Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Inglismaa ja Wales

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?


Sissejuhatus

Millised on tasud?

Kui palju tuleb selle eest maksta?

Mis juhtub, kui ma ei ole kohtulõivu tasuda õigel ajal?

Kuidas ma saan kohtulõivu tasuda?

Mida teha pärast?

Sissejuhatus

Võlausaldaja saab kasutada Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse määrus võtta meetmeid kuni 2.000 eurot (ei sisalda intresse, kulusid ja muid kõrvalnõudeid) asuva kostja vastu, mis on piiriülene juhtum. Piiriüleseks juhtumiks juhtumit, mille korral vähemalt ühe poole alaline asukoht või peamine elukoht on liikmesriigis, mis ei ole liikmesriik, kus hagi on esitatud. Menetlust saab kasutada nii raha kui investeerimisfondid nõuded nii tsiviil- kui ka kaubandusasjades. Inglismaal ja Walesis võib välja anda County Courtile, kuid Kõrgem kohus.

Millised on tasud?

Kohtulõivud Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse jaoks on samad nagu väiksemate kohtuvaidluste puhul.

Kohtulõivude tasumiseks on vaja selleks, et muuta Euroopa väiksemate kohtuvaidluste puhul. Kui Te soovite tasuda deebet- või krediitkaartide asjakohaseid andmeid, mis peaksid olema esitatud liites „Euroopa väiksemate kohtuvaidluste vormi A”.

Juhul, kui arutelu on vajalik selle vaidluse lahendamiseks, kohaldatakse ka tasu.

Kui peaks tekkima vajadus nõude esitamist kohtumenetluse tasu on veel vaja. Üksikasjalikum teave menetluste kohta võib leida lehekülgede jõustamise kohta Inglismaal ja Walesis.contentPresentation.do?idTaxonomy=52&idCountry=ew&plang=en&member=1Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.justice.gov.uk/downloads/courts/european-union-cross-border-claims/ex375_1005.pdf

Kui palju tuleb selle eest maksta?

Kohtukulud Inglismaal ja Walesis leiate infolehe EX50 — tsiviil- ja perekonnaasjade TasudLingil klikates avaneb uus akenhttps://hmctsformfinder.justice.gov.uk/HMCTS/GetLeaflet.do?court_leaflets_id=264

Selguse huvides on väiksemate kohtuvaidluste allpool tabelis esitatud tasud kehtivad seisuga 17. november 2016. Kohtulõivud ja võivad muutuda, on alati soovitatav küsida üle kohtust, oma õiguslikult esindajalt või teistelt asjaomastelt isikutelt või asutustelt, kas tegemist on praegu kehtiva tasuga. Need tasud on naelsterling (GBP) arvutamiseks, mis on ekvivalentne väärtus eurodes ümberarvutus tehakse päeval, mil soovite esitada taotlus.

1.1 Menetluse (sealhulgas menetluse alustamise kohta pärast seda, kui luba on välja antud, välja arvatud CCBC juhtumite puhul, mille töötlemata keskuse kasutajate või kasutajate OnLine nõude raha tagasinõudmiseks rahasumma, kui nõutud summa:

Makstav tasu (Inglise naelades)

(a) Ei ületa 300 Inglise naela.

35 MILJONIT SUURBRITANNIA NAELSTERLINGIT

(b) Üle 300 naela, kuid mitte üle 500 naela

50 MILJONIT SUURBRITANNIA NAELSTERLINGIT

(c) Üle 500 naela, kuid mitte üle 1,000 naela

70 MILJONIT SUURBRITANNIA NAELSTERLINGIT

(d) Üle 1,000 naela, kuid mitte üle 1,500 naela

80 MILJONIT SUURBRITANNIA NAELSTERLINGIT

(e) Üle 1,500 naela, kuid mitte üle 3,000 naela

115 MILJONIT SUURBRITANNIA NAELSTERLINGIT

Ärakuulamise menetluse kohta veel selle eest tasu maksma.

