Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Engeland en Wales

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: middelmatig

Vindt u deze vertaling nuttig?


Inleiding

Welke tarieven zijn van toepassing?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik niet verwijzen in de gerechtskosten op tijd?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik doen na de betaling?

Inleiding

Een aanvrager gebruik kunnen maken van de Europese procedure voor geringe vorderingen om een maatregel tot een bedrag van EUR 2.000 (exclusief alle rente, kosten en uitgaven) tegen een verweerder in een grensoverschrijdende zaak. Een grensoverschrijdende zaak is wanneer ten minste één van de partijen haar woonplaats of haar gewone verblijfplaats heeft in een andere lidstaat dan de lidstaat van het gerecht waar de zaak aanhangig is gemaakt. De procedure kan gebruikt worden voor zowel geld als GMF’s vorderingen in burgerlijke en in handelszaken. In Engeland en Wales kan de procedure worden afgegeven in de County Court, maar niet bij de High Court.

Welke tarieven zijn van toepassing?

De gerechtskosten voor de Europese procedure voor geringe vorderingen zijn dezelfde als die voor de nationale procedure voor geringe vorderingen.

Betaling van de gerechtskosten, is vereist opdat een aanvraag voor een Europese procedure voor geringe vorderingen. Als u met een creditcard/betaalkaart betaalt de betrokken kaart moeten nadere bijzonderheden worden verstrekt in aanhangsel „Europese procedure voor geringe vorderingen, Form A”.

Wanneer een hoorzitting is nodig om het geschil een hearing fee (zittingsvergoeding) ook van toepassing zal zijn.

Als het nodig mocht blijken om een rechter van een dergelijke vergoeding wordt geëist. Meer informatie over de soorten procedures beschikbaar zijn te vinden op de pagina’s voor Engeland en Wales.contentPresentation.do?idTaxonomy=52&idCountry=ew&plang=en&member=1De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.justice.gov.uk/downloads/courts/european-union-cross-border-claims/ex375_1005.pdf

Hoeveel moet ik betalen?

Gerechtskosten in Engeland en Wales kan worden gevonden in de brochure EX50 — burgerrechtelijke en familierechtelijke griffierechtenDe link wordt in een nieuw venster geopend.https://hmctsformfinder.justice.gov.uk/HMCTS/GetLeaflet.do?court_leaflets_id=264

Gemakshalve zijn de geringe vordering vergoedingen in de onderstaande tabel correct zijn met ingang van 17 november 2016. Gerechtskosten kunnen gewijzigd worden. daarom moet u altijd bij de rechtbank, uw advocaat of andere betrokken personen of organisaties een bedrag nog steeds geldt. Deze vergoedingen worden in pond sterling (GBP), voor de berekening van de tegenwaarde in euro van een omzetting moet worden uitgevoerd op de dag waarop u de aanvraag te doen.

1.1 Aan het begin van de procedure (inclusief een daad van vervolging af te geven na toestemming wordt verleend door de CCBC Centrum voor zaken die aanhangig zijn gemaakt door gebruikers of ruwe door Money Claim OnLine gebruikers) tot betaling van een geldsom indien de gevorderde som:

Verschuldigde vergoeding (£)

(a) Niet hoger is dan £300

35 GBP

(b) Meer dan £300 maar niet hoger is dan £500

50 GBP

(c) Meer dan £500 maar niet hoger is dan £1,000

70 GBP

(d) Meer dan £1,000 maar niet hoger is dan £1,500

80 GBP

(e) Meer dan £1,500 maar niet hoger is dan £3,000

115 GBP

Op een hoorzitting een aanvullende vergoeding verschuldigd is.

Een vergoeding moet worden betaald voor de behandeling van een zaak over de small claims-procedure wanneer het gevorderde bedrag:

 

(I) Niet hoger is dan £300

25 GBP

(II) Meer dan £300 maar niet hoger is dan £500

55 GBP

(II) Meer dan £500 maar niet hoger is dan £1,000

80 GBP

(III) Meer dan £1,000 maar niet hoger is dan £1,500

115 GBP

(IV) Meer dan £1,500 maar niet hoger is dan £3,000

170 GBP

Indien u de vordering nog een vergoeding moet worden betaald.

U moet een heffing (griffierechten) betalen een aanvraag indienen bij de rechter en ook in de gerechtskosten in de latere stadia van de rechtszaak. Als uw persoonlijke omstandigheden daar aanleiding toe geven, kunt u misschien in aanmerking komen voor kwijtschelding. dat betekent dat u geen griffierechten hoeft te betalen of slechts een gedeelte. Voor elke fase in het proces moet u echter opnieuw kwijtschelding aanvragen. Zo moet bijvoorbeeld in kwijtschelding aanvraagt bij de eerste aanvraag wordt ingediend de kwijtschelding alleen voor die eerste heffing. De reden daarvoor is dat uw persoonlijke omstandigheden tijdens de rechtszaak kunnen veranderen, waardoor u niet langer voor kwijtschelding in aanmerking komt. Het is ook mogelijk dat u in de loop van het proces juist wel voor kwijtschelding in aanmerking komt.

Wat gebeurt er als ik niet verwijzen in de gerechtskosten op tijd?

Indien de eiser ter zake in te vullen correct creditcardgegevens of om een of andere reden niet voor de rechter zal sturen formulier B „Verzoek van het gerecht aan te vullen en/of te corrigeren” aan de aanvrager te verzoeken een geldige creditcard worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat de betaling van de gerechtskosten. De aanvraag zal niet worden geïnterpreteerd als de correcte betaling nog niet ontvangen.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Betaling van de gerechtskosten door het verstrekken van correcte betaling bijzonderheden aan de rechter. In eerste instantie moet gebeuren door het verlenen van relevante gegevens in de Europese procedure voor geringe vorderingen, bijlage bij formulier A”.

Betaling gebeurt gewoonlijk door middel van een betaalkaart of creditcard. Niet alle in formulier A beschikbaar kunnen zijn bij het gerecht waarbij de aanvraag wordt ingediend. De eiser moet contact opnemen met de rechter en navragen welke betaalwijze kunnen worden gebruikt.

Het is ook mogelijk te betalen met een kredietkaart via de telefoon. Veel rechterlijke instanties beschikken over de nodige voorzieningen voor het verrichten van kaartbetalingen in deze wijze, maar de bevoegde rechter moet eerst contact opgenomen om te bevestigen dat de betalingen op deze wijze worden verzonden.

Elektronische betaling kan slechts worden ingesteld tegen iemand met een adres in het Verenigd Koninkrijk.

Wat moet ik doen na de betaling?

Indien het verzoek is ingediend, zal het gerecht het vorderingsformulier (met eventuele begeleidende documenten) samen met de Europese procedure voor geringe vorderingen antwoordformulier (formulier C) op de verweerder. Een kennisgeving van afgifte worden toegezonden op hetzelfde moment aan de aanvrager te zamen met een ontvangstbewijs van de betalingstransactie.

De ontvangst bedraagt normaliter 8 x 12 cm en de naam van de rechtbank bovenaan haar postadres en het betaalde bedrag, datum en tijdstip van betaling op de bodem.

Voor meer informatie, zie Europese Unie grensoverschrijdende vorderingenDe link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.justice.gov.uk/courts/european-union-cross-border-claims


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 09/02/2017