Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Engeland en Wales

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: priemerná

Je podľa vás tento preklad užitočný?


Inleiding

Welke vergoedingen zijn van toepassing?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaalt?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

Een eiser kan de Europese verordening inzake geringe vorderingen gebruiken om een vordering in te stellen tot een bedrag van 2,000 EUR (met uitzondering van alle rente, kosten en uitgaven) tegen een verweerder in een grensoverschrijdende zaak. Een grensoverschrijdende zaak is waar ten minste een van de partijen haar woonplaats of gewone verblijfplaats heeft in een andere lidstaat dan de lidstaat waar de zaak aanhangig wordt gemaakt. De procedure kan zowel in burgerlijke als in handelszaken worden gebruikt voor zowel geldvorderingen als vorderingen zonder geld. In Engeland en Wales kan een procedure worden ingeleid bij het County Court, maar niet bij de High Court.

Welke vergoedingen zijn van toepassing?

De gerechtskosten voor de Europese procedure voor geringe vorderingen zijn dezelfde als die voor de binnenlandse geringe vorderingen.

De betaling van gerechtskosten is vereist om een aanvraag voor een Europese geringe vordering in te dienen. Indien u via een debet- of kredietkaart wenst te betalen, moet de desbetreffende kaartgegevens worden vermeld in het aanhangsel bij de „Europese procedure voor geringe vorderingen, formulier A”.

In de gevallen waarin een hoorzitting nodig is om het geschil te bepalen, is ook een gehoorvergoeding van toepassing.

Indien een vordering moet worden ingesteld, is verdere griffierechten vereist. Meer details over de beschikbare procedures zijn te vinden op de handhavingspagina’s voor Engeland en Wales.De link wordt in een nieuw venster geopend. http://www.justice.gov.uk/downloads/courts/european-union-cross-border-claims/ex375_1005.pdf

Hoeveel moet ik betalen?

Gerechtskosten in Engeland en Wales zijn te vinden in folder De link wordt in een nieuw venster geopend.EX50 — Vergoedingen voor burgerlijke en familierechtbanken

Gemakshalve zijn de vergoedingen voor geringe vorderingen in de tabel hieronder juist per 17 november 2016. Gerechtskosten kunnen gewijzigd worden. daarom moet u altijd bij de rechtbank, uw advocaat of andere betrokken personen of organisaties navragen of een bedrag nog steeds geldt. Deze vergoedingen liggen in het pond sterling (GBP) voor de berekening van het equivalent in euro’s op de dag waarop u de aanvraag wilt indienen.

1.1 Met betrekking tot de procedure voor het openen van een procedure (met inbegrip van de na de toestemming tot afgifte uitgevaardigde procedure wordt de door de gebruikers van het centrum ingestelde casuszaken of zaken die worden geleid door Money Claim OnLine, gebruikers van het beroep) verleend om een geldsom te recupereren wanneer het gevorderde bedrag:

Verschuldigde vergoeding (£)

A) Niet meer dan £300

£35

B) Meer dan 300, doch niet meer dan 500 UKL

£50

C) Meer dan 500, doch niet meer dan 1,000 UKL

£70

D) Meer dan 1,000, doch niet meer dan 1,500 UKL

£80

E) Meer dan 1,500, doch niet meer dan 3,000 UKL

£115

Bij de behandeling van een verhoor is een bijkomende vergoeding verschuldigd.

Een vergoeding voor het horen van een zaak over het spoor van de geringe vorderingen, waarbij het gevorderde bedrag:

(I) Niet meer dan £300

£25

II) Meer dan 300, doch niet meer dan 500 UKL

£55

II) Meer dan 500, doch niet meer dan 1,000 UKL

£80

(III) Meer dan 1,000, doch niet meer dan 1,500 UKL

£115

IV) Meer dan 1,500, doch niet meer dan 3,000 UKL

£170

Indien u de vordering wil handhaven, is een extra vergoeding verschuldigd.

U moet een griffierecht betalen om bij het gerecht een vordering in te stellen en verdere gerechtskosten te betalen in verschillende stadia van de rechtszaak. Als uw persoonlijke omstandigheden daar aanleiding toe geven, kunt u misschien in aanmerking komen voor kwijtschelding. dat betekent dat u geen griffierechten hoeft te betalen of slechts een gedeelte. Voor elke fase in het proces moet u echter opnieuw kwijtschelding aanvragen. Zo zou bijvoorbeeld een verzoek om kwijtschelding wanneer de eerste aanvraag wordt ingediend u alleen de kwijtschelding geven voor die eerste „uitgifte” -vergoeding. De reden daarvoor is dat uw persoonlijke omstandigheden tijdens de rechtszaak kunnen veranderen, waardoor u niet langer voor kwijtschelding in aanmerking komt. Het is ook mogelijk dat u in de loop van het proces juist wel voor kwijtschelding in aanmerking komt.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaalt?

Indien de aanvrager de desbetreffende creditcardgegevens niet correct invult of de betaling om een of andere reden niet doorstaat, verzendt de rechtbank formulier B „Verzoek van het gerecht om het vorderingsformulier aan te vullen en/of te corrigeren” aan de eiser met het verzoek om de gegevens betreffende een geldige kredietkaart te verstrekken om de betaling van de gerechtskosten mogelijk te maken. Het verzoek wordt niet verder toegepast indien de juiste betaling niet wordt ontvangen.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De betaling van de gerechtskosten geschiedt door het verstrekken van de juiste gegevens over de betaling aan de rechtbank. In eerste instantie moet dit worden gedaan door relevante details te verstrekken in „Europese procedure voor geringe vorderingen, aanhangsel van formulier A”.

De betaling geschiedt meestal via een debet- of kredietkaart. Niet alle wijzen van betaling in formulier A zullen waarschijnlijk beschikbaar zijn bij het gerecht waar de aanvraag wordt ingediend. De eiser dient contact op te nemen met de rechtbank en te controleren welke betalingswijze kan worden gebruikt.

Het kan ook mogelijk zijn een creditcard via de telefoon te betalen. Veel rechtbanken beschikken op deze manier over de nodige faciliteiten om kaartbetalingen te kunnen verrichten, maar de bevoegde rechtbank moet eerst contact opnemen om de betaling te bevestigen.

Elektronische betaling kan alleen tegen iemand met een Brits adres worden ingediend.

Wat moet ik na de betaling doen?

Indien de aanvraag correct is ingediend, dient de rechtbank het vorderingsformulier (met eventuele begeleidende documenten) in te dienen, samen met het Europees formulier C voor de procedure voor geringe vorderingen van de verweerder. Tegelijk met de ontvangst van de betalingstransactie wordt tegelijkertijd een bericht van afgifte aan de aanvrager toegezonden.

Het ontvangstbewijs is gewoonlijk 8 x 12 cm en heeft bovenaan de naam van de rechtbank bovenaan zijn postadres, en het betaalde bedrag op de datum en het tijdstip van de betaling onderaan.

Zie voor meer informatie De link wordt in een nieuw venster geopend.grensoverschrijdende vorderingen van de Europese Unie.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 18/09/2019