Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Maďarsko

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nebudú platiť súdne poplatky?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo musím urobiť po megfizettem odvodu?

Úvod

Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, na základe nariadenie (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007 o malé pohľadávky v konaní na vymáhanie platby súdnych poplatkov v Maďarsku pre úpravu zákona č. XCIII z roku 1990 týkajúce sa cla; Podľa týchto pravidiel sa začal postup s hodnotou pohľadávky vo výške 6 percent poplatku sa obstarávanie pečiatok na poštách alebo platbu poplatku do štátneho daňového orgánu. Štátny daňový orgán môže byť tiež zaplatiť prevodom na poplatok.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Začatie súdneho konania daň sa platí.

Koľko mám zaplatiť?

V prípade peňažných pohľadávok, náhradu nákladov príspevkov (bez úrokov) v prípade nepeňažnej pohľadávky, výšku pohľadávky, ale nie menej ako 6 % odhadovanej hodnote 15.000 forintov. Nie peňažnú pohľadávku denominovanú HUF, žalobného návrhu ku dňu predloženia forintu ústredného kurzu centrálnej banky po zvážení tohto poplatku by sa mal vyplatiť.

Čo sa stane, ak nebudú platiť súdne poplatky?

Začatie procesu, ak žiadateľ poplatky neuhradí, súd požiada o platbu poplatku. Ak žiadateľ neurobí v určenej lehote, žiadosť sa zamietne.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

1. Žiadateľ môže platiť súdne poplatky pomocou kolkové poplatky. Na illetékbélyeget na poštách možno vyžadovať. Úhradu súdneho poplatku pečiatky by výška poplatkov mala zaokrúhliť takým spôsobom, aby 50 HUF uvedenej nižšie sa vypúšťa a zostávajúca časť vo výške 50 a sumy 100 HUF, by sa mali zohľadniť.

2. Žiadateľ o súdne poplatky platiť štátny daňový orgán môže na základe výpočtu. V tomto prípade by sa kópia žiadosti sa podávajú na štátny daňový úrad, pričom poplatok uložený štátom daňový orgán pomocou dostupných poukážky alebo daňový orgán určený štátom, prevodom na účet číslo a, ak je to možné, obchodník môže byť vyplatená. Uplatnenie procesných poplatkov, národný daňový a colný úrad na ktoromkoľvek krajskom (Budapešť) adóigazgatóságához možno predložiť.

Čo musím urobiť po megfizettem odvodu?

  1. Úhradu súdneho poplatku v prípade illetékbélyeget pečiatok v žiadosti a potom musí predložiť Súdnemu dvoru žiadosť. Žiadosť illetékbélyeget átírnia prilepené na zákazníka alebo akékoľvek označenie, by sa nemali uplatňovať.
  2. Prostredníctvom uloženia povinnosti úhrady súdnych poplatkov, štátny daňový orgán doručí ho predložením žalobného nároku, po ktorých bola žiadosť podaná na Súdny dvor.

Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 03/02/2016