Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Court fees concerning Small Claims procedure - Hungary

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


INTRODUCTION

What fees are applicable?

How much shall I pay?

What happens if I do not pay the court fees?

How can I pay the court fees?

What do I need to do after megfizettem the levy?

INTRODUCTION

The European Parliament and the Council establishing a European small claims procedure, based on Regulation (EC) No 861/2007 of 11 July 2007 on the small claim in proceedings brought to enforce payment of court fees in Hungary for the rules of Act XCIII of 1990 on duties; According to these rules, the procedure was initiated with the value of the claim, amounting to 6 percent of the fee to be paid is made by way of the acquisition of stamps in post offices or the payment of a levy to the state tax authority. The state tax authority may also be paid by transfer to the levy.

What fees are applicable?

The initiation of the court procedure duty shall be paid.

How much shall I pay?

In the case of pecuniary claims, cost claim contributions (excluding interest) in the case of a non-monetary claim, the amount of the claim, but not less than 6 % of the estimated value of HUF 15.000. Not HUF denominated pecuniary claim, the claim in the application at the date of submission of the forint central rate of the Central Bank after consideration of this levy should be paid.

What happens if I do not pay the court fees?

The opening of the procedure if the applicant fails to pay the fees, the Court requests payment of the levy. If the applicant fails to do this within the specified time limit, the application shall be dismissed.

How can I pay the court fees?

1. The applicant may pay the court fees by duty stamp. The illetékbélyeget in post offices may be required. Payment of the court fee stamps, the amounts of the fees should be rounded off in such a manner as to HUF 50 below shall be deleted and the remainder of HUF 50 and the amount of HUF 100 should be taken into account.

2. The applicant court fees by the state tax authority may pay on the basis of calculation. In this case, a copy of the application shall be submitted to the state tax authority while the levy imposed by the state tax authority using the available money orders or defined by the state tax authority, by transfer to the account number and, if possible, a merchant may also be paid. The application of the procedural fee, the national tax and customs office to any county (Budapest) adóigazgatóságához may be submitted.

What do I need to do after megfizettem the levy?

  1. Payment of the court fee in the event of illetékbélyeget stamps affixed to the application and shall then be brought before the Court of Justice of the application. The application illetékbélyeget átírnia glued to the customer or any sign should not apply.
  2. By imposing the payment of court fees, the state tax authority shall convey it to the statement of claim by the presentation, after which the application brought before the Court of Justice.

This is a machine translated version of the content. The owner of this page accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the quality of this machine translated text.

Last update: 03/02/2016