Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă - Croaţia

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?


Introducere

Care sunt atribuțiile aplicabile?

Cât plătesc?

Ce se întâmplă dacă taxele judiciare nu sunt plătite la timp?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce se întâmplă după efectuarea plății?

Introducere

Taxele judiciare sunt prevăzute în Legea nr. 118/18 privind taxele judiciare din Republica Croația și în regulamentul privind taxele judiciare stabilit de guvernul croat.

Articolul 5 Legea privind taxele judiciare aferente taxelor în temeiul tarifului vamal este plătită, în numerar, în numerar, în ștampile ale țării, din Republica Croația sau prin mijloace electronice.

Pentru a fi transmisă pe cale electronică, în conformitate cu reglementările speciale, printr-un sistem de informații în cadrul funcționării instanței, taxa se plătește la momentul depunerii, la momentul depunerii, la jumătate din taxa prevăzută de Tariful vamal.

Toate deciziile emise de instanță în format electronic în conformitate cu reglementările speciale prin intermediul unui sistem de informații în cadrul funcționării instanței trebuie să fie plătite la jumătate din valoarea prescrisă a tarifului stabilit prin tarif în cazul în care aceasta a fost plătită în termen de trei zile de la data notificării electronice a deciziei.

Care sunt atribuțiile aplicabile?

Taxele judiciare sunt plătite în toate procedurile judiciare în materie civilă și comercială, iar plățile se bazează pe articolul 11. Sarcinile Curții:

 1. Republica Croația și autoritățile statului
 2. persoane și organisme care exercită autoritatea publică în cadrul procedurilor care rezultă din exercitarea acestor competențe
 3. lucrătorii din litigii și alte proceduri legate de exercitarea drepturilor lor în baza ocupării forței de muncă
 4. funcționari și angajați în litigiile administrative privind exercitarea drepturilor lor în temeiul dreptului civil
 5. războiul național cu handicap, pe baza documentelor corespunzătoare care dovedesc statutul lor și persoanele cu handicap, pe baza unui document valabil emis de către Oficiu pentru evaluarea experților, pentru reabilitarea și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap;
 6. soții, copiii și părinții persoanelor ucise, dispăruți și închiși în războiul din Croația, pe baza documentelor corespunzătoare care dovedesc statutul acestora
 7. soții, copiii și părinții persoanelor ucise, dispăruți și închiși în războiul din Croația, pe baza documentelor corespunzătoare care dovedesc statutul acestora
 8. persoanele strămutate, refugiații și persoanele returnate, pe baza documentelor corespunzătoare care dovedesc statutul acestora
 9. beneficiarii bunăstării sociale care beneficiază de prestația minimă garantată
 10. organizațiile și organizațiile umanitare care se ocupă de protecția vieții de familie, de organizațiile umanitare și de organizațiile persoanelor cu handicap
 11. copiii, în calitate de părți, sau în legătură cu o procedură matrimonială în legătură cu creanțe în temeiul legislației respective
 12. părțile care inițiază procedurile de stabilire a concediului de maternitate sau de paternitate și a costurilor care decurg din sarcina și nașterea unui copil extraconjugal;
 13. părțile care doresc restabilirea capacității lor
 14. minorii în procedurile de autorizare a căsătoriei
 15. părțile la procedurile privind înapoierea copilului și desfășurarea relațiilor personale cu copilul
 16. părțile care iau măsuri cu privire la drepturile de la pensia obligatorie și de la asigurarea obligatorie de sănătate, la drepturile șomerilor aflați în conformitate cu normele privind ocuparea forței de muncă și bunăstarea animalelor
 17. părțile care inițiază acțiuni de protecție prin intermediul unui drept al omului garantat constituțional și al libertății de combatere a unor acte definitive individuale
 18. părțile care inițiază procedurile privind compensarea poluării mediului
 19. sindicate și asociații sindicale la niveluri mai înalte în procedurile de soluționare a litigiilor privind înlocuirea judiciară și conflictele colective de muncă și reprezentanții sindicatelor în cadrul procedurilor civile în exercitarea atribuțiilor comitetelor
 20. consumatorii ca debitori în caz de faliment
 21. alte persoane și organe, în cazul în care o lege specială prevede acest lucru.

Statul parte este scutit de plata taxelor, dacă acest lucru este prevăzut într-un tratat internațional sau în condiții de reciprocitate.

În cazul în care există îndoieli cu privire la condiția reciprocității, instanța va solicita clarificări din partea Ministerului Justiției.

Scutirea prevăzută la punctul 10 se aplică acelor organizații umanitare pentru care această decizie desemnează ministrul responsabil cu bunăstarea socială.

