Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - L-Ingilterra u Wales

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: dobrá

Je podľa vás tento preklad užitočný?


Introduzzjoni

X’tariffi huma applikabbli?

Kemm se nħallas?

X’jiġri jekk ma nħallsux it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

X’għandi nagħmel wara l-pagament?

Introduzzjoni

Rikorrent jista’ juża r-Regolament Ewropew għal Talbiet Żgħar biex jieħu azzjoni sa ammont ta’ EUR 2.000 (esklużi l-interessi, l-ispejjeż u l-infiq kollha) kontra konvenut f’każ transkonfinali. Każ transkonfinali huwa fejn mill-inqas waħda mill-partijiet hija domiċiljata jew abitwalment residenti fi Stat Membru li mhux Stat Membru tal-qorti fejn tiġi ppreżentata l-azzjoni. Il-proċedura tista’ tintuża kemm għal pretensjonijiet ta’ flus kif ukoll għal dawk li mhumiex fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali. Fil-proċedimenti tal-Ingilterra u Wales jistgħu jinħarġu fil-Qorti tal-Kontea iżda mhux fil-Qorti Superjuri.

X’tariffi huma applikabbli?

It-tariffi tal-qorti għall-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar huma l-istess bħal dawk għall-pretensjonijiet żgħar domestiċi.

Il-ħlas ta’ tariffi tal-qorti huwa meħtieġ sabiex issir applikazzjoni għal Talba Żgħira Ewropea. Jekk tixtieq tħallas b’kard ta’ debitu/ta’ kreditu d-dettalji rilevanti tal-kard għandhom jiġu pprovduti fl-Appendiċi għal “Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, Formola A”.

F’każijiet fejn ikun hemm bżonn ta’ smigħ sabiex tiġi ddeterminata t-tilwima, għandha tapplika wkoll tariffa għas-smigħ.

Jekk ikun hemm bżonn li jintalab ħlas ieħor tal-qorti, tkun meħtieġa miżata oħra tal-qorti. Aktar dettalji dwar it-tipi ta’ proċeduri disponibbli jinsabu fil-paġni ta’ infurzar għall-Ingilterra u Wales.Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida http://www.justice.gov.uk/downloads/courts/european-union-cross-border-claims/ex375_1005.pdf

Kemm se nħallas?

It-tariffi tal-qorti fl-Ingilterra u f’Wales jistgħu jinstabu fil-fuljett ESX50 Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida— Tariffi tal-Qorti Ċivili u tal-Familja

Għal faċilità ta’ referenza, it-tariffi ta’ talbiet żgħar fit-tabella hawn taħt huma korretti mill-17 ta’ Novembru 2016. It-tariffi tal-Qorti jistgħu jinbidlu, għalhekk għandek dejjem tivverifika mal-qorti jew mar-rappreżentant legali tiegħek li dak l-ammont għadu t-tariffa kurrenti. Dawn it-tariffi huma f’lira sterlina (GBP), biex jiġi kkalkulat l-ekwivalenti f’Euros għandha tiġi applikata konverżjoni dakinhar li tkun tixtieq tagħmel l-applikazzjoni.

1.1 Għal proċedimenti tal-bidu (inklużi proċedimenti maħruġa wara li jingħata l-permess biex tinħareġ l-awtorizzazzjoni billi jiġu esklużi l-każijiet CCBC li tressqu mill-utenti taċ-Ċentru jew li huma kawżi mhux maħduma mill-utenti taċ-Ċentru tal-Flus (Money claim Online Users)) biex tiġi rkuprata somma ta’ flus fejn is-somma mitluba:

Tariffa pagabbli (£)

(a) Ma jaqbiżx £300

£35

(b) Taqbeż £300 iżda ma taqbiżx £500

£50

(c) Taqbeż £500 iżda ma taqbiżx £1,000

£70

(d) Taqbeż £1,000 iżda ma taqbiżx £1,500

£80

(e) Taqbeż £1,500 iżda ma taqbiżx £3,000

£115

Dwar il-proċedura għal smigħ għandha titħallas tariffa oħra.

