teha ainult isiku vastu, kelle aadress on Ühendkuningriigi aadress.

Mida teha pärast makse tegemist?

Kui taotlus on esitatud nõuetekohaselt, täidab kohus nõude vormi (koos mis tahes täiendavate dokumentidega) koos Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse vastusvormiga (vorm C) kostja kohta. Teatis saadetakse samal ajal ka taotlejale koos maksetehingu laekumisega.

Kviitungi suurus on tavaliselt 8 x 12 cm ja sellel on üleval kohtu nimi ja postiaadress ning summa, mis on makstud koos maksekuupäeva ja -kellaajaga.

Lisateabe saamiseks tutvuge Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa Liidu piiriüleste nõuetega


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 18/09/2019