Scutirea de la plata taxelor judiciare nu se aplică organismelor municipalităților și orașelor, cu excepția cazului în care, în temeiul legislației speciale, acestea nu au fost transpuse prin exercitarea autorității publice.

În contextul litigiului european, cererile cu valoare redusă sunt supuse următoarelor taxe:

 • pentru acțiune — remunerația solicitantului
 • pentru apărare — salariul pârâtului
 • pentru hotărâre — salariul solicitantului
 • cheltuieli de exercitare a unei căi de atac
 • răspuns la plângere — salariul reclamantului (răspuns opțional)

Cât plătesc?

I. Pentru cerere, cerere reconvențională, hotărâre judecătorească și contestație împotriva ordonanței de plată, o taxă judiciară în funcție de valoarea obiectului litigiului (contul se referă doar la valoarea creanței principale, fără dobânzi și costuri), și anume:

dincolo de

în HRK

HRK

0,00

3.000,00

100,00

3.001,00

6.000,00

200,00

6.001,00

9.000,00

300,00

9.001,00

12.000,00

400,00

12.001,00

15.000,00

500,00

Peste 15.000,00 HRK, se plătește o taxă de 500,00 HRK plus 1 % din valoarea care depășește 15.000,00 HRK până la un plafon maxim de 5.000,00 HRK.

II Jumătate din taxa judiciară menționată la punctul I se achită pentru apărare și pentru răspunsul la plângere.

III Pentru introducerea unei căi de atac împotriva hotărârii, este de două ori valoarea taxei judiciare menționată la punctul I.

IV În cazul în care tranzacția judiciară este încheiată în cursul procedurii judiciare, nu se plătește nicio taxă judiciară.

Ce se întâmplă dacă taxele judiciare nu sunt plătite la timp?

În cazul în care o parte nu plătește taxa în termenul prevăzut la termen sau nu informează instanța cu privire la aceasta, instanța aplică clauza de executare la actul de opoziție în termen de alte 15 de zile și aplică clauza de executare Agenției Financiare în scopul executării, pentru a asigura executarea cu fondurile părții în conformitate cu dispozițiile legii care reglementează executarea în ceea ce privește fondurile.

Articolul 28 Legea privind taxele judiciare avertizează în prealabil partea prezentă în procedura judiciară pentru care se datorează taxa, iar taxa nu este achitată imediat de instanță și plătește taxa în termen de 3 de zile. În cazul în care o parte nu acționează asupra avertismentului sau nu a fost prezentă în cazul pentru care se percepe taxa, iar taxa nu a fost achitată de instanță, instanța emite o decizie privind taxa care trebuie plătită de o taxă suplimentară de 100 HRK.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Taxele judiciare se achită fără a se face o distincție, în numerar, în ștampilele țării în Republica Croația sau prin mijloace electronice.

O sumă fixă în numerar poate fi, de asemenea, plătită în conturile unei instanțe, care trebuie să plătească în termen de cinci zile de la data la care se plătește veniturile bugetare provenite din taxele judiciare.

În ștampilele naționale, taxele pot fi achitate în cazul în care valoarea taxelor este mai mică de 100 HRK.

Datele privind metoda de plată a taxei judiciare sunt evidențiate pe pagina de internet a e-votanților, pe site-urile web ale instanțelor și pe registrul instanței.

Taxele judiciare sunt plătite prin intermediul oricăror bănci sau poștă în numele bugetului de stat al Republicii Croația.

Pentru a plăti taxele judiciare datorate de la restul lumii, se va completa:

PENTRU SWIFT: NBHRAN2X

CODUL IBAN: HR1210010051863000160

Cont giro (CC): 1001005-1863000160

Model: HR64

Invitație: 5045-20735-OIB (număr de identificare al plătitorului)

Beneficiar: ministerul de Finanțe al Republicii Croația, pentru Tribunalul Comercial din Zagreb

Descrierea plății trebuie să specifice dreptul în cazul ___ (numărul de dosare judecătorești, de exemplu, descrierea plăților, de exemplu taxa judiciară pentru o propunere de somație europeană de plată)

Ce se întâmplă după efectuarea plății?

Odată ce taxa judiciară a fost achitată, trebuie să se facă dovada plății către instanța sesizată cu cauza în care se plătește taxa judiciară, cu trimitere la numărul de cauze pendinte (în cazul în care cauza este deja cunoscută) sau în cazul în care a fost depusă numai cererea de somație europeană de plată, cererea trebuie să fie însoțită de o dovadă a plății.

Părțile transmit documentele instanțelor prin poștă (prin trimitere înregistrată sau simplă) sau în format electronic, în conformitate cu reglementările speciale, prin intermediul unui sistem informatic aflat în funcțiune în instanță.


Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ultima actualizare: 19/09/2019