Ħlas pagabbli għas-smigħ ta’ każ fuq il-korsa tal-pretensjonijiet żgħar fejn is-somma mitluba:

(I) Ma jaqbiżx £300

£25

(II) Taqbeż £300 iżda ma taqbiżx £500

£55

(II) Taqbeż £500 iżda ma taqbiżx £1,000

£80

(III) Taqbeż £1,000 iżda ma taqbiżx £1,500

£115

(IV) Taqbeż £1,500 iżda ma taqbiżx £3,000

£170

Jekk tixtieq li tiġi infurzata, trid titħallas tariffa oħra.

Trid tħallas it-tariffi tal-qorti biex tressaq rikors quddiem il-qorti u trid tħallas tariffi oħra tal-qorti fi stadji differenti tal-każ il-qorti. Inti tista’ tikkwalifika għal “remissjoni tat-tariffi” (skont iċ-ċirkostanti personali tiegħek) li jfisser li inti ma jkollokx għalfejn tħallas it-tariffi tal-qorti, jew inkella jkollok tħallas biss parti minnhom. Madankollu, inti trid tressaq rikors għal remissjoni separata għal kull tariffa li trid titħallas matul il-proċess ġudizzjarju. Għalhekk, pereżempju, meta tressaq rikors għar-remissjoni meta ssir l-ewwel applikazzjoni, din tagħtik biss ir-remissjoni għal dik l-ewwel tariffa “ta’ reġistrazzjoni”. Dan għaliex iċ-ċirkostanzi personali tiegħek jistgħu jinbidlu matul il-proċess għad-divorzju, u tista’ ma tibqax eliġibbli għar-remissjoni aktar tard matul il-każ. Inkella, inti tista’ ssir eliġibbli għar-remissjoni tat-tariffi matul il-każ.

X’jiġri jekk ma nħallsux it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Jekk il-pretendent ma jimliex id-dettalji rilevanti tal-karta ta’ kreditu b’mod korrett jew il-ħlas ma jaħdimx għal xi raġuni, il-qorti li qed tittratta tibgħat il-Formola B “Talba mill-qorti jew tribunal biex tikkompleta u/jew tirrettifika l-formola tat-talba” lil min qed jagħmel it-talba li titlob li jingħataw dettalji ta’ karta ta’ kreditu valida li tippermetti li jitħallsu l-miżati tal-qorti. L-applikazzjoni ma titkompliex jekk il-ħlas korrett ma jiġix riċevut.

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

Il-ħlas tad-dritt tal-qorti jsir billi jingħataw dettalji korretti dwar il-ħlas lill-qorti. Inizjalment dan għandu jsir billi jiġu pprovduti dettalji rilevanti f’ “Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, Appendiċi għal Formola A”.

Normalment il-ħlas isir permezz ta’ karta ta’ debitu/ta’ kreditu. Mhux il-metodi kollha ta’ ħlas fil-Formola A x’aktarx ikunu disponibbli fil-qorti li għaliha tkun qed issir l-applikazzjoni. Ir-rikorrent għandu jikkuntattja l-qorti u jivverifika liema metodu ta’ ħlas jista’ jintuża.

Jista’ wkoll ikun possibbli li wieħed iħallas permezz ta’ karta ta’ kreditu fuq it-telefown. Ħafna qrati għandhom faċilitajiet biex jieħdu l-pagamenti bil-kard b’dan il-mod, iżda l-qorti rilevanti għandha tiġi kkuntattjata qabel l-ewwel biex tikkonferma li l-ħlas jista’ jsir b’dan il-mod.

Il-ħlas elettroniku jista’ jsir biss kontra xi ħadd b’indirizz fir-Renju Unit.

X’għandi nagħmel wara l-pagament?

Jekk l-applikazzjoni tkun saret b’mod korrett, il-qorti sservi l-formola tat-talba (b’xi dokumenti ta’ akkumpanjament) flimkien mal-Formola ta’ Risposta tal-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar (Formola C) dwar il-konvenut. Avviż ta’ ħruġ ser jintbagħat fl-istess ħin lir-rikorrent, flimkien ma’ riċevuta tat-transazzjoni ta’ ħlas.

L-irċevuta se tkun tipikament 8 x 12 ċm u għandha l-isem tal-qorti fin-naħa ta’ fuq bil-indirizz postali tagħha, u l-ammont imħallas bid-data u l-ħin tal-pagament fil-qiegħ.

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ara Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidat-talbiet transfruntiera tal-Unjoni Ewropea


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 18/09/2019