Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Englanti ja Wales

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?


Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos en maksaa oikeudenkäyntimaksut ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Kantajalla on kuitenkin oikeus käyttää eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä koskevaa asetusta viedä enintään 2.000 euron suuruisen summan (ilman korkoja, kuluja ja kustannuksia) sellaista vastaajaa vastaan rajat ylittävässä tapauksessa. On rajatylittävä, kun vähintään yhdellä asianosaisella on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka muussa jäsenvaltiossa kuin jäsenvaltion tuomioistuimesta, jossa kanne on nostettu. Menettelyä voidaan käyttää rahaa ja N tavaravoittoautomaattien molemmissa siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa. Englannissa ja Walesissa on annettu County Court -tuomioistuimessa mutta ei High Courtissa.

Mitä kuluja peritään?

Oikeudenkäyntimaksut eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn osalta ovat samat kuin kansallisessa vähäisiin vaatimuksiin.

Oikeudenkäyntimaksut on maksettava, jotta eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin. Jos haluatte maksaa pankki- tai luottokortin tiedot on annettava kyseiselle kortille liitteessä ”eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely A”.

Jos kuuleminen on tarpeen asian ratkaisemiseksi, että maksu koskee myös suullisessa käsittelyssä.

Mikäli on tarpeen vaatimuksen oikeudenkäyntimaksu on edelleen tarpeen. Tarkempia tietoja eri menettelyistä löytyy sivuilta täytäntöönpanoa Englannissa ja Walesissa.contentPresentation.do?idTaxonomy=52&idCountry=ew&plang=en&member=1Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.justice.gov.uk/downloads/courts/european-union-cross-border-claims/ex375_1005.pdf

Mikä on kulujen suuruus?

Oikeudenkäyntimaksut Englannissa ja Walesissa löytyvät esitteen EX50 – Civil and Family Court FeesLinkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://hmctsformfinder.justice.gov.uk/HMCTS/GetLeaflet.do?court_leaflets_id=264

Viittausten helpottamiseksi vähäisiin vaateisiin sovellettavien maksujen seuraavassa taulukossa on 17. marraskuuta 2016. Tuomioistuinmaksut voivat muuttua, joten olisi aina tarkistettava tuomioistuimelta, oikeudelliselta edustajalta ja muut henkilöt tai järjestöt, jotka ovat mukana, että maksu. Nämä maksut ovat Englannin punta (GBP), vastaava määrä euroina lasketaan muuntaminen on tehtävä haluat tehdä hakemuksen.

1.1 Oikeudenkäyntimenettelyn aloittaminen (mukaan lukien, annetaan sen jälkeen, kun lupa on myönnetty lukuun ottamatta tapauksia, joissa keskuksen CCBC käyttäjien tai käyttäjien raakatimanttien Money Claim OnLine) on perittävä rahasumma, jos vaadittu summa:

Maksu (puntina)

Aterioita ja virvokkeita. Enintään 300 puntaa

35 ENGLANNIN PUNTAA

B) Yli 300 mutta enintään 500 puntaa

50 ENGLANNIN PUNTAA

(c) Yli 500 mutta enintään 1,000 puntaa

70 ENGLANNIN PUNTAA

(d) Yli 1,000 mutta enintään 1,500 puntaa

80 ENGLANNIN PUNTAA

(e) Yli 1,500 mutta enintään 3,000 puntaa

115 ENGLANNIN PUNTAA

Suullisessa käsittelyssä, joka on vielä maksettava palkkio.

Maksu on maksettava, kun vähäisiä vaateita koskevassa menettelyssä, jos vaadittu summa:

 

(I) Enintään 300 puntaa

25 ENGLANNIN PUNTAA

(II) Yli 300 mutta enintään 500 puntaa

55 ENGLANNIN PUNTAA

(II) Yli 500 mutta enintään 1,000 puntaa

80 ENGLANNIN PUNTAA

(III) Yli 1,000 mutta enintään 1,500 puntaa

115 ENGLANNIN PUNTAA

(IV) Yli 1,500 mutta enintään 3,000 puntaa

170 ENGLANNIN PUNTAA

Jos haluatte vielä täytäntöönpano on suoritettava maksu.

Hakemuksen tekemisestä tuomioistuimelle veloitetaan maksu, ja oikeuskäsittelyn eri vaiheissa on suoritettava muita tuomioistuinmaksuja. Tuomioistuinmaksusta on mahdollista saada vapautus henkilökohtaisten olosuhteiden perusteella, jolloin maksua ei tarvitse maksaa tai se on maksettava vain osittain. Vapautusta tai alennusta on kuitenkin haettava erikseen jokaisesta tuomioistuinkäsittelyn kuluessa veloitettavasta maksusta. Esimerkiksi avioerohakemuksen tekemisen yhteydessä voi saada vapautuksen tai alennuksen vain ensimmäisestä maksusta. Tämä johtuu siitä, että henkilökohtaiset olosuhteet saattavat muuttua oikeudenkäynnin kuluessa, eivätkä vapautuksen ehdot ehkä enää täyty käsittelyn myöhemmässä vaiheessa. Toisaalta kantajasta voi tulla kelpoinen saamaan vapautus maksusta käsittelyn kuluessa.

Mitä tapahtuu, jos en maksaa oikeudenkäyntimaksut ajoissa?

Jos kantaja ei täytä asiaankuuluvia luottokorttitietoja asianmukaisesti tai ei jostain syystä, tuomioistuin, jonka käsiteltäväksi pyyntö lähettää lomakkeen B (tuomioistuimen esittämä koskeva täydentämis- ja/tai oikaisupyyntö muodossa ”kantaja pyytää, että voimassa olevan luottokortin avulla tuomioistuinmaksuista. Hakemusta ei oteta sikseen, jos maksua ei ole vastaanotettu oikeassa.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Oikeudenkäyntimaksu on maksettava antamalla asianmukaiset tiedot tuomioistuimelle. Alun perin tämä olisi tehtävä antamalla asianmukaisia tietoja ”eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä liitteen lomakkeessa A”.

Maksu tapahtuu yleensä pankki- tai luottokortti. Kaikki maksutavat A-lomake on todennäköisesti saatavilla tuomioistuimen, jolle hakemus lähetetään. Kantajan olisi otettava yhteyttä tuomioistuimen ja tarkistettava, mitkä maksutavat voidaan käyttää.

Se voi myös olla mahdollista maksaa luottokortilla, joka on puhelimitse. Monet tuomioistuimet ovat purjeiden korttimaksujen tällä tavoin, mutta ensin olisi otettava yhteyttä asianomaista tuomioistuinta vahvistamaan, että maksu voidaan suorittaa tällä tavoin.

Sähköiset maksujärjestelmät voidaan nostaa vain henkilö, jolla on Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Jos hakemus on tehty asianmukaisesti, tuomioistuin toimii vaatimuslomake (saateasiakirjoihin) eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä osuutensa vastauslomakkeesta (lomake C) vastaajalle. Asiaa koskeva ilmoitus lähetetään hakijalle sekä maksutapahtuman vastaanottamisesta.

Se on tyypillisesti on 8 x 12 cm ja sen tuomioistuimen nimi, sen postiosoite, ja maksettu määrä on päivämäärä ja aika, jolloin maksu pohjassa.

Lisätietoja Euroopan unionin rajat ylittävät vaatimukset,Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.justice.gov.uk/courts/european-union-cross-border-claims


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 09/02/2017