Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande - Ungern

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad måste jag göra efter megfizettem avgiften?

Inledning

Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande, grundat på förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om småmål i en tvist att utkräva betalning av domstolsavgifter i Ungern för reglerna i lag XCIII av år 1990 om tullar. Enligt dessa bestämmelser skall det förfarande som inleddes med värdet på fordran, som uppgår till 6 procent av den avgift som skall betalas hänvisas i form av ett förvärv av stämplar på postkontor eller betalning av en avgift till de statliga skattemyndigheterna. Den statliga skattemyndigheten kan också betalas genom överföring till avgiften.

Vilka avgifter gäller?

Inledandet av det domstolsförfarande som ska betalas.

Hur mycket ska jag betala?

När det gäller penningfordringar, ersättningsanspråk avgifter (exklusive ränta) i fråga om annan fordran, fordringens belopp, men inte mindre än 6 % av den uppskattade värde av 15.000 forint. HUF denominerade penningfordran inte påståendet i ansökan vid inlämnandet av forinten centralkurs centralbanken efter prövning av denna avgift bör betalas.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna?

Inledandet av förfarandet om sökanden inte erlägger avgifterna, domstolen begär betalning av avgiften. Om sökanden underlåter att göra detta inom den fastställda tidsfristen, skall ansökan avvisas.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

1. Den sökande kan betala domstolsavgifterna med stämpel. De illetékbélyeget vid postkontor kan krävas. Betalning av domstolsavgiften stämplar avgiftsbeloppen ska avrundas så att HUF 50 nedan ska strykas och återstoden på 50 och 100 miljarder forint bör beaktas.

2. Sökanden domstolsavgifter som den statliga skattemyndigheten får lön på grundval av beräkningar. I detta fall skall en kopia av ansökan ska lämnas till den statliga skattemyndigheten och den avgift som infördes genom den statliga skattemyndigheten använder de tillgängliga postanvisningar eller definierats av den statliga skattemyndigheten, genom överföring till konto nummer och, om möjligt, en handlare kan också betalas ut. Tillämpningen av de formella avgift, nationella skatte- och tullkontor till vilken County (Budapest) adóigazgatóságához kan lämnas in.

Vad måste jag göra efter megfizettem avgiften?

  1. Betalning av domstolsavgiften om illetékbélyeget stämplar på ansökan och ska då väckas vid domstolen på ansökan. Tillämpningen illetékbélyeget átírnia limmade till kunden eller tecken bör inte tillämpas.
  2. Genom att ålägga betalning av domstolsavgifter, den statliga skattemyndigheten ska vidarebefordra den till ansökan genom en presentation, varefter talan vid domstolen.

Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 03/02/2016