Ärakuulamise eest makstavat tasu ja väiksemate kohtuvaidluste puhul, kus summa:

 

(I) Ei ületa 300 Inglise naela.

25 MILJONIT SUURBRITANNIA NAELSTERLINGIT

(II) Üle 300 naela, kuid mitte üle 500 naela

55 MILJONIT SUURBRITANNIA NAELSTERLINGIT

(II) Üle 500 naela, kuid mitte üle 1,000 naela

80 MILJONIT SUURBRITANNIA NAELSTERLINGIT

III) Üle 1,000 naela, kuid mitte üle 1,500 naela

115 MILJONIT SUURBRITANNIA NAELSTERLINGIT

(IV) Üle 1,500 naela, kuid mitte üle 3,000 naela

170 MILJONIT SUURBRITANNIA NAELSTERLINGIT

Kui te soovite täita nõuda täiendavat tasu.

Avalduse esitamise eest tuleb tasuda kohtule kohtukulud ning kohtumenetluse eri etappidesmaksta ka muid kohtukulusid. Teil võib olla õigus kohtukuludest vabastamisele (sõltuvalt teie isiklikest asjaoludest), mis tähendab, et te ei pea kohtukulusid üldse maksma või peate maksma vaid teatava osa neist. Siiski tuleb teil kõigi kohtumenetluse käigus nõutavate kohtukulude puhul vabastamist eraldi taotleda. Seega, kui taotlete vabastust avalduse esitamisel, saate vabastuse vaid selles esialgses etapis makstavatest kuludest. Seda põhjusel, et teie isiklikud asjaolud võivad kohtuvaidluse jooksul muutuda ning te ei pruugi protsessi hilisemas etapis enam vabastamise tingimustele vastata. Samuti võib juhtuda, et täidate kuludest vabastamise tingimused alles protsessi hilisemas etapis.

Mis juhtub, kui ma ei ole kohtulõivu tasuda õigel ajal?

Kui taotleja ei suuda täita vastavad krediitkaardi andmeid õigesti või mingil põhjusel ei ole asja lahendav kohus saadab vormi B („Request pädeva kohtu poolt ja/või ei paranda nõudevormi”, et hageja palus, et andmed tuleb esitada kehtiv krediitkaart, et võimaldada kohtulõivude tasumist. Taotlust ei võeta muid kui makse ei laeku õigeks.

Kuidas ma saan kohtulõivu tasuda?

Riigilõivu tasumisest on tehtud õigele makse üksikasjad, andes kohtule. Algselt selleks tuleks anda asjakohast teavet Euroopa väiksemate kohtuvaidluste vormi A liites.

Üldjuhul tehakse maksed deebet- või krediitkaartide vahendusel. Mitte kõik makseviisid vormi A, on tõenäoline, et kohus, kellele taotlus esitatakse. Nõude esitaja peaks pöörduma kohtusse ja kontrollida, milliseid makseviisi võib kasutada.

Samuti võib olla võimalik tasuda krediitkaardiga telefoni teel. Võttes võimalused paljude kohtute kaardimaksete sellisel viisil, kuid asjaomane kohus kõigepealt tuleks võtta ühendust, et kinnitada maksta saab sel viisil.

Elektrooniline maksmine võimalik üksnes isiku vastu, kellel on Ühendkuningriigis asuv aadress.

Mida teha pärast?

Juhul, kui taotlus on esitatud, võtab kohus nõuetekohaselt täitma taotluse vormi (mis tahes lisadokumendid) koos Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus vastusvormi (vorm C) kostjale. Väljaandmise teade saadetakse samal ajal ka nõude saamisest koos maksetehinguga.

Tavaliselt saab kätte 8 x 12 cm ning selle kohtu nimi, tema postiaadress, kuupäev ja tasutud summa tasumise tähtaja lõppu.

Lisateabe saamiseks vt Euroopa Liidu piiriülesed nõudedLingil klikates avaneb uus akenhttp://www.justice.gov.uk/courts/european-union-cross-border-claims


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 09/02/2017