Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande - Ungern

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad måste jag göra efter megfizettem avgiften?

Inledning

Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande, grundat på förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om småmål i en tvist att utkräva betalning av domstolsavgifter i Ungern för reglerna i lag XCIII av år 1990 om tullar. Enligt dessa bestämmelser skall det förfarande som inleddes med värdet på fordran, som uppgår till 6 procent av den avgift som skall betalas hänvisas i form av ett förvärv av stämplar på postkontor eller betalning av en avgift till de statliga skattemyndigheterna. Den statliga skattemyndigheten kan också betalas genom överföring till avgiften.

Vilka avgifter gäller?

Inledandet av det domstolsförfarande som ska betalas.

Hur mycket ska jag betala?

När det gäller penningfordringar, ersättningsanspråk avgifter (exklusive ränta) i fråga om annan fordran, fordringens belopp, men inte mindre än 6 % av den uppskattade värde av 15.000 forint. HUF denominerade penningfordran inte påståendet i ansökan vid inlämnandet av forinten centralkurs centralbanken efter prövning av denna avgift bör betalas.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna?

Inledandet av förfarandet om sökanden inte erlägger avgifterna, domstolen begär betalning av avgiften. Om sökanden underlåter att göra detta inom den fastställda tidsfristen, skall ansökan avvisas.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

1. Den sökande kan betala domstolsavgifterna med stämpel. De illetékbélyeget vid postkontor kan krävas. Betalning av domstolsavgiften stämplar avgiftsbeloppen ska avrundas så att HUF 50 nedan ska strykas och återstoden på 50 och 100 miljarder forint bör beaktas.

2. Sökanden domstolsavgifter som den statliga skattemyndigheten får lön på grundval av beräkningar. I detta fall skall en kopia av ansökan ska lämnas till den statliga skattemyndigheten och den avgift som infördes genom den statliga skattemyndigheten använder de tillgängliga postanvisningar eller definierats av den statliga skattemyndigheten, genom överföring till konto nummer och, om möjligt, en handlare kan också betalas ut. Tillämpningen av de formella avgift, nationella skatte- och tullkontor till vilken County (Budapest) adóigazgatóságához kan lämnas in.

Vad måste jag göra efter megfizettem avgiften?

  1. Betalning av domstolsavgiften om illetékbélyeget stämplar på ansökan och ska då väckas vid domstolen på ansökan. Tillämpningen illetékbélyeget átírnia limmade till kunden eller tecken bör inte tillämpas.
  2. Genom att ålägga betalning av domstolsavgifter, den statliga skattemyndigheten ska vidarebefordra den till ansökan genom en presentation, varefter talan vid domstolen.

Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 03/02/2016